Akční plán pro školství

MAP - setkání ředitelů škol 2016Na konci minulého roku proběhlo v KD Krakov ustavující zasedání Řídícího výboru MAP (zkratka MAP znamená „místní akční plán“) Prahy 8. Tento plán se vztahuje primárně ke vzdělávání na území Prahy 8. Do projektu se kromě zřizovatelů a pedagogů zapojí i zástupci rodičů a dětí. Radní pro školství Anně Kroutil (ANO) se podařilo na tento projekt získat rozpočet téměř 3 miliony korun, který městská část prokryje bezmála stoprocentní dotací od ministerstva školství v rámci čerpání fondů z EU. 

MAP zlepšuje kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že nastartuje a podporuje spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních důležitých vzdělávacích institucí a dalších aktérů. Cílem projektu je vzájemná komunikace a plánování aktivit v závislosti na konkrétních potřebách a problémech, se kterými se školy potýkají.

Projekt je realizován v rámci výzvy Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Doba trvání projektu je od 1. září 2016 až do 31. srpna 2018.

Počítáme s rozpočtem téměř 3 miliony korun, na který se nám podařilo získat bezmála stoprocentní dotaci od ministerstva školství. Doufám, že se nám bude dařit i v budoucnu čerpat finance z evropských fondů,“ uvedla radní pro školství Anna Kroutil (ANO).

MAP je živý projekt, který se vyvíjí. Smyslem pravidelných setkávání je sdílení poznatků, vyjadřování potřeb a hledání a realizace konkrétních opatření pro zvýšení kvality vzdělávání. Do projektu MAP se lze zapojit kdykoliv v průběhu jeho realizace.

Aktivní komunikace zájemců o tento projekt se zástupci projektu a pracovních skupin je předpokladem k zanesení jejich požadavků do strategického dokumentu střednědobého a dlouhodobého plánování na území správního obvodu Prahy 8.

Zájemci mohou kontaktovat pana Petra Svobodu, vedoucího Odboru školství na telefonu 283 090 412 nebo emailu petr.svoboda@praha8.cz

Další důležité informace a dokumenty k tomuto projektu jsou k nalezení na webových stránkách městské části v sekci MAP - Místní akční plán vzdělávání zde
Logo OPVVV
Zveřejněno: 02.02.2017 – Anna Patočková