Závazná stanoviska a povolení 2016

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.


Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8


Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti
Katastrální území
Specifikace zdroje
29.12.2016DES Praha, s.r.o.Závazné stanovisko k ÚR – Nový pavilon ÚFE, Chaberská 57KobylisyJako zdroj pro vytápění nového pavilonu jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle s topným výkonem 2x 90 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
27.12.2016MINIMALL STUDIO, s.r.o.,Závazné stanovisko k SP – Adaptace Vily na nestátní zdravotnické zařízení, Pomezní 1387/7LibeňZdrojem pro vytápění bude plynová kotelna osazena 2 nástěnnými kondenzačními plynovými kotli Viessmann Vitodens o jednotlivém výkonu 72,6 kW – emisní třída NOx 5.
16.12.2016Ing. arch. Iva VeseláZávazné stanovisko k SP – RD Zákupská, Praha-Ďáblice Ďáblice Zdrojem pro vytápění nového rodinného domu bude plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC exclusiv VU 206/4-7 o výkonu 4-22,8 kW – třída NOx 5.
14.12.2016Architektonický ateliér ULTRAZávazné stanovisko k ÚR – Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu, č.p. 362, Praha 8, Pobřežní 44KarlínJako zdroj pro vytápění a ohřev TV je navržen nový kondenzační plynový kotel s minimální produkcí škodlivých plynů NOx. Přesný název kotle ani jmenovitý tepelný příkon kotle není v dokumentaci uveden.
12.12.2016Ing. Světlana BenešováZávazné stanovisko k SP – Stavební úpravy 5. NP, návrh bytové jednotky do půdního prostoru BD Vacínova 875/8LibeňZdrojem tepla pro vytápění bytové jednotky bude plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 20 kW. Přesný název kotle ani emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
09.12.2016Atelier P.H.A. spol. s r.o.,Závazné stanovisko k ÚR – Bytový dům Na Vlachovce, Praha 8LibeňZdrojem pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy 3 nástěnné kondenzační plynové kotle Baxi Luna Duo-TEC MP+ umístěné v kotelně v 1 PP objektu A, každý o jednotlivém výkonu 85 kW (celkový výkon 255 kW). Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
08.12.2016PÁNEK Architekti s.r.o.,Závazné stanovisko – Půdní vestavba s nástavbou ve dvorní části domu a přístavbou venkovního výtahu, parc.č. 3413Libeň V úrovni 5. NP (byt č. 1 a 2) jsou navrženy jako zdroj vytápění 2 kombinované kondenzační plynové kotle s integrovaným zásobníkem TV o jednotlivém výkonu 16 kW. V úrovni 6. NP (byt č. 3 a 4) jsou jako zdroj tepla navrženy 2 plynové kotle s průtokovým ohřevem TV o jednotlivém výkonu 24 kW. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden. Všechny kotle splňují emisní třídu NOx 5.
23.11.2016Bc. Lukáš BílekZávazné stanovisko – Dvojdům ve Starých Bohnicích na pozemcích parc.č. 13/1, 14/6, 14/5Bohnice Jako zdroj pro vytápění a ohřev TUV je navržen plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 6,5-26 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
23.11.2016Hana CísařováZávazné stanovisko – Stavební úpravy v části objektu bytového domu Novákových 393/16LibeňJako zdroj pro vytápění provozovny
– Fitness je navržen nový plynový kotel Buderus Logamax plus GB 172 o výkonu 24 kW
– Ubytovny je navržen nový plynový kotel Buderus Logamax plus GB 062 o výkonu 24 kW.
Oba kotle garantují emisní třídu NOx 5.
23.11.2016Ing. Mariana SalavováZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, parc. č. 1729/524Ďáblice Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel o výkonu do 50 kW. Ohřev TUV je řešen v nepřímotopném zásobníku. Přesný název kotle ani emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
15.11.2016Arplan s.r.o.Závazné stanovisko – Půdní vestavba a související stavební úpravy, ul. Vítkova č.p. 262/4KarlínJako zdroj pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel o příkonu 55,65 kW (výkon 10 – 49,5 kW) – emisní třída NOx 5. Přesný název kotle není v dokumentaci uveden.
08.11.2016Atelier AXONZávazné stanovisko – Novostavba RD, ul. Sumova, parc. č. 1308/31Dolní ChabryZdrojem pro vytápění bude nízkoemisní plynový kotel, ohřev vody je navržen v nepřímotopném zásobníku napojeném na kotel. Typové provedení kotle ani jeho jmenovitý tepelný příkon není v dokumentaci specifikován. V obývacím pokoji bude umístěn krb na pevná paliva.
07.11.2016Martin ŠimekZávazné stanovisko – Stavební úpravy a změna užívání bytového domu Ke Štvanici 379/6 na ubytovnu, parc. č. 221KarlínJako nový zdroj pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy 2 nástěnné plynové kondenzační kotle o výkonu 2x 46 kW – třída NOx 5. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden.
07.11.2016Czech Buildings, s.r.o.Závazné stanovisko – Půdní nástavba 3 bytových jednotek, přístavba osobního výtahu, ul. Palmovka 552/4LibeňJeden byt bude vytápěn elektrickými přímotopy. Zdrojem pro vytápění 2 nových bytů budou 2 plynové kondenzační kotle Protherm Panther Condens se zásobníkem ohřevu TV o jmenovitém výkonu 2x 24 kW – třída NOx 5.
04.11.2016Ing. arch. Pavel BednaříkZávazné stanovisko k ÚR – Rodinný dům Na Okrouhlíku č. ev. 157, parc. č. 1214 a 1215LibeňZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude závěsný kondenzační plynový kotel Vaillant ecoTEC plus VU 206/5–5 o jmenovitém tepelném výkonu 4,2–21,2 kW (tepelný příkon 24,5 kW) – třída NOx 5.
04.11.2016URBIA, s.r.o.Závazné stanovisko k ÚR – Obytný soubor Na Pěšinách, parc. č. 432/1, 432/2, 432/3, 432/4, 432/6KobylisyV sekci A jsou jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV navrženy 2 plynové kondenzační kotle např. Buderus Logamax plus GB162–35 o jmenovitém výkonu 6,5–35 kW (celkem 70 kW). V sekci B je navržen plynový kondenzační kotel např. Buderus Logamax plus GB162–25 o jmenovitém výkonu 5,3–24,9 kW. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
01.11.2016
QARTA ARCHITEKTURA, s.r.o.
Závazné stanovisko  k SP – SO03 Polyfunkční dům – Fitness a wellness Dolní Chabry
Dolní Chabry
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV budou 2 závěsné plynové kotle o výkonu 2x 65 kW – třída NO 5. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden.
26.10.2016ARCHPLANE, Petr David
Závazné stanovisko k SP – Vestavba bytu v půdním prostoru, Zenklova 440/40
Libeň
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel – např. Vaillant VU ecoTec plus 206/5-5 o jmenovitém výkonu 4,2–21,2 kW, třída NOx 5.
21.10.2016
raz23, Ing. Bohuslav VytlačilZávazné stanovisko  k SP – Stavební úpravy vnitřního traktu objektu Sokolovská 81/55, parc. č. 272, Praha 8
Karlín
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV pro kanceláře a bytovou jednotku budou 2 plynové kondenzační kotle o jednotlivém jmenovitém výkonu 14 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
18.10.2016
Marani Architects s.r.o., Ing. Tomáš JeníčekZávazné stanovisko  k ÚR – „The Office Building Holešovičky“ – novostavba administrativního objektu, ul. V Holešovičkách, parc. č. 816
Libeň
Zdrojem pro vytápění jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle o výkonu 2x 45 kW zapojeny do kaskády (přesný název kotlů není v dokumentaci uveden). Třída NOx 5.
17.10.2016
Ing. Jana Bártová
Závazné stanovisko  – Demolice a stavba nového RD, Ústecká 204/6
Dolní ChabryZdrojem tepla pro vytápění bude plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens o výkonu 19 kW s přístavným zásobníkem pro ohřev TUV. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
13.10.2016
 DESIGN s.r.o.
Závazné stanovisko k SP – Modernizace hotelu FRÝDL
Březiněves
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude závěsný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 35 kW (emisní třída NOx 5). Přesný název kotle není v dokumentaci uveden.
07.10.2016
Ing. Michal Kopecký
Závazné stanovisko  – Zástavba proluky bytovým domem se čtyřmi bytovými jednotkami, ul. Prosecká na pozemku parc. č. 2560
Libeň
Zdrojem tepla pro vytápění každé bytové jednotky bude plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17M s výkonovým rozsahem 2,3–16,9 kW (celkem 4x 17 kW). Jedná se o kotle splňující emisní třídu NOx 5.
07.10.2016
Jiří Černohorský
Závazné stanovisko  – Novostavba RD, ul. Petra Bezruče, parc. č. 2282/2
 Kobylisy
Zdrojem pro vytápění objektu bude závěsný plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2–17 SET-161 o topném výkonu 2–17 kW – třída NOx 5. Jako doplňkový zdroj vytápění je navržen krb (krbová vložka) na dřevo o výkonu cca 7 kW.
05.10.2016
Jana KrolupperováZávazné stanovisko  – ohlášení stavby - Stavební úpravy rodinného domu, Na Pěšině 465/6, parc. č. 851
Dolní Chabry
Novým zdrojem pro vytápění bude plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Acu Smart s integrovaným zásobníkem na teplou vodu. Jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
29.09.2016
Kateřina Soukupová
Závazné stanovisko  – Novostavba RD, parc. č. 1729/514, ul. Zářijová
Ďáblice
Zdrojem tepla pro vytápění bude kondenzační plynový turbokotel Junkers Cerapur Comfort ZSBR 16-3 A o tepelném příkonu 3,4–15,1 kW (max. jmenovitý tepelný výkon 14,7 kW). Plynový kotel splňuje emisní třídu NOx 5 podle tabulky 14 normy ČSN EN 297. Topení bude doplněno krbovou vložkou na tuhá paliva-dřevo o výkonu do 8 kW.
22.09.2016
Architektonický atelier Aleš, s.r.o., Ing. arch. Jan Oppelt
Závazné stanovisko k ÚR - Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8
Karlín
Jsou navrženy dva plynové nástěnné kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o celkovém výkonu 2 x 49 kW splňující emisní třídu NOx 5, umístěné v technické místnosti v 2. NP objektu.
 09.09.2016
Tenisová škola ESO, s.r.o.
Závazné stanovisko – Zastřešení stávajících tenisových kurtů demontovatelnou přetlakovou halou
Kobylisy
Vytápění haly v sezoně bude provedeno výměníkem tepla – teplovzdušným agregátem s plynovým hořákem Weishaupt-WG 30 N/1-C o výkonu 85 kW – WG hořáky jsou v provedení LowNOx. Součástí kompaktní VZT jednotky je náhradní dieslový agregát s obsahem nádrže 120 litrů.
07.09.2016
Ing. arch. David Strach Závazné stanovisko – Půdní vestavba bytového domu Hybešova 519/5, parc. č. 590
Karlín
Zdrojem pro vytápění bude nástěnný plynový kondenzační kotel Vaillant VU 186/3-5 o výkonu 6,7–18 kW. Kotel splňuje emisní třídu NOx 5.
05.09.2016
Ing. arch. Magdalena Bodláková
Závazné stanovisko k SP - Nástavba budovy „A“, parc. č. 2352/2, ul. K Ládví 1805/20, Praha 8
Kobylisy Zdrojem pro vytápění objektu bude stávající centrální plynová kotelna o jmenovitém výkonu 220 kW doplněná novým závěsným plynovým kondenzačním kotlem Buderus GB 162-45 o výkonu 10,4–45 kW. Třída NOx 5.
05.09.2016
A – SERVIS, Alena Pleštilová 
Závazné stanovisko  – Stavební úpravy objektu Primátorská 323/36
LibeňZdrojem pro vytápění bude kaskáda 2 plynových kondenzačních kotlů s celkovým výkonem 99,8 kW (2x 49,9 kW). Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
23.08.2016
 PSK TUZAR, s.r.o.
Závazné stanovisko: Architektonická studie – Bytový dům Klapkova
KobylisyZdrojem pro vytápění BD je navržena dvojice plynových kotlů umístěných v 1. PP objektu. Typové provedení kotlů, jmenovitý tepelný příkon kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
23.08.2016
Čtvrtá IS, a.s.,
Ing. Martin Kvoch
Závazné stanovisko k ÚR – Novostavba multifunkčního areálu KAROLÍNA PLAZZA 2
Karlín
Umístění dvojice plynových kondenzačních kotlů Buderus Logano GB 312-480 o jednotlivém tepelném příkonu 232 kW – třída NOx 5.
22.08.2016
Ing. Karel Fousek
Závazné stanovisko  – Stavební úpravy a změna užívání – 1. NP bytového domu, nám. Dr. Václava Holého 1056/15
LibeňZdrojem pro vytápění je navržen plynový kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem TV o jmenovitém výkonu 15 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
17.08.2016 Ing. Alena VrátnáZávazné stanovisko k SP – Rodinné domy Březiněves II – 4. fázeBřeziněves Zdrojem pro vytápění každého objektu (celkem 17 stavebních objektů: SO 60 – SO 76) je navržen závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 3,2–13 kW – třída NOx 5. Přesný název kotle není v dokumentaci uveden. 
17.08.2016Petr a Jana NěmečkoviZávazné stanovisko – přestavba rodinného domu, Perštejnská č.p. 281
Dolní Chabry Zdrojem pro vytápění a ohřev TV bude kombinovaný plynový kotel Protherm 32. Jmenovitý tepelný příkon ani emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. Doplňkovým zdrojem tepla bude prosklená krbová vložka.
12.08.2016Studio Mija, spol. s r.o. Závazné stanovisko k ÚR – „Apartmánový hotel Karlín“, ul. PernerovaKarlín Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo země-voda navržené na pokrytí větší části spotřeby tepla o celkovém výkonu 450 kW (3x 150 kW). Jako doplňkový zdroj tepla je navržena kogenerační jednotka Tedom micro T30 o tepelném výkonu 60 kW – příkon v palivu 94 kW. Emisní parametry NOx 250mg/Nm3.
08.08.2016
Ing. arch. Josef ŠkůrekZávazné stanovisko – Půdní vestavba, Křižíkova 176/27
Karlín
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant Ecotec Plus VU 256/5-5 o výkonu 5,2–25 kW – třída NOx 5.
28.07.2016 QARTA Architektura, s.r.o.Závazné stanovisko  k ÚR – Bytový dům v ulici Na Hlínách, parc. č. 195/1, 195/10, 195/11Kobylisy Zdrojem pro vytápění a ohřev TV bude kaskáda 2 nástěnných plynových kondenzačních kotlů např. Buderus Logamax plus GB162-35 o celkovém výkonu 70 kW – třída NOx 5.
27.07.2016Ing. arch. Tomáš StránskýZávazné stanovisko  k SP – Novostavba RD, parc. č. 1729/268ĎábliceZdrojem pro vytápění je navržen plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax Plus GB 162-15 o výkonu 2,7–15,2 kW se zásobníkem Logalux S120/5 o objemu 120 litrů – třída NOx 5. Doplňkovým zdrojem tepla bude teplovzdušná krbová vložka umístěná v obytné místnosti o výkonu 6,9 kW.
27.07.2016  Ing. Karel LorenzZávazné stanovisko k SP – Nástavba objektu Sokolovská 1278/156 LibeňZdrojem pro vytápění nástavby bude nový plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 172-24 o jmenovitém výkonu 7,2–22,4 kW – třída NOx 5;
27.07.2016 Petr ChaloupkaZávazné stanovisko Bytový dům – Atelier 1+2, Pod Hliništěm 194/5, Praha KobylisyZdrojem pro vytápění Atelieru 1 bude elektrokotel o jmenovitém výkonu 4-8 kW. Ohřev TV bude zajištěn prostřednictvím samostatného elektrického ohřívače o objemu 80 litrů. 
Zdrojem pro ohřev TV a vytápění Atelieru 2 bude plynový kombinovaný kondenzační kotel Protherm KKZ 21 o jmenovitém výkonu 16,9 kW – třída NOx 5.
26.07.2016  Ing. Alena VrátnáZávazné stanovisko  k SP – Rodinné domy Březiněves II – 3. fázeBřeziněves Jako zdroj pro vytápění každého rodinného domu (celkem 75 RD) je navržen závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 3,2–13 kW – třída NOx 5. Přesný název kotle není v dokumentaci uveden.
18.07.2016 Lucie ŠimanováZávazné stanovisko k SP – Stavební úpravy RD a přístavby, parc. č. 1153, 1154 ĎábliceZdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude nový plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 26 kW. Přesný název kotle není v dokumentaci specifikován.
18.07.2016 Ing. Veronika Matoušková a Ing. Lukáš MatoušekZávazné stanovisko k SP – Novostavba rodinného domu, ul. Na Blatech, parc. č. 1659/2, 1659/5 Ďáblice
Zdrojem pro vytápění bude plynový kondenzační kotel o výkonu 12 kW. Přesný název plynového kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. V RD budou připojena krbová kamna na dřevo s uzavřeným topeništěm (5 kW).
15.07.2016 Hana Švecová Závazné stanovisko k SP – Rekonstrukce rodinného domu Nad Úvozem 688/17 Dolní Chabry Zdrojem pro vytápění bude nový závěsný plynový kondenzační kotel např. typu Vaillant VU ecoTEC pro 246/5-3 o výkonu 25 kW – třída NOx 5.
13.07.2016 Ing. David Tomanec Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Na Blatech, parc. č. 1646/7 Ďáblice Zdrojem pro vytápění bude kondenzační plynový kotel Geminox THRs1-10C o výkonu 10 kW – třída NOx 5. Příprava teplé vody bude zajištěna ve stacionárním zásobníku TUV o objemu 200 litrů a FTV panely. V RD jsou navržena krbová kamna např. HAAS SOHN-SALERNO II o jmenovitém výkonu 2,1–4,4 kW.
11.07.2016Karel NovotnýZávazné stanovisko – Rekonstrukce a dostavba řadového/nárožního domu, Trojská 177/22KobylisyJedna bytová jednotka bude vytápěna plynovým kondenzačním kotlem Vaillant ecoTECplus VU146/5–5 o výkonu 3–14 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. Druhá bytová jednotka bude vytápěna elektrickými přímotopy a krbovými kamny o výkonu 8 kW.
08.07.2016 Ing. arch. Michal Vondra Závazné stanovisko k SP – Novostavba bytového domu na pozemku parc. č. 852 Libeň Zdrojem pro vytápění BD bude plynový kotel Buderus GB162-35 o jmenovitém výkonu 35 kW.
30.06.2016 Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r. o. Závazné stanovisko k SP – Novostavba rodinného domu se dvěma byty v ulici Na Dlážděnce, na pozemcích p. č. 728, 729, 730/1 Trója Zdrojem pro vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch–voda umístěné v technické místnosti v 1. PP. Bivalentním a záložním zdrojem bude kaskáda dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB162-15 o jednotlivém výkonu 15 kW. Třída NOx 5. Doplňkovým zdrojem tepla budou 2 krbové vložky v 1. NP a 2. NP objektu.
28.06.2016 Leoš Vosol – investorská a inženýrská kancelář Závazné stanovisko k SP – Novostavba rodinného domu Dolní Chabry, Podhořská 774/10 Dolní Chabry Zdrojem pro vytápění je navržen závěsný plynový kondenzační kotel typu Vaillant VU 246/4-5 o výkonu 24 kW se zásobníkovým ohřívačem TUV o objemu 150 litrů.
27.06.2016 MAPE DEVELOPMENT a.s.Závazné stanovisko – Stavební úpravy, půdní vestavba – Bytový dům, Zenklova 485 Libeň Zdrojem pro vytápění půdní vestavby jsou navrženy 2 plynové kotle o jednotlivém výkonu 12 kW. Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
23.06.2016 Ladislava Ťupová Závazné stanovisko – Stavební úpravy objektu Prvního pluku 144/14, pozemek č. 84 Karlín V 4 obchodních jednotkách je navrženo elektrické vytápění i příprava TUV. V bytové jednotce č. 31 bude použit elektrický ohřev pro topení i TUV. V ostatních 16 bytových jednotkách jsou pro vytápění a ohřev TUV navrženy plynové kotle o jednotlivém výkonu 14 kW. Přesný název plynových kotlů není v dokumentaci specifikován. Třída NOx 5.
22.06.2016 Ing. Jiří Kejř a MUDr. Eva Kejřová Závazné stanovisko k SP – Stavební úpravy rodinného domu, ul. Feřtekova 743/8, parc. č. 840/55 Bohnice
 
Zdrojem pro vytápění bude plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 Ecotec plus o výkonu 3,8–20 kW s podporou solárních panelů pro přípravu TV a přitápění. Třída plynového kotle NOx 5. V obývacím pokoji RD bude provedena instalace nových krbových kamen.
22.06.2016 Petr Kosina Závazné stanovisko – Kotelna BD – Kobyliské náměstí 997/2 Karlín Ohřev TUV bude nově zajištěn pomocí plynového kotle Logamax U 154 o výkonu 24 kW. V kotelně bude osazen zásobník TUV Buderus Logalux SU 750-100.
22.06.2016Ing. arch. Iva Veselá Závazné stanovisko k ÚR – Výstavba nového rodinného domu, ul. Zákupská, parc. č. 1001 a 1002Ďáblice Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 22,8 kW. Název kotle a jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
21.06.2016UNION-APEX spol. s r.o.Závazné stanovisko  k ÚR – Nástavba a přestavba domu č. 31 na hotel, parc. č. 83
Karlín
Zdrojem tepla pro vytápění budou dva závěsné kondenzační plynové kotle o jednotlivém výkonu 115 kW (celkem 230 kW) umístěné v kotelně v 1. PP objektu. Třída NOx 5.
17.06.2016Ing. arch. Alena BendováZávazné stanovisko – Stavební úpravy a půdní vestavba, ul. Ronkova 482/4 Libeň Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV nových bytových jednotek budou 2 nástěnné plynové kondenzační kotle Vaillant VU 146/5-5 ecoTec plus o jednotlivém výkonu 3,3–14,9 kW. Třída NOx 5.
15.06.2016Jan Vorlíček Závazné stanovisko  k SP – stavební úpravy, přístavba a nástavba obytného domu Fořtova 143/11 Čimice Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV 9 bytových jednotek jsou navrženy kombinované plynové kotle Cerapur Acu ZWSB 22/28-3 E 23 o jednotlivém příkonu 21 kW. Třída NOx 5.
10.06.2016 ABBE – inženýrská činnost ve stavebnictví Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, ul. Kubišova, parc. č. 742  LibeňZdrojem pro vytápění bude kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens 222-W o výkonu 3,2–13 kW. Třída NOx 5.
09.06.2016 Ak. arch. Jan Forman Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, Na Úbočí 1397/3  LibeňZdrojem pro vytápění budou dva nové nástěnné kondenzační plynové kotle o jednotlivém maximálním výkonu 24 kW. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden. Třída NOx 5.
08.06.2016 Václav Havrlant
Závazné stanovisko – Bytový dům Na úbočí, parc. č. 669/1, 669/6, 669/7, 669/8 Libeň
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu á 95 kW (celkem 190 kW). Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci uvedeny.
06.06.2016
Ing. Martin Boháč a Ing. Zuzana Boháčová
Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytové jednotky Kundratka 1878/3 ve 3. NP a 4. NP LibeňZdrojem pro vytápění bude kondenzační plynový turbokotel Baxi Nuvola Duo-Tec+ 24 o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW se zásobníkem TUV. Třída NOx 5.
 25.05.2016Jaroslav HolingerZávazné stanovisko – Rodinný dům s obytným podkrovím na pozemku č. 1646/27, ulice U Červeného mlýnku Ďáblice Jako zdroj pro vytápění a ohřev TV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel např. GEMINOX THRs 1-10SET – 150 DC o výkonu 0,9–9,5 kW. V objektu bude jako doplňkový zdroj tepla instalován krb na tuhá paliva.
23.05.2016Ing. Emílie Vajdičová
Závazné stanovisko – Nástavba rodinného domu Ke Stírce 385/36Kobylisy
 
Zdrojem pro vytápění je navržen nástěnný plynový kondenzační kotel Wiessmann Vitodens 200-W o výkonu 8–35 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
20.05.2016ARKÁDA, architektonický atelier spol. s r. o.Závazné stanovisko – Novostavba bytového domu s jedním bytem v ulici Na Dlážděnce na pozemcích p. č. 721, 727/1, 727/2, 730/2, 730/3. TrójaV objektu je navržen jako hlavní zdroj vytápění závěsný plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB172-24 o výkonu 24 kW. V objektu bude jako doplňkový zdroj tepla připojena teplovzdušná krbová vložka.
18.05.2016Lukáš Duchek
Závazné stanovisko – Rekonstrukce rodinného domu Služská 457/31Kobylisy
Zdrojem pro vytápění bude závěsný plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 10-50C o tepelném příkonu 10–49,5 kW. Třída NOx 5.
16.05.2016Ing. arch. Dana Moravcová Závazné stanovisko –  Stavební úpravy restaurace, fitcentra a penzionu NA KORÁBĚ,
p. č. 256/4
Libeň
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy dva nové plynové závěsné kondenzační kotle Vaillant VU 466/5-6 eco TEC o jednotlivém jmenovitém výkonu 13,3–47,7 kW. V objektu bude zřízen nový krb.
16.05.2016
Jakub Rous
Závazné stanovisko – Bytový dům Čimická 253/21
Troja
Umístění dvojice nástěnných plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 162-45 o jednotlivém topném výkonu 45 kW (celkem 90 kW) se zásobníkovým ohřívačem TV. Třída NOx 5.
16.05.2016
Ing. arch. František Troják
Závazné stanovisko  – Rodinný dvojdomek Na Dlážděnce, na pozemku parc. č. 712/2
Troja Zdrojem pro vytápění a ohřev TV každého objektu bude nástěnný plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17DC o jmenovitém výkonu 2x 16,9 kW s nepřímo ohřívaným zásobníkem TV o objemu 100 litrů. Třída NOx 5.
12.05.2016Olga Hofmanová
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu a garáže na pozemku parc. č. 389/2
Březiněves
Zdrojem pro vytápění bude závěsný kondenzační plynový kotel typu Thermona Therm 17 KDZ.A o jmenovitém výkonu 17 kW se stacionárním nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV o objemu 125 litrů. Třída NOx 5.
11.05.2016
Přemysl Krupička Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, parc. č. 1580/58
Ďáblice
Zdrojem pro vytápění a ohřev TV bude závěsný kondenzační plynový turbokotel o výkonu 12 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. Část přízemí objektu bude alternativně příležitostně vytápěna krbovými kamny na dřevo.
10.05.2016
A – SERVIS, Alena PleštilováZávazné stanovisko – Novostavba bytového domu na pozemcích č. 941/1, 941/2, 941/3, ul. Trojská Troja
 
Jako zdroj pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle GEMINOX THRi 10-35 o jednotlivém příkonu 35 kW (celkový příkon 70 kW). Třída NOx 5.
09.05.2016
Mgr. Ondej Havlíček
Závazné stanovisko k SP – Novostavba rodinného domu, parc. č. 1308/34, 1308/49, ul. Do Rybníčků Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění bude závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-24 T150S o jmenovitém výkonu 24 kW. V objektu bude instalován krb na tuhá paliva.
04.05.2016
Ing. arch. Rostislav Mihulka
Závazné stanovisko – Novostavba RD, ul. Počeradská, parc. č. 1171/1, 1171/2
Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-14 T150S o jmenovitém výkonu 14 kW se zásobníkem TV o objemu 150 litrů. V objektu bude instalován krb na tuhá paliva.
29.04.2016
RH – ARCHITEKTI s.r.o.
Závazné stanovisko k – Novostavba bytového domu, Horovo náměstí 411/1
Libeň
Zdrojem pro vytápění je navrženo 10 nástěnných kondenzačních plynových kotlů o jednotlivém výkonu 12–14 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
29.04.2016
RH – ARCHITEKTI s.r.o.
Závazné stanovisko k ÚR – Rekonstrukce a přístavba bytového domu, Nad Rokoskou 19/1.
Libeň
Zdrojem pro vytápění objektu a pro ohřev TV bude nově použito 13 nástěnných kondenzačních plynových kotlů o jednotlivém výkonu 12–14 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
28.04.2016
Ing. Romana Koštejnová
Závazné stanovisko k SP – Půdní vestavba a přístavba osobního výtahu objektu Novákových 883/39
Libeň 4 závěsné plynové kotle Junkers ZSB 14-3 C Cerapur Smart + ST 75 o jednotlivém výkonu 14,2 kW – třída NOx 5
22.04.2016
Architektonická kancelář Křivka s.r.o.
Závazné stanovisko k ÚR – „Novostavba V Holešovičkách“
Libeň
Zdrojem pro vytápění bude plynový kotel o příkonu 45 kW se zásobníkem TV o objemu 500 litrů. Třída NOx 5. Na střeše nad 4. NP bude umístěn náhradní zdroj např. agregát KIPOR KDE19STA o jmenovitém tepelném příkonu 25 kW.
13.04.2016
Eva Bednářová
Závazné stanovisko  – Rekonstrukce RD, Klíčanská 465/25, parc. č. 869
Kobylisy
Primárním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo Master Therm BoxAir-45l-2016 v kombinaci s nepřímotopným ohřívaným zásobníkem TUV o objemu 267 litrů a akumulační nádrží o objemu 300 litrů. Sekundární zdroj tepla bude kondenzační plynový kotel Junkers ZSBR 28-3A23 S5223 o tepelném příkonu 6,4–27,7 kW (třída NOx 5) v kombinaci s nepřímo ohřívaným zásobníkem TV o objemu 120 litrů. V obytné místnosti 3. NP (obytné podkroví) RD jsou navržena krbová kamna.
13.04.2016 Ing. Blanka KudlíkováZávazné stanovisko k ÚR – „Apartmánový dům Karlín“ Za Poříčskou bránou 354/19Karlín Zdrojem pro vytápění budou tepelná čerpadla vzduch/voda o celkovém jmenovitém topném výkonu 135 kW a dva závěsné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 45 kW (celkem 90 kW). Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
12.04.2016
Ing. Zuzana a Ing. Libuše Franková
Závazné stanovisko  – Plynová přípojka a částečná změna způsobu vytápění – Petra Bezruče 884/49
 Kobylisy
Jako zdroj pro vytápění 2. NP a 3. NP je navržen závěsný kondenzační plynový kotel JUNKERS, typ CerapurCompact ZSB 24-1DE o výkonu 3–24,1 kW s zásobníkovým ohřívačem o obsahu 120 litrů. Třída NOx 5.
08.04.2016Jiří Buček a Barbora ŠupinováZávazné stanovisko – Stavební úpravy bytu, ul. Světova 1042/11, byt č. 3, 2. NPLibeňZdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude nový plynový kotel Protherm Gepard Condens AK120 12MKO-A o jmenovitém výkonu 4–12 kW se zásobníkem TV o objemu 120 litrů. Třída NOx 5.
07.04.2016
SPS projekt, spol. s r.o.
Závazné stanovisko – Rekonstrukce stávajících objektů, nástavba objektů B, D ve vnitrobloku domu, ul. Vítkova, parc. č. 71/3, 72
Karlín
Zdrojem pro vytápění a ohřev TV jsou navrženy dva nové závěsné kondenzační plynové kotle Buderus Logamax GB162-45 o jmenovitém výkonu 45 kW (celkem 90 kW). Třída NOx 5.
07.04.2016A 3 PROJEKT, s.r.o.
Závazné stanovisko k ÚR – Novostavba zahradního domku, na pozemku č. 1372/39, 1372/41, 1372/42
Dolní Chabry Vytápění objektu bude zajištěno pomocí lokálního vytápění na tuhá paliva. Ohřev TV bude zajištěn elektrickým stacionárním zásobníkem.
06.04.2016
Marek Pražák
Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba RD na pozemku parc. č. 170 a 171
Dolní Chabry
Zdrojem vytápění a ohřevu TV bude plynový závěsný kondenzační kotel Immergas VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP o tepelném výkonu 6,9–32 kW. Třída NOx 5. Jako doplňkový zdroj tepla budou v rodinném domu v 2. NP připojena krbová kamna.
05.04.2016
ARCHZONE architects, s.r.o.
Závazné stanovisko – Půdní vestavba 4 bytů – Sokolovská 454/126
Karlín
Zdrojem pro vytápění a ohřev TV každého bytu bude závěsný plynový kondenzační kotel např. Vaillant VUW 236/5-3 eco TEC pro o jednotlivém výkonu 18 (24) kW. Třída NOx 5.
31.03.2016
Ing. Alexandra Bystřická
Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytového domu Březinova 513/2
Karlín
Vytápění 12 půdních bytů je řešeno pomocí elektrických přímotopných panelů a pomocí plynových kotlů. Byty č. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12 jsou vytápěny plynovými kondenzačními kotli o jednotlivém výkonu do 24 kW. Třída NOx 5.
Bytové jednotky č. 2, 4, 5, 6, 8 jsou vytápěny pomocí elektrických akumulačních panelů.
30.03.2016
LOXIA a.s. – architektonický atelier
Závazné stanovisko  k ÚR Obytný soubor NOVÉ CHABRY – fáze F a G + klub-kafé
Dolní Chabry
Jako zdroj pro vytápění objektu klub-kafé je navržen nástěnný plynový kondenzační kotel Buderus typ Logamax plusGB172-24T o maximálním výkonu 23,8 kW. Třída NOx 5.
29.03.2016
Ing. Vladimír Malý, inženýrská činnost
Závazné stanovisko k SP – Bytový dům City Loft, ul. Na Žertvách, Pod Hájkem, parc. č. 2976, 2977 a 2978
 Libeň Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV budou dva závěsné plynové kondenzační kotle Buderus GB162-65 o maximálním jednotlivém výkonu 65 kW (celkem 130 kW). Třída NOx 5.
23.03.2016
Ing. arch. Petr Kořený
Závazné stanovisko – rozšíření a vestavba podkrovního bytu v RD Sedlecká 408/11
Kobylisy
Zdrojem pro vytápění bude nový kombinovaný plynový kondenzační kotel typu Viessmann Vitodens 200 o výkonu 4,7–23,7 kW. Třída NOx 5.
18.03.2016
Ing. arch. Jan Storch
Závazné stanovisko – Rekonstrukce a přístavba rodinného domu, ul. Za Vodárnou 1657/16
Libeň
Zdrojem pro vytápění bude nový plynový kotel Junkers Cerapur Compact ZSB 24-1 DE o jmenovitém výkonu 3,3–25,2 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. Ohřev TUV bude zajišťovat nepřímotopný zásobník.
17.03.2016Czech Buildings, s.r.o.
Závazné stanovisko – Půdní vestavba – 2 bytové jednotky, ul. Prvního pluku 140/4
Karlín
Zdrojem pro vytápění budou dva plynové kondenzační kotle Protherm Condenz KKZ42 s integrovaným zásobníkem ohřevu TV s maximálním výkonem 24 kW. Třída NOx 5.
15.03.2016
Jiří Pazderský
Závazné stanovisko – Sportovní víceúčelová hala 46/27M, parc. č. 568/1
 Kobylisy
Zdrojem pro vytápění sociálního zázemí bude závěsný plynový kondenzační kotel Geminox THRi 10–50C o výkonu 10–49,5 kW. Ohřev TV bude pomocí zásobníku ACV Smart o objemu 418 litrů a topném příkonu 88 kW. Vytápění haly bude zajištěno 4 nástěnnými plynovými teplovzdušnými ohřívači Lersen Alfa Top45. Emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
14.03.2016
Studio pro projektování spol. s.r.o.
Závazné stanovisko k ÚR – Bytový dům s prodejnou, Klapkova č. p. 438/1
Kobylisy
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV budou 2 plynové kotle umístěné v suterénu objektu. Typové provedení kotlů ani jejich tepelný příkon není v dokumentaci uveden. Třída NOx 5.
11.03.2016
Ing. arch. Magdalena Bodláková
Závazné stanovisko – Nástavba budovy „A“ objektu Elektroline, K Ládví 20
Kobylisy
Jako zdroj tepla pro vytápění stávajícího objektu je centrální kotelna o jmenovitém výkonu 220 kW. Do stávající kotelny bude přidán závěsný plynový kondenzační kotel Buderus GB 162-45 o jmenovitém výkonu 45 kW. Třída NOx 5.
10.03.2016
Czech Buildings, s.r.o.
Závazné stanovisko – Půdní nástavba – 4 bytové jednotky, přístavba osobního výtahu, ul. Březinova 524/31
Karlín
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy 4 plynové kondenzační kotle Protherm o jednotlivém výkonu 5–24 kW. Třída NOx 5.
24.02.2016
Bc. Lukáš Sládek
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, parc. č. 198/2, ul. Na Fabiánce
Březiněves
Jako zdroj pro vytápění a ohřev TUV je navržen plynový kotel umístěný v technické místnosti v 1. NP objektu. Typové provedení kotle, tepelný příkon kotle, ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
V rodinném domu budou připojena krbová kamna.
 22.02.2016
Martin Čermák
Závazné stanovisko – Stavba rodinného domu, ul. Johanitská, parc. č. 426/198
Březiněves
Zdrojem pro vytápění bude plynový kotel s kombinovaným zásobníkem TUV. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
17.02.2016
Eva Bednářová
Závazné stanovisko – Rekonstrukce RD Klíčanská 465/25, pozemek č. 869
Kobylisy V 1. + 2. NP objektu je stávající plynový kotel. Jako zdroj tepla v 3. NP je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Geminox  THRs 2-17C o tepelném příkonu 2,5–17,4 kW v kombinaci s nepřímotopným zásobníkem o objemu 150 litrů. Třída NOx 5. V obytné místnosti 3. NP rodinného domu jsou navržena krbová kamna.
08.02.2016
LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o.
Závazné stanovisko k ÚR – Řadové domy Ďáblice, ul. Šenovská, p. č. 1562/18, 1562/44, 1562/45, 1562/46
Ďáblice
37 x závěsný plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu 1–13,2 kW. Pod každým kotlem bude instalován stacionární nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV o objemu 115 litrů. Třída NOx 5.
08.02.2016
Ing. arch. Jan Maloušek
Závazné stanovisko – Rekonstrukce bytové jednotky číslo 3, ul. Vítkova 189/17
Karlín
Zdrojem pro vytápění bude závěsný plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1 DE23 o jmenovitém výkonu 3–24,1 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
28.01.2016
Ogiva eu s.r.o.
Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, Ďáblická 750/45
Ďáblice
V objektu B budou nově instalovány 2 závěsné plynové kondenzační kotle Geminox THRs 1–10 o jednotlivém výkonu 1–10 kW. Třída NOx 5.
27.01.2016
Ing. Jiří Valenta
Závazné stanovisko k SP – Nástavba rodinného domu, ul. Feřtekova 742/10, parc. č. 840/56
Bohnice
Zdrojem pro vytápění a ohřev TV bude závěsný plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 222-W o výkonu 6,5–26 kW s vestavěným zásobníkem o objemu 46 litrů. Třída NOx 5.
26.01.2016
Master Design s.r.o.
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu na pozemku č. 1372/190 Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění a ohřev TV je navržen nástěnný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 13,1 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. V prostoru obývacího pokoje je situován plynový krb.
26.01.2016
Ing. Leoš Vosol – investorská a inženýrská kancelář
Závazné stanovisko  – Florenc Gate, parc.č. 2537/11
Nové Město
Pro vytápění objektu bude sloužit plynová kotelna vybavena kaskádou 3 kotlů Thermona Therm Trio 90 o jednotlivém výkonu 90 kW (celkový výkon 270 kW). Třída NOx 5.
25.01.2016
Anna Niedlová
Závazné stanovisko  – Stavební úpravy v objektu, bytový dům Pod hliništěm 193
Kobylisy
Zdrojem pro vytápění bude plynový kondenzační kotel Protherm 12 MKO-A o výkonu 4–12 kW se zásobníkem AK150. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
22.01.2016
Ing. Pavla Chládková
Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1729/520, ul. Zářijová
Ďáblice
Zdrojem pro vytápění objektu bude plynový kondenzační kotel Geminox ZEM 2–17 SET o tepelném příkonu 2,5–17,6 kW se zásobníkem TV o objemu 110 litrů. Třída NOx 5. Jako doplňkový zdroj vytápění jsou navržena krbová kamna na tuhá paliva (dřevo, ekobrikety, uhelné brikety) typ SARA o výkonu do 10 kW.
20.01.2016
David Novotný
Závazné stanovisko  – Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 681
Libeň
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační kotel o příkonu 24 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
20.01.2016
Leoš Vosol, investorská a inženýrská kancelář
Závazné stanovisko k ÚR – Novostavba RD Dolní Chabry, Podhořská 774/10
Dolní Chabry
Zdrojem pro vytápění bude kondenzační plynový kotel se zásobníkem na TUV o výkonu do 24 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
08.01.2016
Mgr. Tomáš Moravec
Závazné stanovisko – Novostavba RD, parc. č. 1729/519, Zářijová ul.
Ďáblice
Jako zdroj pro vytápění bude použit kotel na pelety Ponast KPO8s o jmenovitém tepelném výkonu 8 kW. Teplá voda bude ohřívána v zásobníku teplé vody Dražice OKCV 160 o objemu 152 litrů. V letních měsících bude k přípravě TV sloužit elektropatrona, která je součástí zásobníku teplé vody.
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 22.01.2019