Závazná stanoviska a povolení 2021

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.


Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8


Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti
Katastrální území
Specifikace zdroje
27.12.2021Ing. Jaroslava Háková, inženýrská kancelář, Gallašova 578/1, 163 00 Praha 6Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – „RD ĎÁBLICKÝ HÁJ“, ul. K OvčínuKobylisy Jako doplňkový zdroj tepla bude v obývacím pokoji instalována krbová vložka.
22.12.2021BY architects spol. s.r.o., Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2 (sídlo)Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – “Novostavba bytového domu“, Kobyliská 318/61Dolní Chabry Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu je navržen jeden nástěnný kondenzační plynový kotel Victrix pro 55 2 ErP, výkon od 5 do 49,9 kW, emisní třída NOx 6.
22.12.2021Ing. Martin Píchal, Ke Koupališti 290, 262 23 JinceZávazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – „Stavební úpravy stávajícího RD č.p. 815 – Praha , Bohnice“, ul. Na HranicíchBohniceJako doplňkový zdroj tepla budou nově instalována krbová kamna o výkonu max. 6 kW (např. Thermona GENT).
22.12.2021Tomáš Podpěra – SPATIUM s.r.o., U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7Závazné stanovisko k ÚR – Bytový dům Praha 8, parc.č. 516, 517 a 518,1KobylisyJako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude v 1. NP instalována plynová teplovodní kotelna osazená dvojicí závěsných plynových kondenzačních kotlů, např. ELCO, typ Thision L EVO, o jmenovitém výkonu každého kotle 92,9 kW, tj. o jmenovitém výkonu zdroje 185,8 kW splňující požadavek na hodnotu NOx ve spalinách max. 46 mg/kWh, tj. třídy 6.
15.12.2021Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8Závazné stanovisko k SP – Novostavba bytového domu „VILADŮM KOBYLISY“, mezi ulicemi Na pěšinách a U Školské zahrady, Praha 8Kobylisy  Záložním zdrojem tepla k tepelných čerpadlům (při nízkých teplotách pod 2 °C) je navržen závěsný kondenzační plynový kotel Buderus Logamax plus GB 122i-15 o jmenovitém výkonu 15,0 kW, který bude splňovat emisní třídu NOx 5. Ohřev teplé vody je zajištěn stacionárním dvouplášťovým zásobníkovým ohřívačem o objemu 300 litrů + dohřátí teplé vody s pomocí dalšího zásobníkového ohřívače na 120 litrů.
13.12.2021Studio Raketoplan s.r.o., Písecká 1965/1, 130 00 Praha 3Závazné stanovisko k ÚR + SP – „Novostavba individuálního bydlení (Dům pro košatou rodinu)“, Okrouhlická ul.KobylisyNovým zdrojem tepla jsou tři plynové kondenzační kotle Geminox THRs 9 o jmenovitém výkonu 9 kW, emisní třída NOx 6, jeden průtokový kondenzační kotel Intergas Xclusive Kombi XCL 30/24 o min. výkonu 3,6 kW, emisní třída NOx 6 a jedna krbová vložka na pevná paliva. TUV bude pro každou bytovou jednotku připravována plynovým kondenzačním kotlem v zásobníku o objemu 160 litrů a v nebytové jednotce pak průtokovým plynovým kotlem.
13.12.2021Ing. Arch. Zdenka Hoffmeisterová, Tržiště 5, 118 00 Praha 1Závazné stanovisko ke SP – „Rekonstrukce podkroví“, ul. Františka Kadlece 1541, Praha 8Libeň Novým zdrojem tepla je jeden plynový kondenzační kotel Junkers ZWB 24-1 DE 23 Cerapur Compact o výkonu 23 kW s průtokovým ohřevem vody, zařazeným do emisní třídy NOx 5.
6.12.2021Ing. Michal Volf, Na Šutce 29/400, 182 00 Praha 8 – TrojaZávazné stanovisko k ÚR + SP – „Půdní nástavba v Karlíně“ – půdní vestavba šesti nových bytových jednotek do stávajícího půdního prostoru s nástavbou ve dvorním traktu v ul. U nádražní lávky 358/5, Praha 8KarlínNovým zdrojem tepla bude v každé bytové jednotce osazen plynový závěsný kondenzační kotel Vaillant VUW 306/5-5 eco TEC plus. Jedná se o průtokový kombinovaný kotel pro ohřev UT a TUV, se zásobníkem o objemu 20 litrů. Celkem bude osazeno 6 plynových kotlů, každý o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW. Kotle jsou zařazeny do emisní třídy NOx 5.
1.12.2021Tomáš Sekanina, Teronská 19, 160 00 Praha 6Závazné stanovisko k ÚR + SP – „Bytový dům Ďáblická 48c“, novostavba vč. napojení na dopravní a tech. infrastrukturuĎáblice Novým zdrojem tepla je navržena kaskáda tří závěsných plynových kondenzačních kotlů Viessmann Vitodens 200, splňující emisní třídu NOx 5. Výkon kotelny je 180 kW. Ohřev TUV je řešen v ohřívači Vitocell o objemu 750 litrů, nabíjení zásobníku přes výměník Vitotrans.
29.11.2021Prins spol. s r.o., Badeniho 5/29, 160 00 Praha 6 – HradčanyZávazné stanovisko k ÚR – Novostavba bytového domu Rezidence Palmovka Park, Sokolovská č.p. 1289/168LibeňJako doplňkový (záložní) zdroj tepla bude v přízemí objektu umístěna vlastní centrální plynová kotelna se dvěma plynovými kondenzačními kotli o jednotlivém výkonu 60 kW – třída NOx 5. Přesný název kotle není v dokumentaci uveden.
26.11.2021Grulich architekti s.r.o., Ing. arch. David Grulich, Revoluční 305, 250 70 Odolená VodaZávazné stanovisko k ÚR + SP – Přestavba RD a výstavba přístřešku s jedním parkovacím stáním, s krytou pobytovou plochou a navazujícím zahradním domkem na pozemku v ulici Ke Zdibům 60/14, Praha 8BřeziněvesZdrojem tepla pro vytápění je závěsný plynový kondenzační kotel Geminox THRs 14 s jmenovitým topným výkonem 13,8 kW, splňující emisní třídu NOx 5. Ohřev TV bude zajišťovat nepřímotopný zásobník o objemu 160 litrů nabíjený pomocí plynového kotle. Doplňkový zdroj tepla tvoří krbová vložka, ref. výrobek: HAAS + SOHN NOVARA, regulovatelný výkon 3–12,2 kW.
25.11.2021KFJ s.r.o., Zuzana Čiháková, Komenského 527, 281 63 Kostelec nad Černými lesyZávazné stanovisko ke společnému řízení (výběr zhotovitele) – Stavební úpravy bytové jednotky č. 7 ve 3. NP, bytový dům č.p. 120, na pozemku p.č. 48KarlínNovým zdrojem tepla je navržen plynový kondenzační kotel bez specifikace typového provedení. Ohřev TV bude zajištěn nepřímotopným zásobníkem o objemu 115 l.
16.11.2021Ing. Martin Gabzdyla, čp. 385, 281 03 RadimZávazné stanovisko k SP – Novostavba rodinného domu, ul. Prácheňská, parc. č. 639, Praha 8Ďáblice Novým zdrojem tepla je navržen plynový kondenzační kotel Thermona s nuceným odtahem spalin, třída NOx 5, o výkonu 3,2–14,8 kW s nepřímoohřívaným zásobníkem TV o objemu 125 litrů. Jako doplňkový zdroj tepla pro občasné dotápění je navržen krb – ref. Spartherm Mini, nominální výkon 5 kW.
15.11.2021Karl-in Construct, s.r.o., Pařížská 204/21, 110 00 Praha 1Závazné stanovisko k ÚR + SP – Půdní vestavba s nástavbou BD Jirsíkova 540/4, Praha 8Karlín Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude v každé nové bytové jednotce (celkem 6 bytů) plynový kondenzační kotel. V menších bytech (1+kk a 2+kk) budou osazeny závěsné plynové kondenzační kotle BAXI LUNA DUO-TEC E 24 (průtočný, kombinovaný) s výkonem pro vytápění 3,4–20,0 kW, jmenovitý příkon pro vytápění je 20,6 kW. Pro větší byty (3+kk) je navržen závěsný plynový kondenzační kotel BAXI NUVOLA DUO-TEC +24 s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 40 litrů a s výkonem pro vytápění 3,4–20,0 kW. Emisní třída kotlů je NOx 6.
10.11.2021FILINEA CONSULTING, a.s., U Letiště 527, 161 00 Praha 6 – RuzyněZávazné stanovisko k OS – Rekonstrukce dvorní vestavby, Podlipného 942/9LibeňZdrojem tepla pro vytápění bude závěsný kondenzační plynový kotel De Dietrich AMC PRO 45 o jmenovitém výkonu 8–40,8 kW, připojený na stávající přípojku. Navržený plynový kotel vykazuje emisní třídu NOx 6.
4.11.2021OKULET spol. s r.o. – Ing. Pavel J. Chrást, Staroměstské nám. 929/8, 110 00 Praha 1Závazné stanovisko k OS – Stavební úpravy objektu rodinného domu, U Větrolamu 782/38
Dolní ChabryJako doplňkový zdroj tepla jsou navržena krbová kamna.
14.10.2021Ing. Lucie Opletalová –
MO Atelier,
Tyršova 11/1834,
120 00 Praha 2
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba BD v ulici Chřibská na pozemcích parc. č. 320 a 321
Ďáblice
Zdroj tepla: 4 nové plynové kotle Intergras Kompakt kombi HRE 24/18 o jmenovitém výkonu 18 kW každý (dohromady 72 kW). Navržený typ splňuje emisní třídu NOx 5.
13.10.2021Ing. Daniela Dolanská – DD final s.r.o., Pravá 1117/1, 147 00 Praha 4Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba 3 RD v ulici Pod Hliništěm, na pozemku parc. č. 297
KobylisyJako doplňkový zdroj tepla pro každý ze 3 domů je navržena krbová vložka Passive 6 (výrobce BeF) se jmenovitým výkonem 3,8 kW (celkový výkon 11,4 kW).
10.10.2021DD final s.r.o.,
Pravá 1117/1,
147 00 Praha 4
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Přístavba a nástavba domu Zenklova 332/99, pozemky parc. č. 173 a 174
Libeň Zdroj tepla: 2 nové plynové kotle nespecifikované značky o výkonu 24 kW každý (dohromady 48 kW) splňující emisní třídu NOx 5.
4.10.2021Eva Maštálková, Na Chobotě 1343, 163 00 Praha 6Závazné stanovisko k ÚR+SP – Rekonstrukce a přístavba rodinné vily s dopravním napojením pozemku, parc.č. 1122Ďáblice Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude v každé bytové jednotce závěsný plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 9 SET115 s tepelným příkonem 3–14,5 kW se zásobníkem TV o objemu 115 litrů. Oba navržené kotle jsou zařazeny do nízkoemisní třídy NOx 5. V prostoru obývacích místností je navrženo umístění dvou krbových kamen na pevné palivo.
3.9.2021Czech Develop Services s.r.o., Kodaňská 558/25,
101 00 Praha 10
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba BD v ulici Žalovská, na pozemcích parc. č. 37/2, 37/17
ČimiceZdroj tepla: Dvojice nových plynových kotlů Wolf CGB o výkonu 47 kW každý. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5.
30.8.2021Ing. Luboš Brandeis
Varšavská 546/31,
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Rekonstrukce a přístavba domu Na Dlážděnce 1312/9 na pozemku parc. č. 644
Libeň Zdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel nespecifikované značky se jmenovitým výkonem 45,5 kW, splňující emisní třídu NOx5.
23.8.2021Ing. Blanka Pospíšilová,
S.K. Neumanna 14,
182 00 Praha 8
Závazné stanovisko k SP
Novostavba BD na pozemku parc. č. 1740/4
Libeň Zdroj tepla: 5 nových plynových kotlů Geminox THRs 19 o výkonu 19 kW každý. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5.
23.8.2021Ing. Alexandra Vítová Bytřická, Štorchova stezka 3864, 276 01 MělníkZávazné stanovisko k SP
Stavební úpravy BD Andrštova 1338/6 na pozemku parc. č. 2757
Libeň Zdroj tepla: 8 nových plynových kotlů Vaillant vuw 246/5-5 ecotec plus o výkonu 24 kW každý. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5.
11.8.2021CASUA, spol. s.r.o.
Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 – Karlín
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba RD
TrojaHlavní zdroj tepla kaskáda dvou tepelných čerpadel vzduch – voda Mitsubishi Zubadan.
Doplňkový zdroj tepla: Blíže nespecifikovaná krbová kamna
6.8.2021Architekti ADICON s.r.o.,
Plavecká 403/8,
128 00 Praha 2
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba RD ul. Světova, na poz. parc. č. 2865-9, 3880/2, 3880/8, 3880/9
LibeňZdroj tepla: 2 nové plynové kotle typu Rendamax R40 – 120 o jmenovitém výkonu 111,9 kW, celkový výkon zdroje 223,8 kW (2x 111,9 kW), splňující emisní třídu NOx 5
13.7.2021Ing. arch. Hana Gottfriedová,
Na hutích 757/14,
160 00 Praha 6
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Stavební úpravy rodinného domu Bolebořská 526 na pozemcích parc. č. 641, 642
Dolní Chabry Zdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel Immergas VICTRIX EXA 24X 1 ErP se jmenovitým výkonem 23,7 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5.
13.7.2021HABENA spol. s.r.o.
Korunní 60,
120 00 Praha 2
IČ: 60486708
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba BD na pozemcích parc. č. 1073/1, 1073/2
Dolní ChabryZdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel BUDERUS GB122i-24 se jmenovitým výkonem 24 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5.
8.7.2020Ing. René Neděla,
Líbeznická 426/9,
182 00 Praha 8
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Rekonstrukce RD Líbeznická 426/9
Kobylisy Zdroj tepla: Nový blíže nespecifikovaný plynový kondenzační kotel splňující emisní třídu NOx5
2.7.2021Optim projekt s.r.o.,
Domažlická 1256/1,
130 00 Praha 3
Závazné stanovisko k SP
Změna ohřevu TUV pro Havránkova 1181/4 a 1182/2
KobylisyOhřev TUV: Nový plynový kondenzační kotel De Dietrich AGC35 se jmenovitým výkonem 35,9 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 6.
1.7.2021Ing. Zuzana Kvapilová,
Chráněná 63/5,
182 00 Praha 8
Závazné stanovisko k ÚR
Novostavba řadových RD na pozemcích parc. č. 1562/18, 1562/44, 1562/ 45, 1562/46
Ďáblice Zdroj vytápění: Pro každý z 37 RD nový plynový kondenzační kotel nespecifikované značky se jmenovitým výkonem 13,2 kW, splňující emisní třídu NOx5
23.6.2021P6PA+Architects s.r.o.
IČ: 06295533
Podskalská 6,
128 00 Praha 2
Závazné stanovisko SP Stavební úpravy domu Veltěžská 818/15 na pozemku parc. č. 2141,2142Karlín Zdroj tepla: 2 nové plynové kotle typu THRS 10-50C o jmenovitém výkonu 49 kW, celkový výkon zdroje 98 kW (2x 49 kW), splňující emisní třídu NOx 5
28.5.2021M-PROject CZ s.r.o.,
Zelený Pruh 52,
147 00 Praha 4
Závazné stanovisko k SP Stavební úpravy domu Prvního pluku 211/5 na pozemku parc. č. 117Kobylisy Zdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 se jmenovitým výkonem 24 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5.
25.5.2021ARCHICON PLUS.,
Na dolinách 150/4,
140 00 Praha 4
Závazné stanovisko k ÚR+SP stavební úpravy prodejny v domě Prvního pluku 144/14 na pozemku parc. č. 84 KarlínZdroj tepla: Nový plynový kondenzační kotel BUDERUS Protherm Panther Condens 12 KKO se jmenovitým výkonem 140 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5.
14.5.2021Ing. Vojtěch Tolar, Thámova 21/34, 186 00 Praha 8Závazné stanovisko – Domy Březiněves – výstavba 102 rodinných domůBřeziněvesV každém RD je jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV navržen plynový kotel. Typové provedení kotlů, jejich tepelný příkon ani emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány. Jako další zdroj vytápění je v každém RD navržena teplovzdušná krbová vložka umístěná v obývacím pokoji s kuchyní.
3.5.2021CRAFT controls, s.r.o., Ďáblická 973/2k, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko – Novostavba Vily ZářijováĎáblice Jako zdroj vytápění a ohřevu TV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-25i o jmenovitém výkonu 24 kW – třída NOx 5 se zásobníkem TV o objemu 200 litrů, umístěný v 1. PP domu. Jako doplňkový zdroj tepla je navržen krb/krbová vložka (1. NP).
3.5.2021Czech Develop Services, s.r.o., Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10 Závazné stanovisko – Rekonstrukce RD s nástavbou, Okořská 45/32, parc. č. 754/1, 754/2, 755ČimiceJako zdroj pro vytápění nástavby bude použit nový plynový kondenzační kotel umístěný v 2. NP domu. Přesný název, jmenovitý tepelný příkon, ani emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
28.4.2021Hana Pancířová, Písecká 9, 130 00 Praha 3Závazné stanovisko – Rekonstrukce, nástavba a půdní vestavba bytového domu, parc.č. 358 a 359, Pernerova 413/4KarlínByty budou vytápěny dvěma centrálními plynovými kondenzačními kotli např. Junkers Condens GC9000iW 50 (třída Nox 5) o výkonu 50 kW. Komerční prostory budou vytápěny stávajícím plynovým kotlem a stávajícím VZT zařízením.
21.4.2021Ing. arch. Václav Kubec, Slivenecká 59/505, 152 00 Praha 5Závazné stanovisko – Stavební úpravy objektu Sokolovská 274/142 – nástavbaKarlínJako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel na zemní plyn o výkonu 32 kW (třída NOx 5).
19.4.2021Radana Rulf Šafránková, Alšova 801/18, 251 01 Říčany Závazné stanovisko – Novostavba RD vč. domovních přípojek, parc. č. 2988/7, 2988/8Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bude použit elektrický kotel o nominálním výkonu 12 kW, instalovaný v 1. PP domu. Jako doplňkový zdroj tepla bude instalována krbová vložka umístěná v obytné místnosti 1. NP objektu.
 

14.4.2021

Ing. arch. Jiří Písek, V Chaloupkách 563, 252 31 VšenoryZávazné stanovisko k ÚR – Novostavba BD Pod Labuťkou, parc. č. 2641/1-6Libeň Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude dvojice plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x 80 kW. K přípravě TV bude využíván nepřímotopný zásobník o objemu min. 1000 litrů. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
14.4.2021Jan Holub, Hrnčířská 221, 252 42 JeseniceZávazné stanovisko – Polyfunkční objekt SOLARENERGY – přístavba, nástavba a transformace na polyfunkční objekt stavby bez čp/če, ul. Spádná x K LádvíČimiceJako zdroj tepla je navržen elektrokotel (Protherm RAY12K) doplněný o nepřímotopný zásobník TV. Dále je do systému napojena krbová vložka na dřevo s výměníkem tepla.
7.4.2021URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, 111 21 Praha 1Závazné stanovisko k ÚR - ROHAN CITY – sekce E, při ulicích Voctářova a Štorchova,Karlín/LibeňNa střeše každého objektu E4, E5 a E6 bude umístěn náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát o výkonu 110 kVA sloužící pro zálohované napájení požárních spotřebičů. Typové provedení dieselagregátů není v dokumentaci specifikováno.
31.3.2021Ing. Jiří Hrouda, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko – Novostavba bytového domu včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí, ulice Trojská 87/97Troja Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude bivalentní zdroj tepla složený z reverzibilního tepelného čerpadla typu vzduch-voda a kaskády dvou plynových kondenzačních kotlů o jednotlivém výkonu 48 kW. Přesný název kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.
31.3.2021LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytového domu, ulice Novákových 874/29Libeň Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o jednotlivém výkonu 49,5 kW – třída NOx 5, se zásobníkovým ohřívačem TV o objemu 500 litrů.
31.3.2021KPP – Ing. arch. Iva Knappová, Nový lesík 1, 162 00 Praha 6Závazné stanovisko – Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Čimická 587/24KobylisyHlavními zdroji tepla a ohřevu teplé vody budou 2 plynové kondenzační kotle o výkonu 2x 28 kW, např. Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 A s nepřímo ohřívaným zásobníkem TV o objemu 500 litrů. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
18.3.2021Ing. arch. Ladislav Svoboda, Na Přesypu 719/27, 182 00 Praha 8 – KobylisyZávazné stanovisko k SP stavební úpravy stávajícího bytového domu v ulici Na Přesypu 715/27,Kobylisy Zdroj tepla: 3x plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC o výkonu 23 kW pro ohřev TUV a 19,7 kW pro vytápění, splňující emisní třídu NOx5
16.3.2021Lukáš Hartman,
Malšské údolí 113,
382 41 Kaplice
Závazné stanovisko k ÚR+SP stavební úpravy stávajícího rodinného domu Na Dílcích 1799/42Libeň Doplňkový zdroj tepla: krb na suché palivové dřevo
16.3.2021Lukáš Hartman,
Malšské údolí 113,
382 41 Kaplice
Závazné stanovisko k ÚR+SP stavební úpravy stávajícího rodinného domu Na Dílcích 1798/40Libeň Zdroj tepla: Nový blíže nespecifikovaný plynový kondenzační kotel splňující emisní třídu NOx5
10.3.2021Ing. Boris Šafár – MINIMALLSTUDIO,s.r.o.
Moskevská 449/40, 101 00, Praha 10 Č:3626237
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba RD na pozemku parc. č. 341, k.ú. Čimice
Čimice Zdroj tepla: nový plynový kondenzační kotel nespecifikované značky se jmenovitým výkonem 12 kW, splňující emisní třídu NOx5
10.3.2020Ing. Miloslav Vyčítal – BBV, Kokořínská 125/12 18200 Praha 8, IČ: 42247896Závazné stanovisko k ÚR+SP úprava bytu ve 4NP v bytovém domě Ďáblická 339/14Ďáblice Zdroj tepla: nový plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus se jmenovitým výkonem 20 kW, splňující emisní třídu NOx5
10.3.2021Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8 – Dolní ChabryZávazné stanovisko – Novostavba RD ul. Na TeraseĎábliceJako záložní zdroj bude v RD instalována krbová vložka na dřevo nebo pelety. Odvod spalin bude proveden nad střechu objektu.
24.2.2021Ing. Zuzana Kvapilová,
Chráněná 63/5,
182 00 Praha 8
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba RD na pozemku parc. č. 751/1, k.ú. Dolní Chabry
Dolní Chabry Zdroj vytápění: Nový blíže nespecifikovaný plynový kondenzační kotel splňující emisní třídu NOx5
22.2.2021Tomáš Podpěra – SPATIUM s.r.o., U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7, IČ: 05479657Závazné stanovisko k ÚR+SP
stavba Rehabilitačního centra na pozemcích par.č. 348, 347 a 351/6, k.ú. Libeň
Libeň Zdroj tepla: 2 nové plynové kotle typu je ELCO, typ Thision L EVOPACK o jmenovitém výkonu 111,9 kW, celkový výkon zdroje 223,8 kW (2x 111,9 kW), splňující emisní třídu NOx 6
22.2.2021KFJ s.r.o. IČ: 06295533
Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy,
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Novostavba RD na pozemku parc. č. 517, k.ú. Březiněves.
Březiněves Zdroj vytápění: Plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 5-25DC o jmenovitém výkonu 24,5 kW. Jedná se o zařízení splňující emisní třídu NOx 5.
11.2.2021Ing. Vojtěch Tolar, Polední 50/15, 147 00 Praha 4 – HodkovičkyZávazné stanovisko – Domy Březiněves – dopravní a technická infrastruktura pro 102 RD, při komunikaci K BřezinceBřeziněvesV každém rodinném domě je nově navržen jako zdroj vytápění a ohřevu TV plynový kotel na zemní plyn o celkovém instalovaném tepelném příkonu 24 kW. Emisní parametry kotlů nejsou v dokumentaci specifikovány.
3.2.2021Tomáš Sekanina,
IČ: 44834250,
Terronská 19, 160 00 Praha 6
Závazné stanovisko k SP novostavba dvorního polyfunkčního domu na adrese Kollárova 644/10aKarlín Zdroj vytápění: kaskáda dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x 90,9 kW splňující emisní třídu NOx 5
1.2.2021FINEP CZ, a.s.,
Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1
Závazné stanovisko k ÚR+SP stavební úpravy domu Kollárova 190/12 na pozemku parc. č. 342 Karlín Zdroj tepla: 2 nové plynové kondenzační kotle BUDERUS Logano Plus KB372-150 se jmenovitým výkonem 140 kW. Navržený typ plynového kotle vykazuje emisní třídu NOx 5.
14.1.2021Ing. Roman Suchomel
Atlas Rokoska s.r.o.
Na Úbočí 1397/3
182 00 Praha 8 – Libeń
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Stavební úpravy a nástavba bytového domu, Nad Rokoskou 57/2, parc. č. 611, 612/1, 612/2
Libeň Zdroj tepla: 3 nové plynové kondenzační kotle nespecifikované značky o výkonu 29 kW vykazující emisní třídu NOx 5
12.1.2021Karla Lábusová
Habrova 2639/3
130 00 Praha 3
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Přistavba domu ul. Vršní 347/46 na pozemku parc. č. 1135
Kobylisy Jako doplňkový zdroj tepla instalována blíže nespecifikovaná plynová kamna vykazující emisní třídu NOx 5
12.1.2021Mgr. Miroslav Švestka
O.T.A. atelier s.r.o.
Nám. Jiřího z Lobkovic 15 130 00 Praha 3
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Odstranění stavby a novostavba RD, Veltěžská 321
Poz. parc. č. 1421 a 1422/1
KobylisyVytápění i ohřev TUV bude zajištěn pomocí blíže nespecifikovaného plynového kotle vykazujícího emisní třídu NOx 5
6.1.2021
Ing. arch. Radek Zykan
Architekti ADIKON s.r.o.
Plavecká 403/8
128 00 Praha 2
Závazné stanovisko k ÚR+SP
Stavební úpravy domu Světova č.p. 256/16, na pozemku parc. č. 2868
Libeň
Zdroj tepla: 5 plynových kondenzačních kotlů Vaillant VU 146/5-5 ecoTEC, 14,9 kW, NOx 5
2 plynových kondenzačních kotlů VU 206/5-5 ecoTEC, 21,2 kW, NOx 5
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 15.03.2021