Základní škola Lyčkovo náměstí se bude bránit tzv. „spádové turistice“

Základní škola Lyčkovo náměstí v Praze 8 je velmi oblíbená, ale bohužel ne nafukovací. Základní školy v celé republice se řídí tzv. spádovostí, kdy zajišťují primárně přijetí děti ke vzdělávání podle trvalého bydliště dítěte. Vzhledem k tomu, že podle kvalifikovaného odhadu zhruba 15 procent rodičů u ZŠ Lyčkovo náměstí každoročně mění účelově bydliště dětí, aby byly přijaty právě na tuto školu, bude letos trvalý pobyt prověřován.
 
K tomuto kroku se vedení školy rozhodlo přistoupit, aby se neopakovala loňská situace, kdy kapacita školy nestačila a hrozilo losování, což vyvolalo velkou nespokojenost rodičů. Losování je přitom dle legislativy jediným prostředkem, který lze v takové chvíli využít. Vedení ZŠ Lyčkovo náměstí v reakci na situaci loni otevřelo ještě jednu třídu prvňáčků, což byl nesystémový krok, který kapacitu školy zcela zaplnil. Letos už pravděpodobně nebude možný.

„Vzhledem k tomu, že dle registrů je pro ZŠ Lyčkovo náměstí spádových 126 dětí a otevírat se bodu čtyři třídy a dvě přípravné pro 26 dětí, je jasné, že spádová turistika by přijímání dětí vyhrotila do situace loňského roku. Proto chápeme rozhodnutí školy ověřovat trvalé pobyty dětí, i když nás ani školu toto opatření vůbec netěší,“ říká Matěj Fichtner (ANO), místostarosta pro školství.

„V rámci zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude prověřován trvalý pobyt dítěte, tj. bude zjišťováno, zda trvalý pobyt dítěte odpovídá skutečnému bydlišti dítěte ve smyslu § 80 odst. 1 občanského zákoníku. Za tímto účelem mohou být od zákonných zástupců vyžadovány doklady k prokázání této skutečnosti (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.). V souvislosti s otázkou tzv. spádové turistiky tak bude zjišťováno, zda nebyl dítěti účelově zřízen trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Pokud bude zjištěno, že došlo k účelovému zřízení trvalého pobytu, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání, neboť se jedná o obcházení zákona, kterému není možné poskytnout právní ochranu,“ upřesňuje ředitel školy Jan Korda.

Přípravné práce na navýšení kapacity oblíbené ZŠ Lyčkovo náměstí běží naplno – 3 třídy mají vzniknout v budově bývalé pošty a jedna další v bývalé hospodě, vzhledem k délce stavebního řízení ale nelze na navýšení kapacity v letošním roce spoléhat. Apelujeme proto na rodiče, aby neobcházeli spádovost svých dětí, protože ZŠ Lyčkovo náměstí není schopna pojmout mimospádové děti.
 
Podle předběžného šetření bude ZŠ Lyčkovo náměstí velmi pravděpodobně jedinou školou, která bude muset problém se spádovou turistikou řešit. Zároveň platí, že míst ve školách je v rámci MČ Praha 8 dostatek a všichni budoucí prvňáčci mají své místo ve škole 100% zajištěno.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Lyčkovo náměstí


Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 05.03.2024