Úprava pohybu psů na veřejných prostranstvích

V současné době neexistuje obecně závazná vyhláška, ani jiný právní předpis, který by v souhrnu upravoval pohyb psů na území hl. m. Prahy a stanovil práva a povinnosti majitelů psů a jejich vůdců.

Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v současné době na území hlavního města Prahy řeší pouze vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy., o ochraně veřejné zeleně. Problematika volného pohybu psů je zde upravena jen částečně, obsah vyhlášky směřuje spíše k ochraně veřejné zeleně před znečišťováním a poškozováním. Veřejnou zelení se rozumí pozemky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh pozemku – ostatní plochy, využití pozemku – zeleň.

Touto vyhláškou je přímo zakázán vstup psů na dětská hřiště a pískoviště, bez ohledu na to, zda jsou oplocena či nikoli. Na ostatních plochách veřejné zeleně (např. sídlištní zeleň) je vstup se psy sice povolen, ale není povoleno jejich volné pobíhání. To může správce ploch zeleně povolit pouze výjimkou z tohoto zákazu. V těchto případech se jedná o vymezení ploch pro volné pobíhání psů (psí louky).

Na všech veřejně přístupných pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí výše uvedeným způsobem (využití pozemku pro zeleň), a s výjimkou existence psích luk, tedy platí zákaz volného pobíhání psů.

Na ostatních veřejných plochách není volné pobíhání psů prozatím upraveno.

Hlavní město Praha připravuje návrh nové vyhlášky č. 6/2001, která již svým současným obsahem nevyhovuje aktuálním potřebám. V návrhu je opuštění katastrálně evidenčního přístupu k definování zeleně a jasné vymezení rozsahu působnosti vyhlášky.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 31.05.2021