Závazná stanoviska a povolení 2015

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.


Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8


Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti
Katastrální území
Specifikace zdroje
30.12.2015
Ing. arch. Ladislav Svoboda
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, K Rybníku 317/4
Čimice
Pro ohřev TUV budou na střeše domu instalovány dva solárně-termické vakuované panely VTK 1140. Zdrojem pro vytápění bude plynový kondenzační kotel např. Vaillant VU 246/3-5. Jmenovitý tepelný příkon kotle není v dokumentaci uveden. Třída NOx 5.
29.12.2015
Ing. Jiří Macevič
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 350
Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační kotel např. Geminox THRs 1-10C. Jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. Jako doplňkové vytápění budou využita krbová kamna na dřevo.
22.12.2015
ARCHMA s.r.o.
Závazné stanovisko – Stavební úpravy v objektu č. p. 1/29a, ul. Střížkovská
Střížkov
Vytápění objektu bude zajištěno formou ústředního teplovodního rozvodu napojeného na horkovod přes předávací stanici. V sále bude proveden krb s litinovou krbovou vložkou o výkonu cca 16 kW.
 21.12.2015
Lennox architekti s.r.o.
Závazné stanovisko – Instalace krbové vložky a komínového tělesa v bytové jednotce A801, bytového domu Z3, RIVER GARDENS – ZÁPAD
Karlín
– instalace krbové vložky SPARTHERM, Varia 1V-100h-4S o výkonu 7,3–13,5 kW
15.12.2015
REMIN spol. s.r.o., Ing. Zuzana Dvořáková
Závazné stanovisko k ÚR – „Polyfunkční dům BATT“, pozemek č. 3569/1
Libeň – jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 75 kW (celkem 150 kW),
– emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
09.12.2015
PRINS spol. s.r.o.
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Pod vlastním krovem čp. 1734/16, parc. č. 1628, 1629
Libeň
– plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 eco TEC plus o výkonu 21,2 kW, třída NOx 5
07.12.2015
Ing. Vladimír Musil
Závazné stanovisko k ÚR – Přestavba objektu Ústecká 239/11, na pozemcích č. 952, 953/1, 953/6
Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění a ohřev TV budou plynové kotle pro každou bytovou jednotku (celkem 6 bytů) a pro prodejnu potravin. Typové provedení kotlů, tepelný příkon kotlů, ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
03.12.2015
Ing. Leoš Ťuík
Závazné stanovisko  k SP – novostavba rodinného domu, ul. Zářijová, parc. č. 1729/201, 1729/513
Ďáblice
Hlavním zdrojem pro vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Toshiba. Druhým zdrojem tepla bude nástěnný plynový kondenzační kotel THERM 14 KDZ.A o výkonu 2,4–14,6 kW. Třída NOx 5. V RD budou připojena krbová kamna na dřevo.
02.12.2015
CZECH BUILDINGS, s.r.o.
Závazné stanovisko – Půdní nástavba 5 bytových jednotek, stavba vnitřního osobního výtahu, ul. Urxova 480/7
Karlín
Zdrojem pro vytápění bytů č. 13, 14, 15 a 17 budou nástěnné plynové kondenzační kotle Protherm Panther Condens KKZ42 o maximálním výkonu 24 kW. Třída NOx 5. Byt č. 16 bude vytápěn elektrický kotlem Protherm Ray o výkonu 24 kW. 
01.12.2015
Petr Čada
Závazné stanovisko k ÚR – Bytový dům Dolní Chabry, ul. Ústecká Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění budou dva teplovodní plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 49 kW (celkem 98 kW). Třída NOx 5. Teplá voda bude ohřívána v nepřímo topeném zásobníkovém ohřívači o objemu min. 1000 litrů.
30.11.2015
Ing. Petr Prokop
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Počeradská 728/20
Dolní Chabry
Hlavním zdrojem pro vytápění je navržen nový plynový kondenzační kotel s výkonem do 24 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. Doplňkovým zdrojem tepla jsou krbová kamna s výměníkem tepelného vzduchu a solární panely na střeše objektu.
27.11.2015
APRIS 3MP s.r.o., Ing. arch. Miroslava Tylšová
Závazné stanovisko – Novostavba bytového domu v ul. Žalovská
Čimice
Zdrojem pro vytápění objektu budou dva plynové kotle o jednotlivém výkonu 47 kW (výkon kotelny 94 kW). Třída NOx 5.
26.11.2015
TUZE projekt, David Tůma, DiS. Závazné stanovisko – Administrativní budova Pernerova 659 Karlín
Jako zdroj tepla je v každém podlaží navržen plynový kondenzační kotel IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR o jednotlivém výkonu 26 kW. Celkem bude osazeno 3 ks kotlů. Třída NOx 5.
26.11.2015
Ing. David Neuhort
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Cítovská 613/5

Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění bude kondenzační plynový kotel Buderus Logamax Plus GB072-14 o výkonu 2,9–14 kW. Třída NOx 5.
Kotel bude zapojen v kombinaci s nepřímotopným zásobníkem TUV o objemu 120 litrů.
23.11.2015
Ing. Jiří Toman
Závazné stanovisko – projekt dvou nových prodejen v přízemí a tanečního studia v suterénu bytového domu Pernerova 412/6
 
Karlín
V suterénu objektu bude instalován nový plynový kotel napojený na stávající rozvody. Typové provedení kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle, ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
20.11.2015
ORESTA spol. s.r.o., Ing. arch Vít Čermák
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Skalnická, parc. č. 1548/6, 1548/68
Ďáblice
Jako zdroj pro vytápění je navržen plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
16.11.2015
Atelier P.H.A., s.r.o., Petr Vobořil
Závazné stanovisko – Bytový dům Zenklova 847/187, P.Č. 1138, 1139/1, 3769/1, 3968/1
 Libeň
Jako zdroj tepla pro ohřev TUV a pro vytápění jsou navrženy 2 plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200-V o jednotlivém tepelném výkonu 45 kW (celkem 90 kW). Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
04.11.2015
Jaroslav Holinger, Stavební a projektové práce
Závazné stanovisko  – novostavba rodinného domu v ulici U Červeného mlýnku, na pozemku č. 1646/27
Ďáblice Závěsný kondenzační plynový kotel Geminox THRs 1-10SET – 111DC v provedení turbo o výkonu 0,9–9,5 kW. Třída NOx 5.
02.11.2015
Project Real Estate Dzéta s.r.o.
Závazné stanovisko k ÚR – novostavba bytového domu v ulici Primátorská, pozemek č. 160
Libeň
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV je navržen závěsný kondenzační plynový kotel o výkonu 35 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
23.10.2015
Ing. Vladimír Musil
Závazné stanovisko k SP – „Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Přístavba administrativní budovy k depotní části stávajícího objektu a přístavba propojovacího koridoru se stávajícím objektem“, Gabčíkova 2362/10
Libeň Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV přístavby bude 2x nástěnný plynový kondenzační kotel o jednotlivém výkonu 5–24,5 kW (celkem 49 kW). Třída NOx 5.
23.10.2015
Ing. Václav Petrů
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy bytové jednotky v 2. NP objektu Vítkova 188/22
Karlín
Zdrojem pro vytápění bude nový kondenzační plynový kotel Protherm Panther 12 KKO o jmenovitém výkonu 4,4–13,2 kW. Třída NOx 5.
21.10.2015
 Adéla Pěkná
Závazné stanovisko – novostavba rodinného domu NOVA 101/38°, pozemek č. 1729/516
Ďáblice
Zdrojem pro vytápění bude plynový nástěnný kondenzační kotel GEMINOX typ ZEM 2-17 SET111. Jmenovitý tepelný příkon ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. Jako doplňkový zdroj tepla budou sloužit krbová kamna.
20.10.2015
Ing. Lucie Laštovičková
Závazné stanovisko –  stavební úpravy rodinného domu Na Přesypu č. p. 320
Troja
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu cca 28 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. Teplovodní vytápění je doplněno ve vyhrazených místnostech elektrickým podlahovým vytápěním.
19.10.2015
AAPP, s.r.o.
 
Závazné stanovisko k ÚR – „Obytný soubor – Pekařova ul.“, na pozemcích p. č. 617/4, 618/12
Bohnice
V objektu „A“ je pro vytápění a ohřev TUV navrženo spojení dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů o topném výkonu 2x 35 kW (celkem 70 kW). V objektu „B“ je pro vytápění a ohřev TUV navržen závěsný plynový kondenzační kotel o topném výkonu 48,7 kW. Typové provedení kotlů není v dokumentaci specifikováno. Třída NOx 5.
15.10.2015
Jana Prouzová Myšková
Závazné stanovisko – rekonstrukce rodinného domu v ulici Vehlovická 70
Čimice
V 1. a 2. NP objektu je navržen závěsný kondenzační plynový kotel Geminox THRs 2-17SET-120DC o jmenovitém výkonu 2,3–16,9 kW. V 3. NP bude osazen závěsný kondenzační plynový kotel Geminox THRs 1-10SET-120 o jmenovitém výkonu 0,9–9,5 kW. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
14.10.2015
Poradenská a inženýrská činnost, Zdeněk Christian Tesárek
Závazné stanovisko k ÚR – nástavba objektu a vestavba do proluky v ulici Pernerova 11/16  Karlín
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV budou užity dva závěsné kondenzační plynové kotle o celkovém výkonu 90 kW. Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
13.10.2015
BS BOHEMIA STAVEBNÍ, Ing. Jan Šuraň
Závazné stanovisko – úprava a přístavba bytového domu Střížkovská 722/40
Libeň
Zdrojem pro vytápění je navržen kondenzační plynový kotel Geminox THRs 10–50C instalovaný v samostatné místnosti ve 4. NP objektu. Jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
13.10.2015
Ing. Jiří Holec
Závazné stanovisko k SP – přestavba objektu Na Štramberku č. 6
 Ďáblice
Zdrojem pro vytápění bude teplovodní ústřední vytápění pomocí plynového kotle o výkonu 24 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
09.10.2015
Dušan Bednář
Závazné stanovisko – stavební úpravy rodinného domu Žďárská 417/27
Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění bude plynový kondenzační kotel Geminox THRi-17SET-150DC umístěný v technické místnosti 1. PP objektu. Pro ohřev TUV bude využit nepřímotopný zásobník vody Geminox 150. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
09.10.2015
Aprea s.r.o., Ing. Petr Legner
Závazné stanovisko k SP – Nástavba bytového domu v ulici Pod Sídlištěm 188/8 a 187/10
Kobylisy
Zdrojem pro vytápění bude v každé funkční jednotce (4 bytové jednotky v 4. NP a 6 ateliérů v 5. NP) umístěn plynový kondenzační kotel BAXI Duo – tec Comfort + 24 o jednotlivém výkonu 24 kW. Třída NOx 5.
24.09.2015IKA VIN 112 a.s., Ing. arch. Jan Řeřicha
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy bytového domu Náhorní 724/6
Kobylisy
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy dva plynové kotle BAXI LUNA o jednotlivém maximálním výkonu 24 kW. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
31.08.2015
Mgr. Tereza Smékalová
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy rodinného domu na adrese Dvorní 489/16
Dolní Chabry – nový nástěnný plynový kondenzační kotel Vaillant eco TEC plus o předpokládaném výkonu do 32 kW s nepřímotopným ohřívačem teplé vody o objemu 150 litrů
– instalace krbové vložky nebo krbových kamen na dřevo bez teplovodního výměníku
11.08.2015
OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Naďa Popelková
Závazné stanovisko k SP – novostavba rodinného domu na pozemku č. 1308/28
Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV je navržen plynový kotel Viessmann Vitodens 200-W o výkonu 2,9–11,8 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
11.08.2015
TUZE projekt, David Tůma. DiS.
Závazné stanovisko k SP – Zřízení nebytových jednotek v 1. PP, Nad Koupalištěm 598/5
Kobylisy
Vytápění a ohřev TUV bude zajištěno pomocí společného plynového kotle s výkonem do 25 kW se zásobníkem teplé vody. Typové provedení kotle není v dokumentaci specifikováno. Třída NOx 5.
10.08.2015
Bytové družstvo Nové Kobylisy
Závazné stanovisko k SP – odpojení od centrálního dálkového vytápění a osazení plynových kotlů pro 12 bytů bytového domu Pod Sídlištěm 188/8 a 187/10
Kobylisy Jako zdroj tepla a ohřevu TV je navrženo 6 kotlů o výkonu cca 5,7 kW a 6 kotlů o výkonu cca 6,8 kW typu BAXI Luna Duo-tec HT 24. Třída NOx 5.
03.08.2015
Alena Píšová
Závazné stanovisko k ÚR – Hotel Archibald Old Town – nástavba a přestavba domu č. p. 31 na hotel
Karlín
Zdrojem pro vytápění budou dva plynové kotle o jednotlivém výkonu 115 kW (celkem 230 kW). Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
29.07.2015
ABCD Studio, s.r.o.
Ing. Pavel Hroch
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy 2. NP a podkroví objektu ubytovny v ulici Voctářova 2367/12
Libeň
Zdrojem pro vytápění 2. NP a podkroví bude plynový kondenzační kotel s nuceným odtahem spalin o výkonu 3,3–14,9 kW. Třída NOx 5.
27.07.2015
Ing. Romana Koštejnová
Závazné stanovisko  – půdní vestavba a přístavba osobního výtahu objektu Hybešova 529/7
Karlín
Zdrojem pro vytápění 3 bytových jednotek bude 3x závěsný plynový kotel se zásobníkem Junkers ZSB 14-3 C CERAPUR SMART+ST 120-E2 o jednotlivém výkonu 14,2 kW. Třída NOx 5.
24.07.2015
Ing. arch. Václav Kubec
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy školského objektu v Praze 8 - Ďáblicích
Ďáblice
Změna vytápění z kotelny na tuhá paliva na plynový kotel Buderus Logamax plus GB 162 o výkonu 43 kW osazený v 1. NP. Třída NOx 5.
15.07.2015
Ing. Blanka Kudlíková
Závazné stanovisko k ÚR – „Vinařství – vinice a objekt vinařství“, ulice Květinářská
Libeň
Zdrojem pro vytápění objektu vinařství bude závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
15.07.2015
Ing. Blanka Kudlíková
Závazné stanovisko k ÚR – „Viladům – stavba individuálního bydlení“, ulice Květinářská
LibeňZdrojem pro vytápění 3 bytových jednotek budou 3 závěsné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 24 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
15.07.2015
Remonta Nova, s.r.o., David Tůma, DiS.
Závazné stanovisko  – Rekonstrukce bytového domu KOTLASKA 20
 Libeň
Vytápění a ohřev TUV 8 bytových jednotek bude zajištěno pomocí etážového plynového kondenzačního Turbo kotle s jednotlivým výkonem do 24 kW. Typové provedení kotlů není v dokumentaci specifikováno. Třída NOx 5.
08.07.2015
HERBARIA s.r.o.
Závazné stanovisko k SP – „Bytový dům Troja“ v ulici U Vlachovky
Libeň Zdrojem pro vytápění budou dva závěsné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 65 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
08.07.2015
Karel Pokorný
Závazné stanovisko – stavební úpravy rodinného domu Květnová 8/75
 Ďáblice – kombinovaný plynový kotel o výkonu min. 27 kW
– emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány
07.07.2015
Ing. Petr Hanzlík
4D PROSTOR s.r.o.
Závazné stanovisko k SP – stavba bytového domu v proluce Braunerova
Libeň
Zdrojem pro vytápění každého samostatného bytu bude plynový kotel – 10 ks o výkonu max. 6 kW a 4 ks o výkonu max. 12 kW. Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
01.07.2015
Jaroslav Malčánek
Závazné stanovisko  – „RD Troja 2“, p. č. 1110/8 a 1110/11
Troja
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude kondenzační plynový kotel Geminox THRs 2-17 B 120 DC o výkonu 17 kW.Třída NOx 5.
Jako doplňkový zdroj bude instalována krbová vložka v obytném prostoru.
01.07.2015
Jaroslav Malčánek
Závazné stanovisko – stavba rodinného domu „Troja 1“
Troja
Zdrojem pro vytápění bude nástěnný teplovodní plynový kotel o výkonu 49 kW. Typové provedení kotle není v dokumentaci specifikováno. Třída NOx 5.
29.06.2015
Ing. Alena Růžičková – PAD Dobrovského
Závazné stanovisko k SP – změna stavby před dokončením – vestavek ve skladové hale SO 01 v areálu Genius I
Dolní Chabry
Dva plynové kotle o jednotlivém výkonu 45 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
25.06.2015
Pavel Janoušek
Závazné stanovisko – stavební úpravy bytového domu Urxova 479/6
Karlín
Komerční prostory v 1. PP a 1. NP a byty 2+1, 3+1 a 4+1 budou vytápěny pomocí závěsných plynových kondenzačních kotlů se zásobníkem TV od firmy Geminox typ THRs 2-17M75V o jmenovitém výkonu 2,3–16,9 kW a byty 1+1 budou vytápěny pomocí elektrických přímotopů. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
25.06.2015
Prins spol. s.r.o.
Závazné stanovisko  – změna stavby před dokončením, Sokolovská 91/88
Karlín
Zdrojem tepla pro vytápění prodejny, dohřev teplé vody a ohřev vzduchotechnických jednotek potravin bude dvojice plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 162-45 o jednotlivém výkonu 42,5 kW (celkový příkon 87 kW). Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV bytů a ubytovacích jednotek jsou navrženy plynové kondenzační kotle Junkers ZWSB 30-4A o jednotlivém výkonu 7,3–24 kW (celkem 21 kotlů). Třída NOx 5.
24.06.2015
CENTRON BOHEMIA, s.r.o.
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy, půdní vestavba a nástavba, vestavba výtahu a řešení fasád objektu Křižíkova 95/102
KarlínZdrojem pro vytápění budou dva kondenzační plynové kotle o jednotlivém výkonu 45 kW (celkem 90 kW).Třída NOx 5.
10.06.2015
Ing. arch. Vojtěch Hybler
Závazné stanovisko k SP – rekonstrukce rodinného domu a garáže, U Velké Skály 161
Bohnice
– plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10SET-111DC o jmenovitém výkonu 9,3 kW, třída NOx 5
– jsou navržena krbová kamna
– zahradní altán bude příležitostně vytápěn elektrickými podlahovými rohožemi a elektrickými kamny
03.06.2015
Jana Čadilová
Závazné stanovisko k SP – novostavba rodinného domu, ulice Nad Vavrouškou – Vilová čtvrť Velká skála
Troja
Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo země-voda IVT GREENLINE HE E21 o jmenovitém tepelném výkonu 20,9 kW. V zimním období bude použit jako doplněk vytápění elektrický kotel o výkonu 9 kW. V rodinném domu bude umístěn plynový krb o výkonu 7 kW.
02.06.2015
Lenka a Antonín Stroblovi
Závazné stanovisko – stavební úpravy a nástavba rodinného domu Čenkovská 563/18
Ďáblice
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude nástěnný kondenzační plynový kotel VAILLANT VU 206/5-5 eco TEC plus o výkonu 5,7–21 kW - Třída NOx 5.
27.05.2015
Ivan a Iryna Ferbanets
Závazné stanovisko k SP – rekonstrukce a přestavba rodinného domu
Březiněves
Jako zdroj pro vytápění je navržen plynový kondenzační kotel. Typové provedení kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. V rodinném domku budou připojena krbová kamna s možností napojení teplovodního výměníku na rozvod topení.
20.05.2015

Závazné stanovisko – demolice stávajícího objektu a novostavba rodinného domu, pozemek č. 75, Bohnická 66/11
Bohnice
Zdrojem pro vytápění novostavby bude elektrický kotel a pro ohřev TUV elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 160 litrů. V rodinném domku jsou navržena krbová kamna.
20.05.2015
TERRA OPTIUM spol. s.r.o.
Závazné stanovisko k SP – novostavba rodinného domu
Dolní Chabry
plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 19 kW, emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány
18.05.2015
Alena Píšová
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy objektů Základní umělecké školy č. p. 112 a č. p. 156 ul. Klapkova č. 23 a 25
Kobylisy
Zdrojem pro vytápění půdní vestavby je navržen závěsný kondenzační plynový kotel Baxi Luna Duo-Tec MP 1.35 o jmenovitém výkonu 5–33,8 kW. Třída NOx 5.
15.05.2015
TUZE projekt, David Tůma, DiS.
Závazné stanovisko k SP – rozšíření bytové jednotky o půdní prostor a přístavba venkovního výtahu v objektu bytového domu Na Střelnici 528/4
Karlín
Zdrojem pro vytápění bytu bude nový plynový kombinovaný kondenzační kotel. Třída NOx 5. Typové provedení kotle a jmenovitý tepelný příkon kotle není v dokumentaci specifikován.
12.05.2015
Jan Říčný
Závazné stanovisko k SP – Dům ŘeKa, Staré Bohnice –
stavební úpravy
Bohnice – plynový závěsný kondenzační kotel Vaillant VUI 246/5-5 ecoTEC plus o jmenovitém výkonu 24 kW, emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány
– litinová krbová kamna
11.05.2015
ARCHITEKTURE PH projekční a inženýrská činnost, Petr Hnilička
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy a přístavba rodinného domu za účelem vzniku dvougeneračního domu – Pod Prodejnou 566/5
Ďáblice
Jako zdroj pro vytápění západního bytu je navržena teplovodní otopná soustava napojená na tepelné čerpadlo vzduch – voda o výkonu do 8 kW. Pro východní byt je navržena teplovodní otopná soustava napojená na plynový kondenzační kotel o výkonu do 24 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
08.05.2015Martin ŠternberkZávazné stanovisko k SP přípojka vody, kanalizace a novostavba rodinného domu, ul. Ládevská, pozemek č. 1143 Dolní ChabryJako zdroj tepla je navrhnut nástěnný elektrický kotel a krbová kamna na tuhá paliva s teplovodním výměníkem. Pro ohřev TUV je navržen elektrický zásobníkový ohřívač.
06.05.2015
Ing. Jiří Hrouda, poradenství & inženýring
Závazné stanovisko k SP – změna vytápění
objektu Březinova 501/4
Karlín
Zdrojem pro vytápění a přípravu TUV bude 12 plynových kondenzačních kotlů BAXI Nuvola Duo-tec HT o jmenovitém výkonu 3,4–24 kW. Třída NOx 5. Vytápění tří bytů 1+kk je řešeno kombinací elektrických akumulačních kamen a elektrických trubkových těles a elektrických konvektorů.
24.04.2015
Bytové družstvo Pohnertova 1272/5
Závazné stanovisko  – výměna zdroje tepla a ohřevu TUV v bytovém domě
Kobylisy
Novým zdrojem pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 356/5-ecoTEC Plus o jednotlivém výkonu 32 kW. Třída NOx 5.
13.04.2015
Ing. Jan a Ing. Jana Svobodová
Závazné stanovisko  – Ohlášení stavby – stavební úpravy rodinného domu Měděnecká 51/13 Dolní Chabry
– plynový kondenzační kotel o výkonu 17 kW, typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány
– krbová kamna na dřevo
02.04.2015
NPS spol. s.r.o.
Závazné stanovisko k SP – novostavba bytového domu o jedné bytové jednotce
Bohnice
Zdrojem pro vytápění bude tepelné čerpadlo země – voda. Ohřev bazénové vody bude zajištěn samostatným tepelným čerpadlem vzduch – voda umístěným v podkroví domu. V 1. NP objektu je navržené krbové těleso.
31.03.2015
GADLINE architektura spol. s.r.o.,
Jitka Titlbachová
Závazné stanovisko  – novostavba rodinného domu, ul. Na Dlážděnce, pozemek č. 747/1
Troja plynový kotel VIESSMANN VITODENS S 200-W o výkonu 8,8–35 kW, emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány
27.03.2015
ARA spol. s.r.o.,
Ing. Ondřej Hrubý
Závazné stanovisko k ÚR – stavba polyfunkčního domu Klapkova
Kobylisy Zdrojem pro vytápění 8 bytových a 3 prodejních jednotek je navrženo 11 kondenzačních plynových kombinovaných kotlů o jednotlivém výkonu cca 15 kW. Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
27.03.2015
Michal Slota
Závazné stanovisko k SP – rekonstrukce bytu ve 4. NP bytového domu Sokolovská 454/126
Karlín
nástěnný kondenzační plynový kotel Junkers o výkonu 22 kW, třída NOx 5
25.03.2015
Alena Píšová
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy nebytových prostor v přízemí a části suterénu bytového domu Sokolovská 69/1 Karlín
plynový závěsný kondenzační kotel Vaillant VU 465/4-5 eco TEC plus o výkonu 13,3-47,4 kW, emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány
25.03.2015
Ing. arch. Aneta Stružková
Závazné stanovisko  – novostavba rodinného domu, ul. Kobyliská
Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění bude teplovodní kotel na peletky o topném výkonu 14 kW (např. typu Rojek A 15). Pro ohřev TUV a podporu vytápění budou na střeše instalovány 4 solárně-termické vakuované panely VTK 1140. Jako doplňkový zdroj tepla budou použity krbová kamna.
18.03.2015
Dana Hanzíková – inženýrská činnost ve stavebnictví
Závazné stanovisko – Přístavba a vestavba, vjezd a parkovací stání – RD, Fořtova 44/2
Čimice závěsný plynový kondenzační kotel THRs 2-17SET-151DC o výkonu 2,3–16,9 kW, emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány
13.03.2015
Ing. Vladimír Musil
Závazné stanovisko k ÚR – přístavba administrativní budovy k depotní části stávajícího objektu a přístavba propojovacího koridoru se stávajícím objektem, Gabčíkova 2362/10
Libeň
Dva plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 100 kW. Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
11.03.2015
ICKH a.s., Václav Havrlant
Závazné stanovisko k ÚR – Multifunkční objekt Karlin Cross Point – Praha 8 - Karlín
Karlín Kaskáda 3 ks nových plynových závěsných kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 240 kW. Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
09.03.2015
Alena Píšová
Závazné stanovisko – novostavba rodinného domu, p. č. 534/2 a 541
Dolní Chabry
plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 22-3C o jmenovitém výkonu 8–21,6 kW, emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány
06.03.2015
IDEUM, s.r.o.
Závazné stanovisko – adaptace půdního prostoru na dvě bytové jednotky, Šaldova 543/8
Karlín
2 x závěsný kondenzační plynový kotel Baxi Nuvola Platinum o jednotlivém výkonu 2,7–24 kW, třída NOx 5
02.03.2015
PALLADIO PROGETTI, spol. s.r.o.
Závazné stanovisko – stavební úpravy, nástavba a dvorní přístavba garáží, Vítkova 227/23
Karlín
plynový kondenzační kotel Hamworthy Wessex 120/200 regulovatelný výkonově v rozsahu 23–199 kW, třída NOx 5
02.03.2015
Jan Handrych
Závazné stanovisko – rekonstrukce podkrovního bytu Přemyšlenskáo 685/10
Kobylisy plynový kondenzační kotel se zásobníkem na teplou vodu, typové provedení kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou vo dokumentaci specifikovány
26.02.2015
Ing. Marek Švanda
Závazné stanovisko – novostavba rodinného domu Brandýská 49/15
Čimice
závěsný kondenzační plynový turbo kotel  IMMERGAS VICTRIX X o výkonu 24 kW, emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány
25.02.2015
M.A. Václav Hofmeister
Závazné stanovisko k ÚR – novostavba bytového domu Na Pěšinách 23/50
Kobylisy
6x plynový kondenzační kotel o maximálním výkonu 24 kW. Typové provedení kotlů není v dokumentaci specifikováno.
25.02.2015
Ing. Martina Hnízdilová
Závazné stanovisko – novostavba rodinného domu Ptáčnická 291/7
Ďáblice
– plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 172-24 o celkovém výkonu 24 kW, emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány
– jako druhý zdroj tepla (pouze pro ohřev TUV) budou sloužit 3 ks solárních panelů osazených na střeše objektu
18.02.2015Ing. Michal Hendrych
Závazné stanovisko – Plynovodní přípojka a plynový kotel pro rodinný dům U Hájovny
Ďáblice
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude závěsný plynový kondenzační kotel Protherm typ Panther condens 12KKO o jmenovitém výkonu 13,2 kW, třída NOx 5.
11.02.2015
Alena Pleštilová, A-SERVIS
Závazné stanovisko k ÚR – Novostavba bytového domu Trojská
Troja
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV budou dva nástěnné plynové kondenzační kotle GEMINOX THRi 10–35C o jmenovitém výkonu 10–35 kW (celkem 70 kW), třída NOx 5.
10.02.2015
Ing. Alena Růžičková – PAD Dobrovského
Závazné stanovisko k SP – Vestavek ve skladové hale SO 02  v areálu GENIUS I.
Dolní Chabry
– Zdrojem tepla pro vytápění ve vestavkách budou elektrické přímotopné radiátory, TUV bude připravovaná v elektrickém zásobníku.
– Novým zdrojem vytápění v hale bude kondenzační plynový kotel o výkonu 45 kW, typové provedení kotle není v dokumentaci specifikováno, třída NOx 5
09.02.2015
Ing. Josef Laisek
Závazné stanovisko – Odběrné plynové zařízení pro vytápění a ohřev vody bytového domu Na Korábě 362/4
Libeň
Novým zdrojem pro vytápění a ohřev TUV budou dva závěsné plynové kondenzační kotle BUDERUS typ GB162-45 o jednotlivém výkonu 42,5 kW, třída NOx 5.
06.02.2015
Alena Pleštilová,
A-SERVIS
Závazné stanovisko – stavební úpravy objektu Primátorská 323/36
Libeň
Zdrojem pro vytápění a přípravu TUV budou dva nástěnné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 49,9 kW (tj. celkem 99,8 kW). Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
02.02.2015
Ing. Lenka Bidermanová
Závazné stanovisko  – přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu Na Přesypu 418
Troja
Zdrojem pro vytápění bude závěsný plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-25 o jmenovitém výkonu 25 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. V obývacím pokoji budou připojena krbová kamna.
02.02.2015
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ing. arch. Veselý Vladimír
Závazné stanovisko k SP – stavební úpravy části stájí, vytvoření zázemí –
socioterapeutická farma
 Bohnice
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační kotel o výkonu minimálně 9 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
30.01.2015
Ing. arch. Tomáš Sládek
Závazné stanovisko – nástavba a vestavba půdních bytů a přístavba výtahu Pod Labuťkou 782/17
Libeň
– jsou navrženy 4 plynové kotle Junkers Ceraclass o výkonu 10–24 kW
28.01.2015
Martina Kučerová
Závazné stanovisko – novostavba rodinného domu Šenovská 34/10
Ďáblice
Zdrojem pro vytápění je navržena solární sestava Vaillant SolarSet 2 exclusiv pro podporu vytápění a přípravu TUV doplněná plynovým kondenzačním kotlem Vaillant eco TEC Plus VU 206/5-5 o výkonu 4,2–21,2 kW, třída NOx 5.
12.01.2015
Studio Anarchitekt s.r.o.
Závazné stanovisko k ÚR – stavební úpravy a přístavba bytového domu Uzavřená 660/12
Kobylisy
plynový kotel o výkonu 30 kW, typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány
Mohlo by vás také zajímat