Závazná stanoviska a povolení 2020

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.


Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8


Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti
Katastrální území
Specifikace zdroje
23.12.2020Ing. Jan Březina –
ArchiCon plus
Na dolinách 150/4
147 00 Praha 4
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba RD na pozemku parc. č. 1729/525
ĎábliceZdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel Geminox THRs 14, výkon 13,8 kW, emisní třída NOx 5
18.12.2020Helena Beránková
Klapkova 159/50
186 00 Praha 8 – Karlín
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Nástavba řadového domu v ulici Klapkova
pozemek parc. č. 1357
Kobylisy Zdroj tepla: 2 nové plynové kondenzační kotle typu Vaillant VU 306/5-5, každý o výkonu 31,8 kW, emisní třída NOx 5
18.12.2020Ing. Pavel Hesterini, Jabkenice 127, 294 45 JabkeniceZávazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba RD na pozemku parc. č. 294/3
Dolní ChabryDoplňkový zdroj vytápění: Krbová kamna na suché palivové dřevo
9.12.2020Ing. Karel Brabec, Vobrubova 2021, Újezd nad LesyZávazné stanovisko – Řadový rodinný 5-ti dům, ChřibskáĎáblice Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je v každém rodinném domě navržen plynový kotel Junkers Cerapur Comfort ZSBR o výkonu 16 kW se zásobníkem TV o objemu 120 litrů. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
1.12.2020Atelier MM projekt s.r.o.
IČ: 07660847
J. V. Sládka 700
391 81 Veselí nad Lužnicí
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Odstranění RD č.p. 142 a novostavba RD a stavební úpravy garáže na pozemcích
parc. č. 415, 416/1, 416/2
Dolní ChabryZdroj vytápění: Nový blíže nespecifikovaný plynový kondenzační kotel splňující emisní třídu NOx5
27.11.2020A.D.S. Rokycany s.r.o.
Smetanova 47
337 01 Rokycany
Závazné stanovisko k ÚR
Novostavba RD na pozemku parc. č. 1372/24, k. ú. Dolní Chabry
Dolní ChabryZdroj vytápění: Plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC, výkon 24  kW, emisní třída NOx5
11.11.2020Petr David
Voršilská 2085/3
110 00 Praha 1
Závazné stanovisko k SP
Stavební úpravy azylového domu
pozemky parc. č. 120, 121/1
Bohnice Zdroj vytápění: Nový blíže nespecifikovaný plynový kotel splňující emisní třídu NOx5
10.11.2020ATP Atelier s.r.o
IČ: 27407276
Na Pěšinách 74/14
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Závazné stanovisko k SP
Přestavba RD na pozemku parc. č. 970, k. ú. Kobylisy
Kobylisy Zdroj vytápění: Nový plynový kondenzační kotel Vaillant VU356/5-5 ecoTEC,
výkon 35 kW, Emisní třída NOx 5
27.10.2020Ing. arch. Vít Čermák, U Třešňovky 2, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko k ÚR+SP – Viladům Prosecká, Novostavba viladomuLibeń Jako zdroj tepla je navržen nový kondenzační plynový kotel se jmenovitým výkonem 48 kW. Navržený plynový kotel Vaillant VU 486/5-5 vykazuje emisní třídu NOx 5.
26.10.2020Ing. Pavel Rous, Na Blatech 453, 250 64 MěšiceZávazné stanovisko – Instalace odběrného plynového zařízení (OPZ) v objektu Šimůnkova 1685KobylisyJako nový zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržena kaskáda 2 plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200-W o jednotlivém příkonu 11,2–45,7 kW – třída NOx 6 (měrné emise NOx do 32 mg/kWh) s nepřímo ohřívanými zásobníky TV.
26.10.2020LOXIA a.s., Perucká 26, 120 00 Praha 2Závazné stanovisko k UR – Obytný soubor Nové Chabry – fáze H + IDolní Chabry Pro fázi H je jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV navržena plynová kotelna se 2 plynovými kondenzačními kotli Buderus Logano plus KB372-300 o maximálním tepelném příkonu á 285,7 kW. Navržené plynové kotle vykazují emisní třídu NOx 6.
19.10.2020DD final s.r.o., Pravá 1117/1, 147 00 Praha 4Závazné stanovisko – Nástavba Na Žertvách 861/26Libeň Je navrženo umístění 6 závěsných plynových kondenzačních kotlů INTERGAS, typ HRE 24/18 o jednotlivém jmenovitém výkonu 18 kW a 2 závěsných plynových kondenzačních kotlů INTERGAS, typ HRE 24/18 o jednotlivém jmenovitém výkonu 18 kW. Emisní parametry plynových kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
12.10.2020Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko k ÚR+SP – Změna účelu užívání čp. 473, Světova 473Libeň Jako zdroj tepla jsou navrženy 2 nové kondenzační plynové kotle Geminox THRS 50 o jmenovitém výkonu 48,7 kW a Geminox THRS 25 o jmenovitém výkonu 23,9 kW. Navržené plynové kotle vykazují emisní třídu NOx 5.
7.10.2020DELTAPLAN spol. s.r.o., Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7Závazné stanovisko – Úprava topného systému v objektu Lodžská č.p. 598/3TrojaV nájemních jednotkách budou instalovány závěsné plynové kondenzační kotle – celkem 20 plynových kotlů/ 9 komínových těles – (např. Protherm Panther Condens) o jednotlivém výkonu max. do 48 kW s nízkými emisemi – třída NOx 5 (měrné emise NOx do 70 mg/kWh).
6.10.2020TUZE projekt, Pernerova 13/294, 186 00 Praha 8 – KarlínZávazné stanovisko k SP – Rekonstrukce domu Ronkova, Ronkova 330/11Libeň Zdrojem tepla bude nový plynový kotel BUDERUS Logamax Plus GB172-24k se jmenovitým výkonem 24 kW, který vykazuje emisní třídu Nox 5.
29.9.2020Atelier P.H.A. spol. s r.o., Gabčíkova 1239/15, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko k UR – Bytový dům Na VlachovceLibeňJako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV jsou navrženy 3 nástěnné kondenzační plynové kotle Baxi Luna Duo-TEC MP+ umístěné v kotelně v 1 PP objektu B, každý o jednotlivém výkonu 85 kW (celkový výkon 255 kW). Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
18.9.2020IKA VIN 112, a.s., Vinohradská 112, 130 00 Praha 3Závazné stanovisko - Point of Pobřežní – bytový důmKarlín Jako zdroj tepla pro vytápění jsou navrženy 2 plynové kondenzační kotle Vaillant VU 486/5-5 o regulovaném jednotlivém výkonu 8,7–48 kW – třída Nox 5 (NOx menší jak 50 mg/kWh). 
16.9.2020Petr Sommer, Plzeňská 86, 267 01 Králův DvůrZávazné stanovisko – Rekonstrukce chaty v Drahaňském údolíČimice Zdrojem tepla pro vytápění objektu bude krbová vložka s tepelným výměníkem vzduch/vzduch o výkonu max. 8 kW s možností napojení na elektrický boiler. Přitápění bude řešeno 4 elektrickými přímotopy o jednotlivém příkonu 3 kW.
9.9.2020Renáta Vrtílková, K Průhonu 558, 155 31 Praha 5Závazné stanovisko – Novostavba bytového domu KlapkovaKobylisy Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-25i o výkonu 24 kW – třída NOx 5 (měrné emise NOx do 65 mg/kWh).
7.9.2020Ing. Martin Příhoda, IČ:72885955, U Svodnice 836/1, 500 04 Hradec Králové1Závazné stanovisko k ÚR+SP – Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu a dílny, Chřibská 481/63Ďáblice Hlavním zdrojem tepla bude nový plynový kotel BUDERUS Logamax Plus GB062-24 se jmenovitým výkonem 24 kW, který vykazuje emisní třídu Nox 5. Pro dotápění budou v rodinném domě v zimních měsících využívána nová krbová kamna na dřevo s výkonem do 8 kW. Pro dílnu budou využita krbová kamna na dřevo Petry s výkonem 6,3 kW.
2.9.2020P6PA+architects s.r.o., Podolská 6, 128 00 Praha 4 – Nusle Závazné stanovisko k ÚR+SP – Rekonstrukce objektu a rehabilitace fasády, Kaizlovy sady 423/3, P8Karlín Jako zdroj tepla jsou navrženy 2 nové kondenzační plynové kotle se jmenovitým výkonem 2x 49 kW. Navržené plynové kotle THRS 10-50C vykazují emisní třídu NOx 5.
21.8.2020ICKH, a.s., Pařížská 7, 110 00 Praha 1Závazné stanovisko k ÚR – Rodinný dům Troja, Nad Strání 157/28TrojaJako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo v provedení vzduch-voda. Při nízkých venkovních teplotách bude připojen vestavěný elektrokotel. Další variantou vytápění je instalace nástěnného plynového kondenzačního kotle, případně kombinace tepelného čerpadla a plynového kondenzačního kotle. Přesný název kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle, ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
13.8.2020Ing. arch. Martin Žižka, Ječná 4/506, 120 00 Praha 2Závazné stanovisko – Zástavba proluky NovákovýchLibeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržena plynová kotelna umístěná v 1. PP objektu se 2 nástěnnými plynovými kondenzačními kotli o jednotlivém jmenovitém výkonu 120 kW (celkem 240 kW) – třída Nox 5 (měrné emise NOx do 60 mg/kWh).
 6.8.2020C.A.I.S. architekti s.r.o., Havanská 1087/3A, 170 00 Praha 7Závazné stanovisko k ÚR – Karlínské výhledy – polyfunkční objekt, parcela č. 767/2 a 767/7Karlín 
  • Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV v objektu A jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 150 kW – třída NOx 5.
  • Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV objektu B jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 49,5 kW – třída NOx 5.
  • Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV objektu C jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 80 kW – třída NOx 5.
5.8.2020Ing. arch. Andrej Fencl, Na Truhlářce 2029/54, 180 00 Praha 8Závazné stanovisko – Ambulantní zdravotnické zařízení, Nad Rokoskou 798/11Libeň Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV budou 2 kondenzační plynové kotle BUDERUS Logamax plus GB162-85 s modulací výkonu v rozmezí 18,9–80 kW, (tepelný příkon 19,3–82 kW) třída NOx 5 (měrné emise NOx < 45 mg/kWh) s nepřímotopným zásobníkem TV.
5.8.2020Ing. Eva Dočekalová, Buková u Příbramě 106, 262 23 JinceZávazné stanovisko k ÚR – Obytný soubor VršníKobylisyPrimárním zdrojem tepla bude systém tepelných čerpadel vzduch/voda. Jako záložní zdroj pro vytápění a pro ohřev TV budou instalovány 2 plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 48 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
3.8.2020Jan Koráb, Větrušická 844/22, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko – Stavební úpravy RD, Větrušická 844/22Kobylisy Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude instalován plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTec plus VU 256/5-5 o výkonu 25 kW. Jako doplňkový zdroj tepla je navržena instalace krbové vložky BEF tower 5 EH.
27.7.2020LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o., Ruská 102, 100 00 Praha 10Závazné stanovisko k SP – Řadové domy Ďáblice, ulice ŠenovskáĎábliceJako hlavní zdroj tepla pro vytápění každé sekce (37) bude závěsný plynový kondenzační kotel BAXI LUNA PLATINUM+1.18 o tepelném výkonu 2–18,4 kW (třída NOx 5) s nepřímotopným akumulačním ohřívačem TV.
23.7.2020Ing. Alexandra Vítová – Bystřická, Štorchova stezka 3864, 276 01 MělníkZávazné stanovisko 2 Půdní vestavba bytů a přístavba výtahu, Březinova 491/15KarlínVytápění nově vzniklých bytových jednotek bude zajištěno pomocí plynových kondenzačních kotlů Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5 o jednotlivém výkonu 4,2–21,2 kW – třída NOx 5.
23.7.2020Petr David, Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1Závazné stanovisko k ÚR – Novostavba bytového domu, ul. Prosecká, parc. č. 2571/1LibeňZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV novostavby BD budou 2 plynové kondenzační kotle Geminox THRs 5-25C o jednotlivém výkonu 45 kW.
20.7.2020Lukáš Hartman, Kettnerova 2055/14, 155 00 Praha 5Závazné stanovisko – Novostavba rodinného domu CLASSIC CITY na parcele č. 871/2 a 873/2Ďáblice Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Baxi Prime 28 (měrné emise NOx 44,1 mg/kWh) o tepelném příkonu 28 kW. Jako doplňkový zdroj jsou navržena krbová kamna Haas+Sohn – Adria mini II na pevná paliva o celkovém jmenovitém příkonu 11 kW.
20.7.2020Ing. Alexandra Vítová – Bystřická, Štorchova stezka 3864, 276 01 Mělník Závazné stanovisko – Půdní vestavba bytů a vestavba výtahu, Vítkova 247/7Karlín Vytápění nově vzniklých bytových jednotek bude zajištěno pomocí plynových kondenzačních kotlů Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5 o jednotlivém výkonu 4,2–21,2 kW – třída NOx 5.
10.7.2020Roman Louša, Výletní 364/6, 142 00 Praha 4Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, ul. Nad Mazankou 1129/22Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Geminox THRs 19C o jmenovitém výkonu 2,7–18 kW – třída NOx 5 (měrné emise NOx max 40 mg/kWh) se zásobníkem TV o objemu 155 litrů. Jako doplňkový zdroj je navržen krb na kusové dřevo.
7.7.2020Ing. Bc. Štěpánka Klečková, MBA, Smetanova 47, 337 01 RokycanyZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1372/24Dolní Chabry Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem Vaillant VU ecoTEC plus 206/5-5 o výkonu 24 kW s nepřímotopným zásobníkem TV. Jako doplňkový zdroj je navržena krbová vložka o výkonu cca 4–14 kW.
1.7.2020Ing. Michal Čtrnáctý, Aranžérská 928, 190 14 Praha 9 – KlánoviceZávazné stanovisko – Zázemí lesní školky Čimice – VytápěníBohnice Jako zdroj tepla je navržen zplynovací kotel na dřevo zn. ATMOS DOKOGEN DC18GD o výkonu max. 18 kW – dle ČSN EN 303-5 třída NOx 5, který splňuje požadavky na ekodesign.
Příprava TV bude zajištěna v kombinovaném zásobníku TV o objemu 200 litrů.
30.6.2020SPATIUM s.r.o., U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7Závazné stanovisko k ÚR – Rezidence Nad RokoskouLibeňJako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV jsou navrženy 2 závěsné plynové kondenzační kotle ELCO typ Thision LEVOPACK o jednotlivém výkonu 92,9 kW – třída NOx 6.
29.6.2020RotaGroup, a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4Závazné stanovisko – Přístavba prodejní plochy AKROS, s.r.o.Ďáblice 
V přístavbě recepce bude instalován nový plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas 35 o jmenovitém výkonu 33,3 kW. Emise NOx kotle činí 31 mg/kWh.
26.6.2020Ing. arch. Václav Valtr, Trojská 137, 171 00 Praha 7Závazné stanovisko – Nový rodinný dům na místě domu Libeňská č.p. 191ČimiceJako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-24 (třída NOx 5) o výkonu 24 kW. Jako doplňkový zdroj tepla je v 1. NP domu navržena krbová vložka/krb.
24.6.2020Ing. arch. Lukáš Obršál, Jana Masaryka 179/56, 120 00 Praha 2Závazné stanovisko – Stavba dvou rodinných domů – SpořickáDolní ChabryZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude v každé bytové jednotce umístěn plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus o jednotlivém jmenovitém výkonu 14,9 kW. V každém RD bude v obývacím pokoji umístěna krbová vložka o jednotlivém výkonu 6 KW.
24.06.2020Tomáš Molnár, Říjnová 329/27, 182 00 Praha 8 – ĎábliceZávazné stanovisko – Změna dokončené stavby RD, ul. Říjnová 329/27Ďáblice Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel o výkonu 25 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
22.6.2020České teplo, s.r.o., Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8 – KobylisyZávazné stanovisko k SP – Plynová kotelna BD, Pakoměřická, Střelničná 1018+1020Kobylisy Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus KB372-75 o jednotlivém výkonu 15,5–69,4 (celkový příkon kotelny 141,6 kW) – třída NOx 5.
22.6.2020České teplo, s.r.o., Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8 – KobylisyZávazné stanovisko k SP – Plynová kotelna BD, Březiněveská, Pakoměřická, 1015+1017 Kobylisy Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV budou osazeny dva plynové kondenzační kotle Buderus KB372-75 o jednotlivém výkonu 15,5–69,4 (celkový příkon kotelny 141,6 kW) – třída NOx 5.
19.6.2020Ing. arch. Ladislav Svoboda, Pakoměřická 51/1793, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko – Stavební úpravy rodinného domu, Líbeznická 387/5Kobylisy Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude závěsný plynový kondenzační kotel např. Vaillant VU 256/5-5 ecoTEC plus o výkonu 25 kW – třída NOx 5 se zásobníkovým ohřívačem TV o objemu 150 litrů.
15.6.2020Ing. arch. MgA. Martin Petřík, Chabařovická 1329/9, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko – Přestavba a rozšíření stávající garáže s dílnou, Podhajská pole 21BohniceJako zdroj tepla je navržen plynový kondenzační kotel Bosch Condens GC 2300i W 22/25 C – emisní třída NOx 6.
1.6.2020Ing. Jiří Větvička, Hřenská 297/6, 182 00 Praha 8 – ĎábliceZávazné stanovisko – Stavební úprava 2.NP (půdního prostoru) RDĎáblice Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC plus o výkonu 3,3–14,9 kW.
1.6.2020optim projekt s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3Závazné stanovisko – Rodinný dům TROJA, ul. K Velké skáleTroja Vytápění a ohřev teplé vody v RD bude zajištěn pomocí tepelného čerpadla země-voda. Doplňkově exteriérovou krbovou vložku na zemní plyn Galio Insert – automat o max. výkonu 9,4 kW a interiérovou krbovou vložku na zemní plyn Metalfire 2400–40 G3s o výkonu 21,93 kW.
22.5.2020Ing. arch. Martin Gaberle, U Libeňského pivovaru 1612/12, 180 00 Praha 8Závazné stanovisko – Stavební úpravy jednotky 543/101 u bytového domu Šaldova 543/8, č.p. 655, spojené se změnou užíváníKarlín Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude v nově vzniklé bytové jednotce osazen závěsný plynový kondenzační kotel Baxi Nuvola Duo-tec+16 GA o výkonu 2,2–16 kW – třída NOx 6.
19.5.2020STUDIO AM, s.r.o., Na Bojišti 24, 120 00 Praha 2Závazné stanovisko – Novostavba 3 RD na pozemcích parc.č. 291/26, 291/28, 291/29, 291/3Dolní Chabry  Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je v každém RD navržen pro každou bytovou jednotku plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 o max. výkonu 20 kW.
5.5.2020BEMETT Čimice, s.r.o., Jeremiášova 2722/2b, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko – Obytný soubor Pekařova – změna stavby č. 3Bohnice, ČimiceZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV jsou v každém objektu B navrženy dva plynové kondenzační kotle o maximálním jednotlivém výkonu 49,9 kW (celkem 3x 99,8 kW) s nepřímo ohřívaným zásobníkem TV o objemu 1000 litrů. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
29.4.2020Lucie Carvová, Révová 4229, 276 01 MělníkZávazné stanovisko – Novostavba bytového domu, ul. Čimická, parc.č. 726, 727Čimice Jako primární zdroj vytápění bude instalován plynový kotel o výkonu 35 kW, umístěný v kotelně v 1. PP objektu. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
22.4.2020Klára Váňová, Náhorní 272/9, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko – Stavební úpravy a rozšíření půdní vestavby bytu rodinného domu Náhorní 272/9Kobylisy Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem Viessmann Vitodens 111-W (B1LD017) o výkonu 19 kW – třída NOx 5.
22.4.2020KPP – Ing. arch. Iva Knappová, Nový lesík 1, 162 00 Praha 6Závazné stanovisko – Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Čimická 587/24, parc. č. 665/1,2Kobylisy Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržena kaskáda 2 kondenzačních plynových kotlů o výkonu 2x 28 kW – např. Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 A.
20.4.2020Vladimír Kesl, Libeňská 857/40, 181 00 Praha 8Závazné stanovisko – Bytový dům Čimice, parc.č. 826, č.p. 28Čimice Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel o výkonu 35 kW. Přesný název kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
15.4.2020Mgr. Alena Škrábková, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1Závazné stanovisko – Rodinný dům Klíčanská, parc. č. 872/1Kobylisy Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17DC o výkonu 17 kW s nepřímotopným zásobníkem TV o objemu 150 litrů.
6.4.2020ZET + 1 s.r.o., Mukařovská 37, 100 00 Praha 10Závazné stanovisko – Rekonstrukce a dostavba bytového domu Střelničná 761/45Kobylisy Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV jsou navrženy dva plynové kotle o jednotlivém výkonu 49 kW – třída NOx 5.
6.4.2020Ing. arch. Jana Vodičková, Hackerova 793/5, 181 00 Praha 8Závazné stanovisko – Novostavba bytového domu (vč. polouzavřené garáže a odstranění stávajících staveb), ul. Na Pecích 149/16Kobylisy Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV novostavby BD jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax GM192-25 o jednotlivém výkonu 25 kW – třída NOx 5.
1.4.2020Unhary s.r.o., Františka Křížka 736/26, 170 00 Praha 7Závazné stanovisko – Rekonstrukce a přístavba domu, Libčická 337/23 Čimice Jako zdroj tepla pro vytápění je navržen 2x plynový kondenzační kotel typu Vaillant VU 206/5-5 eco TEC plus o výkonu 21,2 kW – třída NOx 5.
1.4.2020Jan Keil a Martina Keil, Na Rokytce 1341/4, 181 00 Praha 8Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytu a sklepu včetně jejich propojení, Na Rokytce 1341/4Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen nástěnný plynový kondenzační kotel Immergas Victrix Zeus 25 o tepelném výkonu 3,5–25,0 kW. Jako doplňkový zdroj tepla bude v obývacím pokoji instalována krbová vložka BEF Aquatic WH 450 o jmenovitém výkonu 7,8 kW.
30.03.2020Czech Buildings, s.r.o., Ostrovského 23, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko – Stavební úpravy, půdní nástavba, přístavba osobního výtahu, V zahradách 570/19Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV budou v 1. PP objektu nově instalovány 2 plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu 40 kW (třída NOx 5).
30.03.2020Tomáš Sekanina, Terronská 19, 160 00 Praha 6Závazné stanovisko k SP – Obytný soubor – Pod Ďáblickou HvězdárnouĎáblice Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV v každém objektu (celkem 24 RD) bude plynový kondenzační kotel DE DITRICH Evodens AMC 15/BS 130 o výkonu 3–14,9 kW – třída NOx 5 se zásobníkem TV o objemu 130 litrů.
25.03.2020JUDr. Jana Vyskočilová, Na Hlinách 1787/18, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko – Stavební úpravy řadového rodinného domu Nad Mazankou 1129/22Libeň Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Geminox THRs 19C o jm. výkonu 2,7–18 kW – třída NOx 5 (měrné emise NOx do 40 mg/kWh). Jako doplňkový zdroj tepla jsou navržena krbová kamna na dřevo o výkonu 5–7 kW.
20.2.2020Michal Waschke, Dolín 101, 274 01 SlanýZávazné stanovisko – Novostavba rodinného domu včetně zpevněných ploch, sjezdu a oplocení, parc. č. 1729/277ĎábliceJako hlavní zdroj tepla pro vytápění domu a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel. Přesný název kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle ani emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
17.2.2020Mgr. Elena Ševčíková, Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1Závazné stanovisko – Stavební úpravy a půdní vestavba rodinného domu, parc.č. 436, 437,Dolní Chabry Jako zdroj tepla pro vytápění bude plynový kotel Viessmann s nepřímotopným zásobníkem, kompatibilní se solárním ohřevem termickými kolektory pro TUV. Jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
12.2.2020GAD LINE architektura s.r.o., Slepá 130, 252 44 PsáryZávazné stanovisko – Novostavba bytového domu na parc.č. 1874/97, 1874/23, 1874/214, ul. LhotákovaLibeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrosal 300 CM3 o jmenovitém výkonu 38–115 kW.
6.2.2020Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6Závazné stanovisko – Stavební úpravy a přístavba RD Legionářů 761/27Ďáblice Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-15i o jmenovitém tepelném výkonu 2,5–16,7 kW – třída NOx 5. V obývacím pokoji bude jako doplňkový zdroj umístěn krb na dřevo.
6.2.2020Nikola Menšíková, Nádražní 42/82, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko – Půdní vestavba do bytového domu Sokolovská 66Karlín Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV sedmi nově navržených podkrovních bytových jednotek jsou navrženy závěsné plynové kondenzační kotle o výkonu do 25 kW (třída NOx 5) s nepřímotopným zásobníkem TV o objemu 150 litrů.
23.1.2020Czech Buildings, s.r.o. Ostrovského 1213/23, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko – Půdní nástavba 3 bytových jednotek, Přístavba osobního výtahu, Křižíkova 175/25Karlín Dva nové byty budou vytápěny pomocí 2 plynových kondenzačních kotlů Protherm Tiger Condens (třída NOx 5) se zásobníkem ohřevu TV o jednotlivém výkonu 24 kW.
13.1.2020Ing. arch. Michael Hobza, Bělocká 20/363, 161 00 Praha 6Závazné stanovisko – Stavební úpravy stávajícího RD, Květnová 488Ďáblice Jako zdroj vytápění a ohřevu TV bude nový plynový kondenzační kotel o výkonu 19 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
10.1.2020
Ing. Jan Zaoral, Soumarská 14, 104 00 Praha 10
Závazné stanovisko k ÚR – Novostavba BD Soví Vršek, parc.č. 2486
Libeň
Zdrojem vytápění BD budou dva závěsné plynové kondenzační kotle o jednotlivém výkonu do 50 kW. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 31.01.2020