Závazná stanoviska a povolení 2017

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.


Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8


Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti
Katastrální území
Specifikace zdroje
28.12.2017Ladislava ŤupováZávazné stanovisko k SP – Bytový dům Na Hlínách, parc.č. 195/1, 195/10, 195/11KobylisyZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude celkem 6 nástěnných plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB192-15i o výkonu 2,9–17 kW se zásobníkem ohřevu TV – třída NOx 5.
27.12.2017BBV – Ing. Miroslav VyčítalZávazné stanovisko – Novostavba víceúčelové sportovní haly, parc.č. 1729/527, 1731/6ĎábliceŠatny budou vytápěny závěsným plynovým kondenzačním kotlem Protherm Panther o výkonu 9,3–32,8 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
22.12.2017TUZE projektZávazné stanovisko – Rekonstrukce prostor za účelem uvedení do původního účelu užívání, ul. V Zahradách 820/8LibeňVytápění bude řešeno pomocí nového plynového turbokotle. Přesný název kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
20.12.2017Atelier Slavíček architekt s.r.o.Závazné stanovisko k ÚR – Bytový dům Střížkovská na pozemcích č. 2011, 2012, 2013, 2014Libeň Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV budou 2 závěsné plynové kondenzační kotle s výkonem do 50 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
20.12.2017Milan Vacek a Jitka VackováZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, ul. Ke hřišti 330/29, parc.č. 780/1Čimice Zdrojem pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel Victrix 26 2 ErP o výkonu 4,7–25,8 kW – třída NOx 5.
18.12.2017Ing. arch. Jiří DandaZávazné stanovisko – Vestavba a nástavba podkroví, bytový dům v ul. Turnovská 441/8, parc.č. 3519Libeň Zdrojem pro vytápění každého bytu (3 byty + 2 ateliéry) budou nástěnné plynové kotle typu Vaillant resp. Buderus o jednotlivém výkonu 12–16 kW. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
13.12.2017A plus spol. s r.o.Závazné stanovisko – Novostavba bytového domu, parc.č. 18, 19, 20Střížkov Zdrojem pro vytápění a ohřev TV budou 2 závěsné plynové kondenzační kotle Vaillant VU eco TEC plus o jednotlivém výkonu 65 kW.
13.12.2017Mikrat s.r.o.Závazné stanovisko – Výstavba rodinného domu, parc.č. 1580/39ĎábliceZdrojem pro vytápění bude kondenzační plynový kotel Geminox ZEM 2-17C o výkonu 18 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
11.12.2017Ing. Jiří HroudaZávazné stanovisko – Půdní vestavba a nástavba, přístavba výtahu a stavební úpravy objektu č.p. 46, Sokolovská 51, na parc.č. 270Karlín Nově vzniklé 4 bytové jednotky budou jednotlivě vytápěny závěsným plynovým kondenzačním kotlem Viessmann, typ Virodens 200-W o jednotlivém výkonu 2,5–15,05 kW – třída NOx 5.
04.12.2017TUZE projektZávazné stanovisko k SP – Stavební úpravy a změna v užívání stavby z garáží na kanceláře, Sokolovská 105/76Karlín Nově vzniklé prostory budou vytápěny plynovým kondenzačním kotlem Viessmann Vitodens 200-W o výkonu 1,8–35 kW. Ohřev TUV je pomocí stávajícího elektrického bojleru.
30.11.2017Ing. arch. Jiří KostřížZávazné stanovisko k SP – Novostavba rodinného domu, parc.č. 432/41Březiněves Zdrojem pro vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch/voda BUDERUS WPLS 8.2 T190 se zásobníkem TV o obsahu 185 litrů. Jako doplňkový zdroj tepla bude sloužit krbová vložka o výkonu cca 10 kW.
29.11.2017ak. arch. Jan FormanZávazné stanovisko k ÚR – Stavební úpravy a nástavba bytového domu Nad Rokoskou 57/2 s přístavbou výtahuLibeň Nově vzniklé bytové jednotky budou vytápěny 3 plynovými kondenzačními kotli o maximálním jednotlivém výkonu 15 kW – třída NOx 5.
20.11.2017Ing. Vladimír MalýZávazné stanovisko k SP – RCP Rohanský ostrov – objekt B3, Karolinská ul.KarlínZdrojem pro vytápění bude plynová kotelna se třemi plynovými kondenzačními kotli typu Rendamax R40 EVO 80 o celkovém výkonu 239,1 kW doplněná tepelnými čerpadly z hlubinných zemních vrtů. Teplá voda bude připravována lokálně pomocí elektrických průtokových či zásobníkových ohřívačů. V objektu je navržen záložní zdroj elektrické energie – dieselagregát o výkonu 193 kW.
15.11.2017Stanislava KmentováZávazné stanovisko k ÚR – Rodinný dům – Na Pěšinách 23/50Kobylisy Jako zdroj vytápění a ohřevu TV jsou navrženy 3 plynové kondenzační kotle o výkonu 24 kW a 1 plynový kondenzační kotel o výkonu 18 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
07.11.2017Ing. Leoš VosolZávazné stanovisko – Stavební úpravy a vestavba do podkroví bytového domu Světova 474/8LibeňK vytápění nových prostor a ohřevu TV budou použity 3 plynové kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 3,8–20 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
07.11.2017Ing. Jaroslava HákováZávazné stanovisko k ÚR – Stavební úpravy azylového domu, ul. Bohnická 3/32Bohnice Jako zdroj vytápění je navržena instalace plynového kotle. Typové provedení kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. Ohřev TV bude zajištěn elektrickým zásobníkem, event. lokálně elektrickými průtokovými ohřívači.
06.11.2017Fandament Architects s.r.o.Závazné stanovisko k ÚR – Nová scéna divadla Karla HackeraKobylisyZdrojem pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel o výkonu 3,5–21,1 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
23.10.2017Červený Mlýn, bytové družstvo, Štúrova 1701/55, Praha 4 – Krč Závazné stanovisko k ÚR – Novostavba třech rodinných domů Červený mlýn – zóna EĎáblice Hlavním zdrojem pro vytápění každého domu bude plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 3–22 kW v provedení Turbo. Ohřev TUV bude zajištěn prostřednictvím kombinovaného zásobníku napojeného i na solární kolektory na střeše objektu.
19.10.2017Ing. arch. Helena ŠimáčkováZávazné stanovisko – Půdní vestavba bytového domu, Sokolovská 1464/188LibeňZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude v každém bytě (2x) plynový kondenzační kotel o výkonu 7,3–22,1 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
09.10.2017Ing. Zdeněk KřivanZávazné stanovisko – Stavební úpravy s dostavbou rodinného domu U Pazderek 23/218, parc.č. 256, 266Bohnice  Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační kotel Junkers ZSB 24-1 DE o výkonu 3,3–25,2 kW – třída NOx 5.
09.10.2017Ing. Tomáš KocourekZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, p.č. 1580/52ĎábliceZdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100-W o výkonu 4,7–35 kW. V obývacím pokoji bude integrována krbová vložka nebo kamna na pevná paliva.
06.10.2017ABM architekti s.r.o., Ing. arch. Lukáš BílekZávazné stanovisko – Novostavba 4 řadových rodinných domů vč. přípojek a veřejné parkové plochy – náměstí s dětským hřištěm na pozemku parc.č. 1279/87, 1279/111Dolní ChabryZdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude v každém rodinném domě plynový kotel. Typové provedení kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle, ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
04.10.2017VPÚ DECO PRAHA a.s.Závazné stanovisko – Bytový dům Dolní ChabryDolní Chabry Jako zdroj pro vytápění a ohřev TV budou instalovány 2 teplovodní plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 49 kW (celkem 98 kW) – třída NOx 5.
27.09.2017Ing. arch. Martin PoldaufZávazné stanovisko – Stavební úpravy bytové jednotky B12, Kotlaska 562/24LibeňZdrojem tepla pro vytápění bytu bude nástěnný plynový kondenzační kotel WOLF CGW-2 14/100L o maximálním výkonu 13,5 kW – třída NOx5.
20.09.2017Ing. arch. Jan BürgermeisterZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu v ul. Třeboradická, parc.č. 2585/3 a 765/1KobylisyZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-14 o jmenovitém výkonu 3,2-14 kW – emisní třída NOx 5.
13.09.2017M. S. Karlínská, s.r.o.Závazné stanovisko – Karolína Plazza 2, proluka Sokolovská – KřižíkovaKarlínZdrojem tepla je navržena kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus SB 625-240 o minimálním součtovém výkonu 480 kW (2x á 240 kW). Pro požárně bezpečnostní zařízení je navržen záložní zdroj – dieselagregát typu SDMO Eurosilent.
08.09.2017Ing. Tomáš ŘičařZávazné stanovisko – Výstavba nové vrátnice – KŘP hl. m. Prahy, Ďáblická 510Ďáblice
Zdrojem pro vytápění bude závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 1–9 kW se zásobníkem o objemu 75 litrů – třída NOx 5.
04.09.2017Jana ČadilováZávazné stanovisko – Půdní vestavba Kubova, úprava podkroví, dvorní nástavba a přístavba výtahu KarlínZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV nově vzniklých mezonetových bytů budou 3 závěsné plynové kondenzační kotle Vaillant VUW 246/5-5 o jednotlivém výkonu 3,8–24 kW.
05.09.2017Ing. arch. Iva KnappováZávazné stanovisko – Půdní vestavba, nástavba bytového domu a přístavba výtahu, Kotlaska 554/16 LibeňZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV čtyř nově vzniklých bytových jednotek budou 4 plynové kondenzační kotle např. typu Junkers ZSB 22-3 C CerapurSmart o jednotlivém výkonu 22 kW – třída NOx 5.
31.08.2017Ing. Albín JurášekZávazné stanovisko k SP – Bytový dům na pozemcích parc. č. 62, 63Střížkov
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV budou 2 nástěnné plynové kondenzační kotle Baxi Luna DUO-TEC MP1.50 o jednotlivém jmenovitém výkonu 45 kW (celkový příkon 92,6 kW) – třída NOx 5.
30.08.2017Ing. Pavel ČernýZávazné stanovisko k ÚR – Penzion Ďáblice, Ďáblická 62/83, parc. č. 1594, 1595Ďáblice
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační kotel nebo kotle o celkovém potřebném výkonu pro objekt do 49 kW. Emisní parametry kotle/kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
30.08.2017Reklamix, s. r. o., Martin DušekZávazné stanovisko k SP – Stavební úpravy a změna užívání stavby ze „sklepy“ na skladovací zázemí, Sokolovská 105/76Karlín
Zdrojem tepla pro vytápění bude kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens 200-W o výkonu 1,8–35 kW – třída NOx 5. Ohřev TV je zajištěn stávajícím elektrickým zásobníkem.
24.08.2017MR & S architekti, s. r. o.Závazné stanovisko – Půdní vestavba bytového domu Hybešova 519/5Karlín
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bytů budou 2 nástěnné plynové kondenzační kotle VU 186/3-5 o jednotlivém výkonu 6,7–18  kW. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
23.08.2017d u m konstrukce s. r. o., Ing. Jakub KašparZávazné stanovisko – Přístavba objektu Zenklova 22/56, parc. č. 2733
Libeň
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV nového objektu budou dva nástěnné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 49 kW (třída NOx 5).
23.08.2017 Martin SádloZávazné stanovisko k SP – Stavební úpravy stávající půdní vestavby a 2.NP domu Zenklova 634/143Libeň
Zdrojem pro vytápění 6 bytů a 2 ateliérů budou plynové kondenzační kotle např. Vaillant eco TEC pro VU 246/5–3 případně VUW 246/5–5 o jednotlivém výkonu 24 kW – třída NOx 5.
07.08.2017Ing. Radim JemelkaZávazné stanovisko – Nástavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 584/18, parc. č. 660, ul. ČimickáKobylisy
Jako zdroj tepla bude sloužit plynový závěsný kotel např. Viessmann Vitodens o výkonu 19 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. Ohřev TUV bude probíhat v nepřímotopném zásobníku o objemu 300 litrů.
07.08.2017GADLINE architektura, s. r. o.Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, parc. č. 747/2, 747/3, 747/4Troja
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je navržen plynový kondenzační kotel. Přesný název kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle, ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
31.07.2017Ing. Karel BrabecZávazné stanovisko – Rodinný dvojdům U ChaloupekĎábliceZdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZSBR o výkonu 16 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
28.07.2017 A32 spol. s r.o.Závazné stanovisko – Bytový dům – TROJA 3 BYTY, ul. Nad Popelářkou 176/6Troja
Zdrojem pro vytápění bytových jednotek budou 3 plynové nástěnné kondenzační kotle BAXI LUNA PLATINUM+ 1.18 GA o jednotlivém výkonu 16,9 kW – třída NOx 5.
28.07.2017Ing. arch. Tomáš BoreckýZávazné stanovisko – Stavební úpravy stavby pro rodinnou rekreaci se změnou na rodinný dům, napojení objektu na inženýrské sítě vody a kanalizace a novostavba solitérní garáže – Nad Strání 46Troja
Hlavním zdrojem tepla pro vytápění bude plynový kondenzační kotel Wolf typ CGB 24 o výkonu 24 kW – třída NOx 5. Doplňkovým zdrojem tepla bude elektrická energie. V domě jsou navržena krbová kamna.
27.07.2017Růžena MandováZávazné stanovisko – Rodinný dům, přípojky inženýrských sítí, zpevněná plocha, vsakování srážkových vod, ul. Kaštanová, parc. č. 1885/2, 2019KobylisyZdrojem pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační kotel Buderus GB162-251 o výkonu 23,8 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
26.07.2017Ing. arch Martin ŠamlZávazné stanovisko – Nástavba REHA klubu, Legionářů 514/1Ďáblice
Současným zdrojem vytápění novější části objektu je tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinaci s elektrokotlem. Na tento zdroj bude napojena dostavba východního křídla. V starší části objektu bude umístěn nový plynový kotel o výkonu 24 kW od stejného výrobce původně instalovaného kotle. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
24.07.2017Jan MedunaZávazné stanovisko – Rodinný dům s komerční jednotkou na pozemku parc.č. 2566Libeň
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV budou 4 nízkoemisní nástěnné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 5–14 kW – třída NOx 5. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden.
24.07.2017Ing. Bohuslav MikolášZávazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu Střížkovská č. p. 7/13StřížkovZdrojem pro vytápění podkroví bude nový kondenzační plynový kotel Therm 14 KDZ5.AQ o max. výkonu 14 kW (třída NOx 5).
17.07.2017Studio Atelier AS, s. r. o.Závazné stanovisko k SP – Půdní vestavba, dvorní nástavby – bytové jednotky, ateliéry Prvního pluku 539/18KarlínZdrojem pro vytápění a ohřev TUV 8 nových jednotek bude 8 kondenzačních plynových kotlů Junkers CerapurAcu ZWSB 22/28-3A o jmenovitém výkonu 8–21,7 kW. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
17.07.2017Ing. Helena Davidová 
Závazné stanovisko k SP – Půdní vestavba a nástavba, přístavba výtahu, ul. Pernerova 427/8, parc. č. 362/1, 363/3
Karlín
Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV nových bytových jednotek budou 3 plynové kondenzační kotle např. Vaillant VU eco TEC plus 206/5-5 o výkonu 4,2–21,2 kW – třída NOx 5. Byty budou vybaveny v prostorách obytné místnosti krbovou vložkou.
10.07.2017Ing. Nikola BindzarZávazné stanovisko k SP – Půdní vestavba, dvorní nástavba a stavební úpravy BD, ul. Jirsíkova 540/4KarlínZdrojem pro vytápění dvou bytů bude 2x plynový kondenzační kotel o výkonu do 50 kW – třída NOx 5.
10.07.2017Ing. Tamara KopřivováZávazné stanovisko k SP – Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD, ul. Na Přesypu čp. 418TrojaJako zdroj pro vytápění jsou navrženy elektrický kotel Protherm RAY 18 K o výkonu 18 kW a plynový kondenzační kotel Protherm Condens 25 MKO o výkonu 25 kW. Emisní parametry plynového kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
04.07.2017Ing. Lukáš JanoušekZávazné stanovisko k SP – Půdní vestavba domu čp. 269, ul. Křižíkova, Praha 8Karlín
Zdrojem pro vytápění a ohřev TV dvou bytů bude 2x plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZWBR 30-3 E o tepelném příkonu 6,5–30 kW – třída NOx 5.
03.07.2017Ing. arch. Jan ŽižkaZávazné stanovisko k SP – Rekonstrukce bytového domu Vítkova 265/14KarlínJako hlavní zdroj tepla jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle Junkers Condens 9000 iW o součtovém výkonu 99,8 kW (třída NOx 5) se zásobníkovým nepřímotopným zásobníkem TV o objemu 750 litrů.
23.06.2017Karla PolydorováZávazné stanovisko – Výstavba sportovního centra U Školské zahradyKobylisyZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV budou 2 plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 80 kW.
22.06.2017C.A.I.S. architekti s.r.o.Závazné stanovisko k ÚR – Polyfunkční objekt – Karlínské výhledyKarlín
– Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV objektu A jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 180 kW – třída NOx 5, umístěné v 1. PP objektu.
– Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV objektu B jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 60 kW – třída NOx 5, umístěné v 1. NP objektu.
– Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV objektu C jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 60 kW – třída NOx 5, umístěné v 3. NP objektu.
21.06.2017Architektonický Atelier Aleš, s.r.o.Závazné stanovisko k SP – Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8Karlín Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV přístavby budou 2 nové nástěnné plynové kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o celkovém výkonu 2x 49 kW – třída NOx 5.
19.06.2017Ing. Jana BártováZávazné stanovisko – Demolice a 8stavba nového RD, Ústecká 206/4 
Dolní Chabry
Jako zdroj tepla a ohřevu TV bude plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens o 8výkonu 19 8kW. V 8objektu jsou navrženy dvě krbové vložky na tuhá paliva.
19.06.2017Jaroslav KarkošZávazné stanovisko k SP – Půdní vestavba rodinného domu Služská 578/25Kobylisy Zdrojem tepla pro vytápění bude kondenzační plynový kotel Vaillant VU 146/5-5 – třída NOx 5. Jmenovitý tepelný příkon kotle není v dokumentaci uveden.
14.06.2017Ing. Alexandra BystřickáZávazné stanovisko – Stavební úpravy bytového domu Březinova č. p. 513/2 – změna počtu bytových jednotekKarlín
Bytové jednotky č. 2, 7, 10 jsou vytápěny pomocí elektrických akumulačních panelů. Byty č. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 jsou vytápěny plynovými kondenzačními kotli o jednotlivém výkonu do 24 kW – třída NOx 5.
13.06.2017
Ing. arch. Jan KučeraZávazné stanovisko – Stavební úpravy a sloučení bytové jednotky č. 10 a č. 11, ul. Gabčíkova 1225/6Libeň
Nově vzniklá bytová jednotka bude vytápěna plynovým kondenzačním kotlem Remeha Calenta 28c o příkonu 28 kW – třída NOx 5.
12.06.2017
BBV – Ing. Miloslav VyčítalZávazné stanovisko – Rekonstrukce podkroví a oprava vstupu RD, ul. Klíčanská 1701/21KobylisyByty v podkroví budou vytápěny závěsným plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 6,3–26,5 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
12.06.2017Ing. arch. Jiří KostřížZávazné stanovisko – Novostavba 2 rodinných domů, parc. č. 1580/49 a 1580/53Ďáblice Zdrojem pro vytápění a ohřev TUV každého rodinného domu bude nástěnný plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 M o výkonu 2,3–16,9 kW.
05.06.2017LOXIA a.s.Závazné stanovisko k SP – Obytný soubor Nové Chabry – fáze Fa G
Dolní ChabryJako zdroj pro vytápění a ohřev TV objektu F je navržen 2x kondenzační plynový kotel Buderus typ Logano plus GB 312-200 o maximálním tepelném příkonu á 190 kW (třída NOx 5). Jako zdroj pro vytápění a ohřev TV objektu Klub-kafé je navržen nástěnný plynový kondenzační kotel Buderus typ Logamax plus GB172-24T o maximálním tepelném příkonu 22,6 kW (třída NOx 5).
29.05.2017ASiMETR, Ing. arch. Daniel ŽalmanZávazné stanovisko – Půdní vestavba, vestavba výtahu a stavební úpravy v rámci činžovního domu Zenklova 58/21, na p. č. 2732/1Libeň Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude nástěnný plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W s regulovaným výkonem 1,9–13 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
19.05.2017Ing. Tomáš Růžička a Jana RůžičkováZávazné stanovisko – Stavební úpravy RD, ul. Sopotská 630/40Bohnice Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf CGB 11 o jmenovitém tepelném příkonu 15 kW.
19.05.2017Ing. arch. Tomáš AndrleZávazné stanovisko k SP – Stavební úpravy a změna využití z prodejny Květinový klub na samoobslužnou restauraci U Nádražní lávky 81/2Karlín Nově bude osazen v objektu plynový kotel. Typové provedení kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
17.05.2017Petr MartinovskýZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu, č. parc. 1200/2, 1201/2Dolní Chabry Jako zdroj pro vytápění a ohřev TUV je navržen plynový kondenzační kotel o max. výkonu 24 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
15.05.2017David KratochvílZávazné stanovisko – Nástavba a přístavba rodinného domu, Praha 8 – Kobylisy, Pakoměřická 370, parc. č. 1469KobylisyZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 18 kW. V 2. NP rodinného domu budou připojena krbová kamna.
12.05.2017Ing. Alexandra BystřickáZávazné stanovisko – Půdní vestavba 4 bytových jednotek a přístavba výtahu, Petra Slezáka 445/15KarlínZdrojem pro vytápění jedné bytové jednotky bude plynový kondenzační kotel – třída NOx 5. Další 3 bytové jednotky budou vytápěny prostřednictví elektrických přímotopů.
05.05.2017Czech Buildings, s.r.o.Závazné stanovisko – Půdní nástavba 3 bytových jednotek, přístavba osobního výtahu, ul. Křižíkova 15/25KarlínZdrojem pro vytápění a ohřev TUV 3 bytových jednotek budou plynové kondenzační kotle Protherm o výkonu 5–24 kW – třída NOx 5.
28.04.2017Boris BačuvčíkZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu Chlumínská 257/18ČimiceJako zdroj vytápění a ohřevu TUV bude sloužit plynový kotel se zásobníkem o výkonu 24 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
24.04.2017MUDr. Michal VodičkaZávazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, Libčická 393/1ČimiceHlavním zdrojem tepla pro vytápění je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant VU eco TEC plus 256/5–5 o výkonu 6–26,5 kW (třída NOx 5) s nepřímotopným akumulačním zásobníkem pro ohřev TUV. Jako doplňkový zdroj tepla pro vytápění centrální obytné části 2. NP objektu jsou navržena krbová kamna pro spalování dřeva.
21.04.2017Václav VítekZávazné stanovisko – Rekonstrukce a dostavba rodinného domu Přemyšlenská 485/26 KobylisyZdrojem pro vytápění bude plynový kondenzační kotel Buderus GB 172-24 – třída NOx 5.
19.04.2017RotaGroup s.r.o.,Závazné stanovisko – Novostavba prodejní a skladové haly firmy Akros ĎábliceĎábliceZdrojem pro vytápění administrativně-prodejní části je plynový závěsný kondenzační kotel Buderus GB 162–35 v provedení turbo o maximálním výkonu 35 kW. Pro vytápění skladových prostor haly jsou navrženy 4 ks plynových infrazářičů o jednotlivém výkonu 9 kW.
18.04.2017Atelier AXON, Ing. Marek RichteraZávazné stanovisko k SP – Novostavba bytového domu ul. Kokořínská 91ĎábliceZdrojem pro vytápění bytů budou nízkoemisní plynové kotle. Typové provedení kotlů ani jejich jmenovitý tepelný příkon není v dokumentaci uveden.
11.04.2017Miroslav RypáčekZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1308/40Dolní Chabry Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude nástěnný kondenzační plynový kotel Junkers ZSB 14-1DE v provedení turbo o výkonu 14 kW. Jako doplňkový zdroj tepla budou použita krbová kamna na peletky.
11.04.2017Martin MarešZávazné stanovisko k SP – Zateplení rodinného domu, ul. Modřínová č.p. 1422/55Kobylisy V rodinném domu bude pro ohřev TUV a jako zdroj tepla instalován nový plynový kondenzační kotel Baxi o výkonu 12 kW s nepřímotopným ohřevem TV v boileru o objemu 100 litrů. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
10.04.2017Atelier Albis s.r.o.Závazné stanovisko – Novostavba bytového domu na pozemcích parc. č. 23, 24 a 26StřížkovObjekt bude vytápěn pomocí lokálních plynových kotlů a soustavy otopných těles. Typové provedení kotlů, tepelný příkon kotlů, ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
10.04.2017Ing. Karel FousekZávazné stanovisko k SP – Stavební úpravy objektu – půdní vestavba – polyfunkční objekt č.p. 236, p.č. 2898LibeňZdrojem pro vytápění podkroví bude nový plynový kondenzační kotel Panther Condens 25 KKO o výkonu 24,5 kW. Přípravu teplé vody bude zajišťovat zásobníkový ohřívač o objemu 30 litrů.
06.04.2017Ing. Blanka KudlíkováZávazné stanovisko – Apartmánový dům Karlín, rekonstrukce a nástavba, Za Poříčskou branou 354/19KarlínZdrojem pro vytápění a ohřev TUV budou 2 tepelná čerpadla vzduch – voda s elektrokotlem a 2 doplňkové plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 45 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
03.04.2017KPP – Ing. arch. Iva KnappováZávazné stanovisko – Půdní vestavba a nástavba bytového domu, přístavba výtahu, Sokolovská 327/29Karlín Zdrojem pro vytápění 5 nových bytů budou plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 22 kW, např. Junkers ZSB 22–3 C CerapurSmart. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
03.04.2017Ing. arch. Jakub VlčekZávazné stanovisko k SP – Rekonstrukce bytového domu, Pernerova 124/34, Praha 8Karlín Jako zdroje pro vytápění 2 půdních bytů jsou navrženy nástěnné plynové kondenzační kotle BAXI typ Luna Platinum+ o regulovaném výkonu 4,9–24 kW – třída NOx 5 (max. 26 mg/kWh).
24.03.2017Ing. arch. Magdalena BodlákováZávazné stanovisko – Sportovní hala, K Ládví 20, Praha 8 – Kobylisy, č. parc. 1034Kobylisy V prostoru vlastní sportovní haly je navrženo teplovzdušné vytápění pomocí 2 plynových jednotek sahara AeroSchwank AT16 o jednotlivém výkonu 14,5, kW (třída NOx 3). Pro vytápění ostatních prostor je navržena sestava plynového kondenzačního kotle Vaillant ecoTEC plus VU206/5-5 o výkonu 4,2–21,2 kW (třída NOx 5).
23.03.2017Ing. Šárka FišerováZávazné stanovisko k ÚR – Pánské sportovně relaxační klubové zařízení, Na Průhonu 877, Praha 8Čimice Zdrojem pro vytápění bude závěsný plynový kotel Geminox THRi 5-25C o výkonu 25 kW – třída NOx 5. Příprava TUV je řešena v zásobníkovém ohřívači TV o objemu 160 litrů.
 22.03.2017TUZE projekt, David Tůma, DiS.Závazné stanovisko – Rozšíření jednotky o půdní prostor, Křižíkova 459/72KarlínZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude použit plynový kombinovaný kondenzační kotel třídy NOx 5. Přesný název kotle ani jeho jmenovitý tepelný příkon není v dokumentaci uveden.
20.03.2017Ing. Lukáš FialaZávazné stanovisko – Stavební úpravy a nástavba, ul. Počeradská č.p. 473, parc. č. 1071 a 1072Dolní ChabryZdrojem pro vytápění bude nový plynový kondenzační kotel max. o výkonu 70 kW. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
14.03.2017Ing. Karel BrabecZávazné stanovisko – Změna způsobu vytápění a dodavatele tepla Služská 777KobylisyPro zajištění dodávky tepla a teplé vody (2.–4. NP) bude umístěno 18 turbokotlů Luna DUOTEC COMPACT HT20 – třída NOx 5.
14.03.2017Martina BenováZávazné stanovisko – Rodinný dům Dolní Chabry, ul. U VětrolamuDolní ChabryZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je navržen plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1–10 SET111 o jmenovitém výkonu 9,3 kW – třída NOx 5.
13.03.2017Ing. arch. František TrojákZávazné stanovisko – Rodinný dvojdům Na Dlážděnce, Praha 8TrojaZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV pro každý objekt bude nástěnný plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25DC o jednotlivém výkonu 23,9 kW – emisní třída NOx 5.
09.03.2017AED project, a.s., Ing. Aleš MarekZávazné stanovisko – Multifunkční objekt BLOCK BKarlínJako primární zdroj tepla je navržena kaskáda tepelných čerpadel země-voda. Dalším zdrojem tepla budou dva plynové kondenzační kotle Viessmann Vitocrossal 200 o výkonu 2x 246 kW.
01.03.2017Ing. arch. Jan BürgermeisterZávazné stanovisko k ÚR – Rodinný dům Kobylisy, parc. č. 765/1, 2585/3KobylisyJako zdroj pro vytápění a ohřev TUV je navržen kondenzační plynový kotel. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
28.02.2017Ing. arch. Jiří PísekZávazné stanovisko k ÚR – VILY POD LABUŤKOU, parc. č. 2641/1-6, k.ú. Libeň – PrahaLibeňHlavním zdrojem tepla pro vytápění bude pro každý objekt plynový kondenzační kotel o výkonu 28 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
24.02.2017Ing. Karel FousekZávazné stanovisko k SP – Bistro v bytovém domě Vítkova 18/202, p. č. 63Karlín Zdrojem pro vytápění řešené části objektu bude nový plynový kotel. Typové provedení kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
24.02.2017Ing. Vladimír MusilZávazné stanovisko – Novostavba individuálního bydlení, ul. Pod Zámečkem 94/14, poz. parc.č. 324, k.ú. Dolní ChabryDolní ChabryZdrojem pro vytápění bude kondenzační závěsný plynový kotel o jmenovitém výkonu 24 dkW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
22.02.2017ATELIER TECL s.r.o.Závazné stanovisko – Rodinné centrum Kobylisy, parc. č. 2364/85, 2364/106Kobylisy Zdrojem pro vytápění objektu bude plynový kondenzační kotel v kombinaci s otopnými tělesy. Typové provedení kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
25.01.2017ORTOGONAL s.r.o.Závazné stanovisko – Rodinný dům na pozemku parc. č. 2591/1, ul. UčitelskáKobylisy Zdrojem pro vytápění bude kondenzační plynový kotel Geminox ZEM 2-17SET-111 o výkonu 2,3–17,3 kW – třída NOx5. Jako doplňkový zdroj tepla jsou navržena krbová kamna na dřevěné palivo.
24.01.2017Ing. Milan GrubauerZávazné stanovisko – Novostavba bytového domu se čtyřmi bytovými jednotkami, ul. Bohnická, parc. č. 354BohniceZdrojem pro vytápění bude plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-14 o výkonu 2,9–13 kW – třída NOx5.
23.01.2017CRAFT controls, s.r.o.,Závazné stanovisko – Přístavba a úprava rodinného domu na parcele č. 201, ul. V Lánech 102/6BřeziněvesZdrojem pro vytápění bude nový závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172-24 o výkonu 24 kW – třída NOx 5. Jako doplňkový zdroj tepla bude použit teplovzdušný krb nebo krbová vložka umístěná v 1. NP objektu.
20.01.2017Bc. Tomáš KultZávazné stanovisko – Stavba rodinného domu a odstranění stávajícího, Praha 8 – Čimice, K Rybníku 317/4ČimiceJako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude instalován závěsný plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Compact ZSB 24 – 1DE o jmenovitém tepelném výkonu 3,3–25,2 kW – třída NOx 5. V obývacím pokoji budou umístěna krbová kamna, nebo krb.
19.01.2017Ing. Daniela LinhartováZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 700, 701Ďáblice Zdrojem pro vytápění RD budou dva plynové kotle Geminox THRs 2-17SET125 o výkonu 17 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
16.01.2017Ing. Vladimír Malý, inženýrská činnostZávazné stanovisko k SP – Palác Praga – Objekty B a CKarlín Objekt B – kaskáda 3 plynových kondenzačních kotlů s nízko-emisními hořáky o jednotlivém výkonu 105 kW – třída NOx 5. Objekt C – kaskáda 2 plynových kondenzačních kotlů s nízko-emisními hořáky o jednotlivém výkonu 105 kW – třída NOx 5. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden. V 1. NP objektu C bude umístěn záložní zdroj napájení – motogenerátor o elektrickém výkonu 132 kVA typu SDMO J130K Eurosilent o jmenovitém tepelném příkonu 260 kW.
09.01.2017Ing. arch. Iva KnappováZávazné stanovisko k SP – Rozdělení stávajícího bytu na dvě bytové jednotky v 2.NP, ul. Vítkova 247/7, parc.č. 98/1KarlínZdrojem tepla pro vytápění v bytě č. 1 bude plynový kondenzační kotel s výkonem 22 kW s integrovaným zásobníkovým ohřívačem o objemu 60 litrů (např. Junkers ZSB 22-3 C CerapurSmart) – třída NOx 5. Zdrojem tepla pro vytápění v bytě č. 2 bude elektrokotel.
02.01.2017
ArchiCon plus
Závazné stanovisko – Půdní nástavba a přístavba bytového domu Vacínova 425/7
Libeň
Zdrojem pro vytápění a přípravu TV bytových jednotek budou 3 plynové kondenzační turbokotle Geminox THRs 1–10C o jednotlivém výkonu 9,5 kW – třída NOx 5.
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 22.01.2019