Závazná stanoviska a povolení 2022

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.


Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8


Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti
Katastrální území
Specifikace zdroje
19.12.2022Ing. Daniel Hakl, Formanská 206, 149 00 Praha 4 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy objektu Kotlaska, ul. Kotlaska 2414/5a Libeň Jako doplňkový zdroj tepla k TČ pro vytápění a ohřev teplé vody bude plynový kondenzační kotel s výkonem 37,7 kW, s emisní třídou NOx 6, přesný název kotle není v dokumentaci uveden. 
15.12.2022 Ing. arch. Lubomír Korčák, ProjektyDomů.cz, Kyjevská 13, 326 00 Plzeň Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu čp. 1174, ul. Nad Mazankou Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 286/5-3 o jmenovitém výkonu 6,9-25,5 kW, umístěný v 1. PP RD a splňující emisní třídu NOx 5. 
27.11.2022 Ladislava Ťupová, Stříbrského 685/10, 149 00 Praha 4 Závazné stanovisko  k  územnímu řízení – Skladové, administrativní a servisní zařízení Praha – Ďáblice, na pozemcích parc. č. 1608/17, 1608/69, 1608/9Ďáblice Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV administrativy bude kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů, výkon jednoho kotle 23,6 kW při teplotním spádu 50/30 °C. Prostor autodílny bude vytápěn teplovzdušně pomocí tří plynových nástěnných jednotek, každá o výkonu 38,3 kW. Přesné názvy plynových kotlů a plynových nástěnných  jednotek není v dokumentaci uveden.
 25.11.2022Ing. arch. Marek Heliman, ABM architekti s r.o., Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Výstavba deseti půdních bytů, Sokolovská 381/68, pozemek parc. č. 333 Karlín Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude v každém bytě nástěnný teplovodní kotel pro spalování zemního plynu. Je navrženo celkem 10 kondenzačních agregátů firmy Baxi Luna DUO-TEC E 1.24, výkon 3,4 – 24 kW., splňující emisní třídu NOx 6. 
 23.11.2022Ing. arch. Jiří Rothanzl, Křížová 155, 356 01 Sokolov Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Nástavba RD na pozemku parc. č. 432/152 BřeziněvesJako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je navržen nový nástěnný plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W, velikost 19 s regulovatelným výkonem 1,9-19,0 kW při teplotním spádu 50/30°C, splňující emisní třídu NOx 5.
 27.10.2022Ing. arch. Jiří Šesták – atelier Šesták, Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko  k územnímu řízení – Rekonstrukce Libeňské synagogy, dostavba rabínského domku jako obslužného zázemí a obnova parku, nároží ul. Zenklova a Ludmilina Libeň Jako zdroj tepla je navržen plynový nástěnný kotel o výkonu 49,5 kW s ohřívákem TUV, třída NOx 5, přesný název kotle není v dokumentaci uveden.
19.10.2022Ing. Eva Šmejkalová, Na Výsluní 245/8, 362 63 DaloviceZávazné stanovisko ke stavebnímu řízení – Stavební úpravy 1. PP – suterénu bytového domu na dva ateliery, ul. Andrštova 1337/8, pozemek parč. č. 2756Libeň Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV jsou dva nástěnné kondenzační plynové kotle VAILLANT VUW-26 CS/1-5 eco TEC plus ionidetect o jmenovitém výkonu 2,4-19,7 kW (80/60 °C), splňující emisní třídu NOx 5.
18.10.2022Petra Procházková, Dessier plan s.r.o., Bohúňova 1339/7, 149 00 Praha 4Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Novostavba typového RD Canaba Variant, ul. K Ládví, na pozemcích parc. č. 640 a 641ČimiceJako zdroj pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel BAXI PRIME 24, jmenovitý tepelný výkon 20 kW, emise oxidů dusíku 38 mg/kWh. Jako doplňkový zdroj tepla jsou navrhována automatická peletová akumulační kamna Kalor Petite 6 o jmenovitém výkonu 5 kW na pelety z lisovaného dřeva.
13.10.2022Ing. arch. Gabriela Brzobohatá, Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10Závazné stanovisko k územnímu řízení – Novostavba bytového domu Střížkovská s 12 bytovými jednotkami, na pozemcích parc.č. 1947/1 a 1947/2Libeň Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je dvojice plynových závěsných kondenzačních kotlů o jednotkovém jmenovitém výkonu 35,0 kW. Jedná se o plynové spotřebiče typ C33 (turbo), přesný název kotlů není v PD uveden. Kotle budou splňovat emisní třídu NOx 5.
12.10.2022Ing. Radim Bankovský, Táboritská 722/12, 130 00 Praha 3Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Půdní vestavba a vestavba výtahu bytového domu v ul. Palmovka 522/7Libeň Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV pro nově vzniklé čtyři byty budou čtyři závěsné plynové nízkotlaké kotle BOSCH GC 2300iW 22/25 C v provedení turbo, jmenovitý výkon jednotlivého kotle je 23,2 kW, emisní tříd NOx 5.
10.10.2022Ing. Ivan Pártl, Chesed s.r.o., Ukrajinská 1488/10, 100 00 Praha 10Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Bytový dům Zenklova 60 – stavební úpravy, přístavba a nástavba, umístěný na pozemcích parc. č. 2728, 3723/1, 3868/1Libeň Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV budou dva plynové kondenzační kotle Buderus GB 162-100V2, jmenovitý výkon každého kotle je 95 kW, splňující emisní třídu NOx 5.
30.9.2022SPATIUM s.r.o., U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7Závazné stanovisko k územnímu řízení – Novostavba Rezidence Nad Rokoskou, umístěné na pozemcích parc. č. 669/6, 669/7, 669/8, 669/9, 669/23Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle ELCO typ Thision LEVOPACK o jednotlivém výkonu 92,9 kW – emisní třída NOx 6. 
29.9.2022
Ing. Klára Dvořáková, KDL projekt s.r.o., Jungmannova 11, 563 01 LanškrounZávazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Novostavba RD, vč. přípojek a oplocení, pozemek parc. č. 426/93 Březiněves Jako doplňkový zdroj tepla budou instalována krbová kamna např. Romotop Heat L o výkonu 10 kW.  
29.9.2022Ing. Richard Houška, Atelier egis s.r.o., Na Botiči 3169/5, 106 00 Praha 10Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – změna stavby před dokončením – Půdní vestavba Kubova – úprava podkoroví, dvorní nástavba a přístavba výtahu, ul. Kubova 505/6, pozemek parc. č. 591Karlín Zdrojem tepla jsou dva kondenzační plynové kotle Buderus GB 192-50 o výkonu 2x48 kW, splňující emisní třídu NOx 5. 
26.9.2022Martin Kincl, Pavlína Kinclová, Modřínová 1414/39, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy RD a zateplení fasády, ul. Modřínová 1414/39, umístěný na pozemcích parc. č. 1842/5, 2596/110Kobylisy Jako doplňkový zdroj tepla budou v 1. NP v obývací místnosti instalována krbová kamna na kusové dřevo o výkonu do 10 kW. 
26.9.2022BEMETT Čimice s.r.o., Jeremiášova 2722/2b, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko ÚR+SP – OBYTNÝ SOUBOR – PEKAŘOVA- Novostavba bytového domu D2Bohnice a Čimice Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude 2x plynový kondenzační kotel o jednotlivém výkonu 49,9 kW umístěný v technické místnosti. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.
22.9.2022
Ing. Petr Schwarzbeck, BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Rekonstrukce bytového domu v ul. Na Hrázi 202, pozemek parc. č. 2890Libeň Jako zdroj tepla jsou navrženy dva plynové závěsné kondenzační kotle Logamax plus GB 192-25i zapojené do kaskády. Celkový výkon technické místnosti je 50 kW (2x25 kW), emisní třída NOx 6.  
9.9.2022Ing. arch. Tomáš Vokoun, společnost Kontura Praha s.r.o., Mezilesní 1051/16, 142 00 Praha 4Závazné stanovisko k územnímu řízení – Novostavba polyfunkčního objektu v ul Pod BáníLibeň Jako doplňkový zdroj tepla k TČ je navržen nástěnný plynový kondenzační kotel o výkonu 30 kW. Přesný název kotle není v dokumentaci uveden.
7.9.2022Ing. Pavel Hroch, společnost ABCD studio s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – Novostavba bytového domu v ul. Prosecká na poz. parc. č. 2571/1LibeňJako zdroj tepla bude celkem umístěno 7 plynových kondenzačních kotlů s nuceným odtahem spalin, třída NOx 6, s průtokovým ohřevem vody a to v každé ze čtyř bytových jednotek, ateliérech a jeden pro společné prostory. Výkon každého kotle 1,9–19,0 kW, přesný název kotlů není v dokumentaci uveden.
23.8.2022Martin Pozdílek, Na Žertvách 2230/46, 180 00 Praha 8Závazné stanovisko k ohlášení stavby – Stavební úpravy rodinného domu, ul. Libčická 379/33Čimice Jako zdroj tepla je navržen nový plynový kondenzační kotel Vaillant ecco TEC plus ioniDetect VU 10 CS/1–5 s jmenovitým výkonem 10,9 kW. Příprava TV bude řešena v samostatném závěsném nepřímotopném zásobníku.
16.8.2022Ing. Aida Padyšáková, Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Přestavba objektu kotelny na rodinný dům a výměníkové stanice na zahradní domek, místo stavby na pozemcích parc. č. 3997/20, 3997/24, 3997/2, 3997/18, 3995/1, 3995/3, 3995/4LibeňJako doplňkový zdroj tepla bude v obývacím pokoji RD umístěna krbová vložka o výkonu cca 17 kW.
15.8.2022Allchitecture s.r.o., Ke Skalkám 3249/22, 106 00 Praha 10Závazné stanovisko ÚR+SP – Novostavba 3 rodinných domůBřeziněves Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV každého domu je navržen kondenzační závěsný kotel Junkers Cerapur Compact ZSB 14-1 DE o jednotlivém výkonu 2,3–15,2 kW se zásobníkem TV Junkers WD 160 B o objemu 149 litrů. Jako doplňkový zdroj tepla je v každém domě navržena krbová vložka (krb na tuhá paliva) Haas + Sohn IV JONAVA o jednotlivém výkonu 5 kW – palivo dřevo.
29.7.2022Ing. Silva Šípková a Břetislav Šípek, U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8Závazné stanovisko ke změně územního rozhodnutí – Bytový dům Kotlaska – rozšíření stavbyKarlín Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV jsou navrženy tři plynové závěsné kondenzační kotle o jmenovitém výkonu každého kotle do 50 kW v zapojení s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači TV, např. Junkers GC8300iW 50 R o jmenovitém výkonu 6,3–47,8 kW, splňující emisní třídu NOx 5. 
13.7.2022Ing. Kateřina Lejková, Jilmová 162, 250 66 ZdibyZávazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení – Revitalizace objektu bývalého mlýnu na kulturní centrum“ v ul. U Českých loděnic 40, Praha 8 Libeň Jako doplňkový zdroj tepla jsou navržena kachlová kamna, umístěna v centru dispozice.  
12.7.2022Ing. Zuzana Kvapilová, Chráněná 63, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko ÚR+SP – Novostavba rodinného dvojdomu, parc.č. 496 a 497Březiněves Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch/voda umístěným v technické místnosti v 1.NP objektu. Jako bivalentní zdroj bude použit plynový kotel. Typové provedení kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány. Jako pomocné topidlo budou krbová kamna o maximálním tepelném výkonu 10 kW. V krbu bude spalováno pouze dřevo.
28.6.2022Ing. Josef Fuka, Stavební, inženýrská a projektová kancelář, V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – Změna stavby před dokončením – bytový dům „A“, změna dispozic rozdělením na 7 bytů, ul. U Parkánu č.p. 3, Praha 8 Ďáblice Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV bude v každé bytové jednotce umístěn plynový kondenzační kotel fy. Junkers, typ GC2300 iW 15 P 23 o topném výkonu 2,3-16,1 kW, zařazen do 6. emisní třídy NOx. Celkem se jedná o 7 plynových kotlů. TUV bude připravována v nepřímotopném zásobníku o objemu 120 litrů.  
27.6.2022Ing. Lada Kotláříková, Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4Závazné stanovisko k dodatečnému stavebnímu povolení – dočasná provozovna „Živý park Přístav 18600“ na veřejném prostranství v prostoru mezi Vltavou a cyklostezkou nedaleko ul. Za Karlínským přístavem, Praha 8 Karlín Jako zdroj elektrické energie slouží mobilní dieselagregát – typ KIPOR KGE6500X3 o výkonu 6 kVA, umístěný u kladového kontejneru na nářadí pro údržbu areálu.  
23.6.2022Iveta Novotná, OWO.CZ, s.r.o., Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení – Rekonstrukce polyfunkčního domu v ul. Pobřežní 649/36, Praha 8Karlín Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV bude sloužit dvojice plynových kondenzačních kotlů o tepelném výkonu 2x49 kW pro 70/50 °C, umístěny v kotelně v podzemním podlaží a splňující emisní třídu NOx 5.  
23.6.2022Ing. Lukáš Ballek, ASLB spol. s r.o., Fikerova 2157/1, 143 00 Praha 4Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení (změna stavby před dokončením) – „Půdní vestavba a půdní nástavba Pernerova“, Pernerova 397/28KarlínJako zdroj tepla je nově navržen plynový kondenzační nástěnný kotel Viessmann Vitodens 200-W, velikost 19 s regulovatelným výkonem 1,7–17,6 kW při teplotním spádu 80/60°C, emistní třída NOx 6. TV bude připravována v nepřímotopném zásobníku o velikosti 150 litrů.
22.6.2022Ing. arch. Filip Ziegler, Hans-Paul Architekti s.r.o., Kožná 473,2, 11000 Praha 1Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení – Novostavba rodinného domu se třemi bytovými jednotkami v ul. U Chaloupek 411/9, na pozemcích parc. č. 295/1, 295/2,295/3 a 60 Ďáblice Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je navržen plynový nástěnný kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192-35i, výkon 5,4–35,0 kW, umístěný v technické místnosti v 1.PP a zařazen do 5. třídy NOx. Teplá voda bude připravována v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači vody o objemu 400 itrů, navržen ohřívač TV Buderus Logalux SU400/5.
22.06.2022Ing. Michal Kasík, Ph.D., Na Neklance 7, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, ul. Veltěžská, pozemek parc. č. 2145, 2146KobylisyJako doplňkový zdroj tepla bude umístěn krb na pevná paliva (dřevo).
17.6.2022Ateliér 2 s.r.o., U stadionu 2359, 580 01 Havlíčkův BrodZávazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení – Rekonstrukce a novostavba viladomů v ul. LibčickáČimice Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV bude v každém viladomě umístěn plynový kotel o výkonu 25 kW, splňující emisní třídu NOx 5. Celkem se jedná o dva plynové kotle.
13.6.2022Ing. arch. Eva Velková, Pod Žvahovem 56/39, 152 00 Praha 5Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Nástavba rodinného domu v ul. Pod zámečkem 1094/7, Praha 8 Dolní ChabryJako doplňkový zdroj tepla jsou v hlavní obytné místnosti umístěna krbová kamna na tuhá paliva (dřevo).
5.6.2022Ing. Lukáš Fiala, Nová 385, 277 51 NelahozevesZávazné stanovisko ke stavebnímu řízení – Stavební úpravy rodinného domu, Spořická 427/19Dolní ChabryJako doplňkový zdroj tepla je nově navržena krbová vložka Romotop dynamic B2G 66.50.13N s regulovatelným výkonem 2,40–6,20 kW.
23.5.2022Ing. Martin Fořt, A 32 spol. s. r. o., V Štíhlách 12, 142 00 Praha 4Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy řadového rodinného domu v ul. Za vodárnou 1053/27Libeň Jako doplňkový zdroj tepla je nově navržen krb s krbovou vložko na dřevo. Bude se jednat ozdroj s nízko-emisním spalováním.
18.5.2022Ing. arch. Vladimír Kříž, architektonický a projektový atelier, Na Svárově 536, 252 41 Dolní BřežanyZávazné stanovisko k územnímu řízení – Novostavba bytového domu Nad Rokoskou, pozemek parc. č. 619, 620 a 648/4Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a pohřev TUV jsou navrženy dva závěsné kondenzační plynové kotle např. ELCO, typ Thision S&nbspPlus o&nbspjmenovitém výkonu každého kotle 33,6 kW při teplotním spádu 80/60 °C, tzn. o celkovém jmenovitém výkonu zdroje 67,2 kW. Pro ohřev TUV bude instalován zásobníkový ohřívač o objemu 750 litrů. Domovní chodba a schodiště bude vytápěno el. přímotopnými konvektory. 
 12.5.2022KVS-Projekt s.r.o., Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10, Ing. Zdeněk StojanZávazné stanovisko ke stavebnímu povolení – Úprava nebytových prostor pro nové využití jako dětská skupina, Křižíkova 45, Praha 8Karlín Jako zdroj tepla a pro přípravu TUV je navržen nástěnný plynový kondenzační kotel Geminox THRS 50 o výkonu 45,5 kW, splňující emisní třídu NOx 5.
28.4.2022ORESTA spol. s r.o., Ing. arch. Vít Čermák, U Třešňovky 2, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení – Novostavba bytového domu ČimickáKobylisy Jako zdroj tepla a pro přípravu TUV je navržen 2x plynový kondenzační kombinovaný kotel , splňující emisní limity ve třídě 5, např. Vaillant VU 466/4-5 A exo TEC plus, každý o výkonu 13,3–47 kW.
28.4.2022Ing. Pavlína Kalamárová,
Ke škole 38, 282 01 Štolmíř
Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Rekonstrukce objektu na rodinný dům, Zdibská, Praha 8KobylisyJako zdroj tepla je navržen plynový závěsný kotel BUDERUS Logamax Plus GB172-24 (min. 6,6 – max. 22,5 kW při 80/60 °C), splňující emisní třídu NOx 5, umístěný společně s nepřímotopným zásobníkem TUV Buderus Logalux SU 200/5 o objemu 200 litrů v technické místnosti.
14.4.2022ATELIÉR 2 s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a tavebnímu řízení – Rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami, parc. č. 511BřeziněvesJako zdroj tepla pro každou bytovou jednotku je kondenzační plynový kotel Geminox Protherm Panther 12 KKO s výkonem 12 kW, splňující emisní třídu NOx 5.. Ohřev vody je řešen pomocí zásobníků na 120 litrů. Doplňkovým zdrojem vytápění každého bytu je teplovzdušná krbová vložka.
4.4.2022Bc. Miroslav Bohata, Comiam Engineering s.r.o., Koněvova 1173/104, 130 00 Praha 3Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Nová klubovna spolku pro rozvoj sportovního potápění na pozemku parc.č. 383/2Kobylisy Jako příležitostný zdroj tepla bude v klubovně osazena teplovzdušná krbová vložka na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem cca 5 kW.
4.4.2022Marek Chramosta, Reality Invest s.r.o., Nad Hradním Vodojemem 104/71, 162 00 Praha 6Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Přístavba RD v ul. Kadaňská 835/23Dolní ChabryNovým zdrojem doplňkového tepla bude krb s akumulační vložkou.
28.3.2022Ing. arch. Martin Šimek, Za Valy 999, 696 62 StrážniceZávazné stanovisko – Viladům Čimice, K Větrolamu 248/29ČimiceZdrojem tepla pro vytápění bude nástěnný kondenzační plynový kotel o výkonu 49,9 kW s nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem o objemu 300 litrů, umístěný v technické místnosti.
23.3.2022Radka Myšková, UAS s.r.o., Pod Vrstevnicí 494/8, 140 00 Praha 4Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – samoobslužná myčka (3 boxy) v ul. Vojenova, pozemek č. 3614/1LibeňZdrojem tepla pro ohřev TUV je plynový kotel LCE 85 kW od výrobce Ehrle – nerezový kotel s plynovým hořákem s přímým ohřevem vody bez nádrže.
23.3.2022Ing. Jan Hodan, Cedrová 1041, 252 42 JeseniceZávazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Novostavba rodinného domu, U váhy 3/313, Praha 8Dolní ChabryZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen závěsný plynový kondenzační kotel BOSCH CERAPUR Compact ZSB 14-1DE o jmenovitém výkonu 2,2 až 15 kW (50/30 °C), třída NOx 5. Zásobník TV BOSCH WD 160 B o celkovém objemu 149 litrů.
16.3.2022Ing. Vladimír Musil, U Větrolamu 987/14a, 184 00 Praha 8Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – “Novostavba bytového domu“, na pozemcích parc. č. 306/1, 306/2 a 307 v ul. Na HlavníBřeziněvesJako doplňkový zdroj tepla je navržen krb s krbovou vložkou BeF 450, o jmenovitém výkonu 7,5 kW, kde palivem bude pouze dřevo.
11.3.2022Ing. Petr Šimoník, BEMETT Čimice s.r.o., Jeremiášova 2722/2b, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Novostavba 2 bytových domů – obytný soubor Pekařova, na pozemku parc. č. 617/4Bohnice Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV pro bytový dům C a D je navrženo šest plynových kondenzačních kotlů BAXI Luna Duo-tech MP+ 1.50 o výkonu modulovaném v rozsahu 5–45 kW. Příprava TUV pro každý z objektů je v nepřímoohřevném zásobníku o objemu 400 itrů.
11.3.2022Jana Csibová, Sládkovičova 21/1233, 142 00 Praha 4Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení – Stavební úpravy a změna užívání stávající stavby v ul. Křižíkova 684 – nový provoz sportovního zařízení pro bouldering.KarlínJako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu je navržen závěsný plynový kondenzační kotel BUDERUS GB 192-50i o výkonu v rozmezí 6,0 až 47,9 kW při 80/60 °C, splňující emisní třídu NOx 5.
9.3.2022VK-STAV Neratovice s.r.o., Zahradní 409/8, 277 11 LibišZávazné stanovisko ke sloučenému územnímu a tavebnímu řízení – Novostavba rodinného domu, na pozemcích parc. č. 1372/191, 1372/185 a 1372/312 Dolní ChabryDoplňkovým zdrojem tepla je navržena krbová vložka Romotop HEAT L o jmenovitém výkonu 7,0 kW.
7.3.2022MIKRO PRAHA spol. s.r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Bytový dům Nad RokoskouLibeň Jako zdroj tepla jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle zapojené do kaskády, tepelný výkon plynových kotlů bude 2,7 – 42 kW (2x21 kW) při teplotním spádu 50/30 °C, spadající do 6. emisní třídy NOx. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden. Ohřev teplé vody bude zajišťován přes vnořený výměník tepla do zásobníku 490 litrů.
28.2.2022Ing. Jan Pleticha, Nad Úvozem 925/22, 184 00 Praha 8Závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením – dispoziční změny a počty jednotek v polyfunkčním domě Klapkova, pozemek parc. č. 411/1 a 411/2Kobylisy Jako zdroj tepla pro tři komerční prostory je navržen závěsný plynový kotel BAXI NUVOLA Duo-tec+ 16 GA o jmenovitém výkonu 12 kW (při 80/60 °C) pro ÚT a 16 kW pro ohřev TUV, vestavěný zásobníkový ohřívač TUV o objemu 40 litrů. Pro každou bytovou jednotku (9 bytů) je navržen závěsný plynový kondenzační kotel BAXI NUVOLA Platinum+ 24 GA o jmenovitém výkonu 16 kW (při 80/60 °C) pro ÚT a 24 kW pro ohřev TUV, vestavěný zásobníkový ohřívač TUV o objemu 40 litrů.
24.2.2022Ing. Ivan Pártl, Slepá 355, 251 63 StrančiceZávazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Bytový dům Zenklova 60 – stavební úpravy, přístavba a nástavbaLibeň Zdrojem tepla pro vytápění i ohřev TUV budou dva kondenzační kotle Buderus GB 162-100V2 na spalování zemního plynu, splňující emisní třídu NOx 5. Jmenovitý výkon při teplotním spádu 80/60 °C každého kotle je 19,0–94,5 kW.
23.2.2022Stavitelství Jokeš, spol. s.r.o., 569 51 Morašice 59Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Novostavba rodinného dvojdomu na pozemcích parc č. 898 a 899LibeňZdrojem tepla bude 2x plynový kondenzační kotel o jmenovitém topném příkonu 3 až 14,5 kW. Jsou navrženy plynové kondenzační kotle Geminox THRs, které budou splňovat emisní třídu NOx5.
21.2.2022Ing. Kamil Hofrichter, Na blatech 909/20, 182 00 Praha 8 – ĎábliceZávazné stanovisko – Stavba nerezového dvouplášťového fasádního komínu Nerezo, ul. Na blatech 909/20Ďáblice Zdrojem vytápění RD bude plynový kondenzační kotel např. Junkers ZE24-3MFK o výkonu 8–24 kW. V RD je navrženo umístění kamen na pevná paliva typu GUČA GULIVER Smart L s teplovzdušným výměníkem o výkonu 10,5 kW (účinnost A+).
15.2.2022Ing. Tomáš Amort, LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., Perucká 26, 120 00 Praha 2Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – Výstavba areálu „Obytný soubor Nové Chabry“ – fáze H + I, severně od ul. K BeranovuDolní Chabry Zdrojem tepla v teplovodní plynové kotelně pro fázi „H“ budou použity dva stacionární plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus KB372-200, každý o výkonu 186 kW (zapojené do kaskády) a v kotelně pro fázi „I“ budou použity dva stacionární plynové kondenzační kotle Buderus Logano plus KB372-250, každý o výkonu 233 kW (zapojené do kaskády). V obou případech bude větve ohřevu TV doplněna o akumulační nádobu TV Buderus SF 1000 o objemu 1000 litrů.
9.2.2022CONSILIUM ai, s.r.o., Pohořelec 3, 118 00 Praha 1 – HradčanyZávazné stanovisko ke stavebnímu povolení – Stavební úpravy stávající budovy č.p. 331, Křižíkova 87, Praha 8 a vytvoření polyfunkčního domu.KarlínZdrojem tepla objektu jsou navrženy dva kondenzační kotle na zemní plyn CONDENSINOX 50 s výkonem jednoho kotle 49 kW, tj. celkový výkon kotelny 98 kW, zařazeny do emisní třídy NOx 6.
7.2.2022Petr Liška, Kubišova 921/15, 182 00 Praha 8Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení – Půdní vestavba domu v ul. Kubišova 921/15, Praha 8LibeňJako doplňkový zdroj tepla je navržen krb na tuhá paliva s krbovou vložkou.
4.2.2022Lukáš Hartman, Malšské údolí 113, 382 41 KapliceZávazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Novostavba typového rodinného domu IDEAL na pozemku parc. č. 178/2, Praha 8BřeziněvesZdrojem tepla je navržen plynový kondenzační kotel Baxi Prime 28 s kombinovaným systémem pro ohřev TV a vytápění. Jmenovitý tepelný výkon je 24 kW a splňuje podmínku min. 5. emisní třídy NOx. Dále jsou jako doplňkový zdroj tepla navržena krbová kamna Haas + Sohn – Adria mini II.
2.2.2022Zděnek Christian Tesárek, Lublaňská 43, 120 00 Praha 2Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Stavba bytového domu na pozemcích parc. č. 39/5, 55, 56, 57/1 a 57/2, Praha 8Kobylisy Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV celého objektu je navržen závěsný plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs50 o výkonu 9,5 – 48,7 kW, při teplotách topné vody 75/60 °C. TV bude napojena na zásobníkový ohřívač TV AUSTRIA EMAIL HT300ERM o objemu 300 litrů.
1.2.2022Ing. Ondřej Šafránek, arch. a projekční ateliér DEPLAN, Mánesova 1592/58, 120 00 Praha 2Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Novostavba rodinného domu, Opolská 605/1, Praha 8BohniceZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel o max. výkonu 24 kW, s nasáváním vzduchu pro spalování z venkovního prostředí. Podmínkou je zařízení splňující 5. emisní třídu NOx, typové provedení kotle prozatím blíže nespecifikováno.
26.1.2022Ing. Jan Hodan, Cedrová 1041, 252 42 JeseniceZávazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Novostavba rodinného domu v ul. U sloupuTroja Zdrojem tepla a ohřevu TUV je navržen kondenzační plynový kotel třídy NOx 5 E o jm. výkonu 3,7 – 15,9 kW bez bližší specifikace.
26.1.2022Ing. Jan Kalousek, limited edition s.r.o., Kvapilova 495/10,150 00 Praha 5Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy a přístavba RD, Kubíkova 1380/16, Praha 8KobylisyZdrojem tepla pro vytápění bude závěsný plynový kondenzační kotel Baxi Nuvola Duo-tec+ 24 GA s integrovaným ohřevem TUV o výkonu 3,5 – 24,7 kW, splňující NOx 6.
14.1.2022Ing. arch. Josef Hajduch, Prostřední 41, 686 01 Uherské HradištěZávazné stanovisko ke sloučenému ÚR + SP – Stavba rodinného domu v ul. TrojskáTrojaZdrojem tepla je navržen plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plux GB 192-25i T150S, topný výkon 25 kW, s integrovaným zásobníkem na ohřev TV 150 litrů. Doplňkovým zdrojem tepla bude krb na dřevo s litinovou vložkou.
14.1.2022Studio MA s.r.o., Betlémské nám. 169/5a, 110 00 Praha 1Závazné stanovisko ke sloučenému ÚR + SP – novostavba bytového domu Zenklova, Praha 8LibeňZdrojem tepla budou dva plynové kondenzační kotle BAXI Luna Duo–Tex MP+ 1.70 zapojené v kaskádě, celkový jmenovitý tepelný výkon kotlů je 140,4 kW (2x70,2 kW) při spádu 50/30 °C, emisní třída NOx 6. Rozvody vytápění jsou rozděleny na tři okruhy. První okruh vytápí byty v 1.–7. NP, druhý slouží k ohřevu vzduchu v rekuperačních jednotkách a třetí okruh ohřívá dva zásobníky TV o celkovém objemu 1000 litrů.
5.1.2022
Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o., Wenzigova 1860/17, 120 00 Praha 2
Závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí – “Bytový dům Troja“, Trojská 122/80, Praha 8
Troja
Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu jsou navrženy tři plynové kondenzační kotle o celkovém max. výkonu 135 kW (3x45 kW). Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány, kotle však budou vykazovat min. emisní třídu NOx 5.
4.1.2022
Czech Buildings, s.r.o., Ostrovského 1213/23, 150 00 Praha 5
Závazné stanovisko ke sloučenému ÚR + SP – Stavební úpravy, půdní nástavby, přístavba a vestavba osobních výtahů, ul. Pernerova 121/33
Karlín
Zdrojem tepla pro tři nové byty budou tři plynové kondenzační kotle kombinované s ohřevem TV v int. zásobníku – typ Protherm Tiger Condens 24 kW, splňující emisní třídu NOx 5.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 11.01.2022