Ukliďme Česko 2015

Městská část Praha 8 se připojila ke kampani „Ukliďme Česko 2015“, která proběhne po celém světě dne 18. dubna 2015. V současné době MČ vybírá nejvhodnější lokality pro úklid za pomoci občanů a lokálních neziskových organizací. 

Tato dobrovolnická akce vychází z mezinárodního modelu “Let's Do It!”. Toto hnutí vzniklo v roce 2008 v Estonsku, kdy 50 tisíc lidí během pěti hodin uklidilo celou zemi. Dnes se tohoto projektu účastní po celém světě 112 zemí, které sdružují více než 11 milionů účastníků. Hlavní zaměření je na ilegální černé skládky. 

Na úklidovou akci zajistí MČ Praha 8 veškeré potřebné úklidové pomůcky (rukavice, pytle, potřebné náčiní jako hrábě apod.) a také multikáru s pracovníkem pro svoz odpadu a kontejnery.

Chtěli bychom, aby se k účastníkům zapojili kromě škol také občané a neziskové organizace z Prahy 8. Protože nedávný úklid Čimického háje a Okrouhlíku měl velký úspěch, doufám, že i tento projekt získá mezi obyvateli popularitu a stane se tradiční akcí. Rádi ji i v budoucnu podpoříme, nejen materiálně. Máme na Praze 8 plno míst, která potřebují naší péči,“ říká radní za životní prostředí Anna Kroutil.  

K účastni na této akci již byly vyzvány všechny školy a školky, které městská část zřizuje. Pro ty Lesy ČR připravily výukovou prezentaci „Bojujeme proti černým skládkám“. Jejím cílem je vysvětlit žákům základních a středních škol problematiku černých skládek v širších souvislostech (historie, černé skládky ve světě, nebezpečnost černých skládek, prevence jejich vzniku). Online prezentace o černých skládkách na webu www.cerne-sklady.cz je multimediální, zpestřená řadou videí. 

Přestože má MČ vytipovanou řadu lokalit, rádi bychom tímto vyzvali občany, aby nám posílali své návrhy na vhodná místa pro úklid. 

Své podněty můžete zasílat do pondělí 6. dubna 2015 na následující e-maily:

david.zlaty@praha8.cz (Odbor životního prostředí a speciálních projektů / Oddělení státní správy)
marketa.hajkova@praha8.cz (Odbor životního prostředí a speciálních projektů / Oddělení státní správy)

Ukliďme Česko

Zveřejněno: 31.03.2015 – Anna Patočková