Záležitosti týkající se vytápění v souvislosti se zákonem o ochraně ovzduší

  1. Co nesmíte spalovat naleznete v obecně závazné vyhlášce č.11/2019 Sb. hl. m. Prahy, plné znění naleznete zde.
  2. Nezapomeňte na povinnost provést revizi kotle a komína dle zákona o ochraně ovzduší, plné znění naleznete zde.
  3. Jak správně topit. Příručku v elektronické podobě najdete na odkazu zde.
  4. Odkaz na aktuální situaci ovzduší na území hl. m. Prahy (případné smogové situace) naleznete zde.
  5. Další informace týkající se ochrany ovzduší najdete na stránkách Portálu životního prostředí hl.m. Prahy zde.
  6. Odkaz na dotační Program Čistá energie Praha, kde máte možnost požádat o dotaci na výměnu kotle, naleznete zde.
  7. Odkaz na potřebné informace o Programu Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám light, kdy tyto programy spravuje Státní fond životního prostředí, naleznete zde

Závazná stanoviska a povolení

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.


Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8