Pozvání široké veřejnosti na workshop MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8

Logolink EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání + MŠMT
Realizační tým projektu MAP (místní akční plán) rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 zve všechny zájemce na workshop pracovních skupin oblasti předškolního a neformálního vzdělávání a základního a neformálního vzdělávání. Uvítáme zájemce z řad široké veřejnosti – rodiče a zástupce dětí, organizace působící v oblasti neformálního vzdělávání a péče o předškolní a školní děti na území celého správního obvodu, zájmové spolky, sdružení, apod. Cílem je zapojit do MAP co nejširší základnu aktérů oblasti vzdělávání na území Prahy 8 a zlepšit kvalitu předškolního, základního a neformálního vzdělávání.

Uskuteční se zde interaktivní sběr dat a podnětů do Strategického rámce MAP do roku 2023, včetně vyhodnocení a SWOT3 – analýz jednotlivých opatření. Zde budete mít příležitost pod vedením členů realizačního týmu vyjádřit svoje potřeby, představy, plány rozvoje aasas zapojit se do větších společných projektů jak investičního, tak i neinvestičního charakteru. Snahou je navázat spolupráci při plánování projektů a komunikaci při řešení konkrétní problematiky. Výměna zkušeností a přenos dobré praxe.

Termín pro workshop Předškolní a neformální vzdělávání je úterý 13. prosince 2016 od 15.00 hodin a termín pro workshop Základní aasas neformální vzdělávání proběhne ve čtvrtek 15. prosince 2016 opět od 15.00 hodin. Místo konání je MŠ Korycanská 394/12, 181 00 Praha 8. Zájemci se mohou hlásit na petr.svoboda@praha8.cz.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000390

Více informací na webu městské části Praha 8 www.praha8.cz/map.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 23.11.2016 – Tomáš Vlk