Realizační tým / kontakty

Logolink EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání + MŠMT
  • Odborný garant projektu, metodické vedení MAP, předsedá Řídicímu výboru
    Mgr. Petr Svoboda     

    petr.svoboda@praha8.cz, tel.: 283 090 412

  • Odborný garant analytické části MAP, koordinace zapojení veřejnosti
    Mgr. Jaroslava Benetková

    jaroslava.benetkova@praha8.cz, tel.: 283 090 413

  • Odborná vedoucí MAP – skupina základního a neformálního vzdělávání
    RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.

    reditelka@zernosecka.cz, tel.: 286 010 825

  • Odborná vedoucí MAP – skupina předškolního a neformálního vzdělávání
    Mgr. Hana Francová

    nakorabe@seznam.cz, tel.: 283 842 809


Související dokumenty