Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod Praha 8

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod Praha 8, který byl schválen dne 9. března 2017.

Zveřejněno: 17.03.2017