Vyjádření MČ Praha 8 k aktuální situaci Kasárna Karlín

Městská část Praha 8 se důrazně ohrazuje vůči některým lživým prohlášením týkajících se nečinnosti ÚMČ Praha 8 (konkr. odboru výstavby) v souvislosti s Kasárnami Karlín. Není pravdou, že by odbor výstavby podle některých vyjádření 7 let nekonal a začal až nyní, kdy nemovitost od státu převzalo hl. m. Praha.
 
Naopak! Odbor výstavby Prahy 8 už třetím rokem vede s provozovatelem v Kasárnách Karlín řízení a žádá, aby své působení uvedl do souladu se zákonem a s příslušnými předpisy. Stavební zákon stanovuje povinné přílohy podání žádosti o stavební povolení, v tomto případě dodatečné stavební povolení, a mezi ně patří např. závazné stanovisko hygienické stanice, hasičů, památkářů a také Úřadu územního plánování, který potvrdí, že plánovaná funkce užívání je v souladu s platným územním plánem a to v tomto případě vydává Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.
 
Jelikož provozovatel na opakované výzvy i místní šetření nereagoval a svou činnost do souladu se zákonem neuvedl, musel obor výstavby podle zákona reagovat a rozhodl o zákazu činnosti.
 
Městská část Praha 8 je samosprávný územní celek a nikdy nezasahovala a nadále ani zasahovat nebude do výkonu nezávislého orgánu státní správy, kterým právě odbor výstavby je.
 
Je na vlastníkovi, tedy hl. m. Praze, aby situaci řešil a aby aktivity v Kasárnách Karlín dále probíhaly v souladu se zákonem.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Vyjádření MČ Praha 8 k aktuální situaci Kasárna Karlín


Zveřejněno: 05.06.2024