Informace o volbách

do Zastupitelstva městské části Praha 8 a
do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Máte-li zájem pracovat při volbách jako člen okrskové volební komise na území Městské části Praha 8,  kontaktujte, prosím, občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8 na telefonním čísle: 222 805 555 nebo emailem: stanislava.ciprova@praha8.cz.
Uveďte Vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a telefonní číslo.

Podmínka členství:
státní občanství ČR nebo jiného státu EU 
dosažení věku 18 let nejpozději k 22. září 2022

Odměna člena komise činí 2.200- Kč plus stravné.

Na základě projeveného zájmu budete zařazeni do seznamu zájemců o členství v okrskové volební komisi a o případném členství budete informováni.
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 zveřejněném dne 13. dubna 2022 ve Sbírce zákonů č. 81/2022, částka 44, byly vyhlášeny volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 8 a byly stanoveny na tyto dny:

pátek, 23. září 2022od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota, 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 8
Území Městské části Praha 8
Počet volených členů zastupitelstva: 45
Počet volebních obvodů: 1

Stálý seznam voličů 
Dodatek stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha 8, občansko-správní odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 8. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.

Dodatek stálého seznamu voličů je veden pro voliče, státní občany členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu, popř. mají přechodný pobyt v Městské části Praha 8. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání této žádosti končí 21. září 2022 v 16:00 hodin. 

Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže.*
 
Pokud si volič podal tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí, neboť je v dodatku veden stále již od předchozích voleb.


*Podrobněji – Informace k volbám na stránkách Ministerstva vnitra

na stránkách Magistrátu hlavního města Prahy 

Při těchto volbách nelze volit na voličský průkaz, tudíž volba může být provedena pouze ve volebním okrsku určeném podle místa trvalého pobytu voliče.


Navigace do volebních místností:
https://kudykvolbam.iprpraha.cz/


Kontaktní místo pro kontrolu stálého seznamu voličů a zápisu do Dodatku stálého seznamu voličů:

Úřad městské části Praha 8 – občansko-správní odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 147/6 („bílý dům“), 1. patro, kanc. č. 131, referentka Stanislava Ciprová, tel: 222 805 555, e-mail: stanislava.ciprova@praha8.cz

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Další informace naleznete na úřední desce.Zveřejněno: 02.05.2022