Praha 8 získala titul Fairtradová městská část

Fairtrade konferenceMěstská část Praha 8 se stala první městskou částí, která získala titul „Fairtradová městská část“. Titul převzali v Divadle pod Palmovkou v rámci Národní fairtradové konference zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus (SZ) a radní Prahy 8 Anna Kroutil (ANO). Praha 8 se připojila k dalším devíti městům s tímto titulem v ČR a k téměř dvěma tisícům Fairtradových měst po celém světě. V rámci konference se uskutečnil i Miniveletrh fairtradových výrobků.

Praha 8 splnila všech pět mezinárodních kritérií pro udělení titulu, mezi která patří oficiální podpora fair trade ze strany městské části, dostatek prodejních míst s fairtradovými produkty, podpora fair trade místními občany a institucemi, vytvoření řídicí skupiny, která kampaň koordinuje, a aktivní spolupráce s médii v této oblasti. „Předcházel tomu náš dlouhodobý zájem a propagace myšlenky fair trade. Snažíme se také o zapojení místních organizací. I to nám pomohlo splnit kritéria a získat tento titul,“ uvádí radní městské části, Anna Kroutil (ANO).

Titul převzali v rámci Národní fairtradové konference zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus (SZ) a radní Prahy 8 Anna Kroutil (ANO).

Jako městská část se snažíme chovat a nakupovat odpovědně nejen lokálně, ale uvědomujeme si i odpovědnost v globálním kontextu. Zároveň chceme jít příkladem a považujeme za smysluplné zapojovat občany do podpory iniciativ jako je fair trade,“ dodává zástupce starosty MČ Praha 8, Petr Vilgus (SZ). 

Praha 8 se podporou fair trade zabývá od roku 2015. Pořádala dvě „Výstavy na stromech“ zaměřené na téma fair trade, zapojila se do podpory férových trhů v Karlíně, městská část také vzdělává své zaměstnance a zastupitele v oblasti fair trade a udržitelného rozvoje. Na úřadě se podává fairtradová káva, čaje, cukr a sušenky. Na podpoře fair trade spolupracuje úřad s neziskovými organizacemi, farnostmi, školami i obchodními společnostmi.

V současné době je v České republice 9 Fairtradových měst (Český Krumlov, Chrudim, Hodonín, Kroměříž, Litoměřice, Mladá Boleslav, Třebíč, Volyně, Vsetín). Praha 8 je první z pražských městských částí, která titul získala, a je se 100 tisíci obyvateli zároveň největším samosprávným celkem s tímto titulem.

Národní fairtradová konference


V Praze 8 v Divadle pod Palmovkou proběhla Národní fairtradová konference určená 80 zástupcům měst, škol a církevních sborů, kteří se aktivně zabývají podporou fair trade. „Veřejné instituce hrají důležitou roli v podpoře odpovědné spotřeby a takto vysoká účast zástupců a zástupkyň z celé České republiky na konferenci jen dokazuje, jak silné je u nás hnutí fair trade,“ uvádí ředitelka Ekumenické akademie, Karolína Silná. Akci uspořádala Ekumenická akademie ve spolupráci s městskou částí Praha 8 a Fairtrade Česko a Slovensko.

Miniveletrh fairtradových výrobků

Součástí konference byl odborné i široké veřejnosti určený 2. ročník Miniveletrhu fairtradových výrobků. Návštěvníci měli možnost se seznámit s nabídkou výrobků se známkou FAIRTRADE, které jsou na českém trhu k dispozici. V letošním roce se navíc představily i společnosti, které dodávají výrobky z Fairtrade certifikované bavlny. Miniveletrh pořádala Fairtrade Česko a Slovensko.

Fairtrade konference Fairtradová konference 2016 Fairtradová konference 2016 Fairtradová konference 2016 Fairtradová konference 2016 Fairtrade konference Fairtrade konference Fairtrade konference Fairtrade konference
KONTAKTY:

Veronika Bačová, manažerka komunikace
tel. +420 602 950 491
veronika.bacova@ekumakad.cz
Ekumenická akademie, www.ekumakad.cz

Věra Rohanová, PR a média
tel. +420 728 312 258
vera.rohanova@fairtrade-cesko.cz
Fairtrade Česko a Slovensko
www.fairtrade-cesko.cz

Jana Martínková, koordinátorka fairtradové kampaně v MČ Praha 8
tel. +420 601 306 108
jana.martinkova@praha8.cz

Co je Fair trade?

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.

Co jsou Fairtradová města?

Fairtradová města je mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Ve světě běží již déle než deset let a v současnosti se k ní hlásí více než 1 600 měst ve 24 zemích včetně metropolí jako je Paříž, Londýn, Brusel, Řím či Madrid. V České republice odstartovala v roce 2011. Koordinují ji organizace Fairtrade Česko a Slovensko, Ekumenická akademie a NaZemi.

Fair trade organizace

Ekumenická akademie
Ekumenická akademie je nevládní organizace, která prosazuje alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů a přenáší je do praxe v podobě konkrétních projektů. Tématem fair trade se zabývá od roku 2003.

Fairtrade Česko a Slovensko
Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje Fairtrade International v ČR a na Slovensku, zabývá se marketingovou podporou certifikační známky FAIRTRADE®, podporou prodeje fairtradových výrobků a monitoruje český a slovenský trh s fairtradovými produkty.

NaZemi
NaZemi je nevládní nezisková organizace prosazující globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o odpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí.

Fairtrade konference – titul fairtradová městská část

Státní fond životního prostředí české republiky logoLogo místní Agendy 21  Ministerstvo životního prostředí logo
Zveřejněno: 11.11.2016 – Anna Patočková   |   Aktualizováno: 22.11.2016