Závazná stanoviska a povolení 2023

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.


Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8


Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti
Katastrální území
Specifikace zdroje
20.12.2023 Ing. Lukáš Zahradník, Atelier ZaZ spol. s r.o., Elišky Krásnohorské 133/11, 110 00 Praha 1 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a  stavebnímu řízení – stavební úpravy, půdní vestavba a dvorní nástavba stávajícího bytového domu v ul. Střížkovská 730/56, pozemek parc. č. 1992  LibeňJako doplňkový zdroj tepla jsou v novém půdním bytě navržena krbová kamna na tuhá paliva (dřevo).  
13.12.2023 Martin Vácha, Zenklova 828/90, 180 00 Praha 8 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba rodinného domu, na pozemcích parc. č. 279 a 280 ĎábliceJako bivalentní zdroj k TČ je navržen plynový kondenzační kotel Bosch Condens GC2300iW, emisní třída NOx 5, jmenovitý výkon 24 kW.  
04.12.2023 Martin Nohava, ABBE reality, s.r.o., 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – stavební úpravy půdního prostoru za účelem změny využití na byt, ul. Petra Bezruče 874/24, Praha 8, pozemek parc. č. 2105 KobylisyZdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je navržen plynový kondenzační kotel JUNKERS ZSB 24-1 DE CERAPTUR COMPACT s výkonem 25,2 kW a splňující emisní třídu NOx 5. 
08.12.2023 Ing. arch. Radim Hucl, RH-ARCHITEKTI s.r.o., Vltavská 207/20, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a  stavebnímu řízení – novostavba RD s 3 bytovými jednotkami, ul. Kundratka, pozemek parc. č. 2541/1 Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy tři plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém výkonu cca 2 – 12 kW (výkon celkem cca 36 kW). Kotle budou splňovat min. emisní třídu  NOx 5. Přesný název kotlů není v dokumentaci specifikován. 
08.12.2023 Ing. arch. Radim Hucl, RH-ARCHITEKTI s.r.o., Vltavská 207/20, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba RD s 3 bytovými jednotkami, ul. Kundratka, pozemek parc. č. 2541/2  Libeň
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy tři plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém výkonu cca 2 – 12 kW (výkon celkem cca 36 kW). Kotle budou splňovat min. emisní třídu  NOx 5. Přesný název kotlů není v dokumentaci specifikován. 
11.12.2023 Jiří Smola, JASMOLA s.r.o., V Pitkovičkách 327, 104 00 Praha 22 - Pitkovice Závazné stanovisko  k územnímu řízení – novostavba bytového domu s 10 bytovými jednotkami, ul. Trojská, pozemky parc. č. 941/1, 941/2, 941/3, 1660/2  TrojaJako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV bude použita kaskáda dvou plynových závěsných kondenzačních kotlů zařazených v emisní třídě NOx 6 a s topným výkonem každého kotle 35 kW. (celkový výkon 70 kW). Přesný název kotlů není v dokumentaci specifikován. 
30.10.2023 Ing. arch. Petr Prokop, ARKUS,S s.r.o., K. Weise 1675, 370 04 České Budějovice Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – přístavba rodinného domu – sauna a venkovní terasa s krbem, ul. Písečná 611/24, pozemky parc. č. 1070/1, 1070/2 Troja Venkovní krb umístěný na venkovní terase.  
28.11.2023 Jakub Čapek, FABIONN, s.r.o., Jirsíkova 19/2, 186 00 Praha 8 Závazné stanovisko  ke stavebnímu řízení – novostavba s dočasností – sklad, prodejna a servis zemědělských a stavebních strojů, autobusů a obslužných vozidel, v ul. Ďáblická Ďáblice a Březiněves Jako zdroj tepla pro vytápění administrativy je navržena kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů, výkon jednoho kotle bude 14 kW. Prostor autodílny bude vytápěn teplovzdušně pomocí tří plynových nástěnných jednotek, každá o výkonu 35 kW. Přesné názvy plynových kotlů a plynových nástěnných jednotek není v dokumentaci uveden.  
29.11.2023 Helena Šímová, Čechova 239/9, 170 00 Praha 7 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – rekonstrukce dvougeneračního rodinného domu v ul. U Pazderek,173/21, pozemek parc.č. 267 Bohnice Jako zdroj tepla je navržen nový kondenzační plynový kotel s výkonem 2,8 – 20 kW (např. Bosch Condens GC900iW 20 E 23), splňující emisní třídu NOx 5.  
04.12.2023 Ing. arch. Renáta Hradečná, Jihozápadní II 1075/15, 141 00 Praha 4 Závazné stanovisko  ke stavebnímu řízení – změna dokončené stavby, resp. dodatečné stavební povolení přístavby zemědělského objektu a změny užívání na rodinný dům, ul. Trojská 79/93, pozemek parc. č. 707 a 710 Troja Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je plynový kotel JUNKERS ZW 23-1 AE 23 a doplňkovým zdrojem tepla v pobytové místnosti jsou krbová kamna na tuhé palivo (dřevo) s výkonem 3 kW.  
26.09.2023 Ing. Radim Staněk, společnost ABM architekti s.r.o., Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1 Závazné stanovisko  k územnímu řízení – novostavba čtyř řadových rodinných domů vč. veřejné parkové plochy, umístěné na pozemcích parc. č. 1279/87, 1279/111, 1279/1 Dolní Chabry Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV bude v každém rodinném domě umístěn plynový kotel o výkonu 17 kW. Typové provedení kotlů ani jejich emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány, avšak musí vykazovat min. emisní třídu NOx 5. Každý ze čtyř objektů bude rovněž vybaven krbovou vložkou na tuhá paliva – dřevo.  
10.10.2023 Miroslav Königsmark, Přístavní 2103, 250 88 Čelákovice Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – stavební úpravy stávajícího objektu v ul. Sokolovská 81/32, pozemek parc. č. 272, 777 Karlín Jako zdroj tepla je k TČ pro ohřev TUV pro půdní vestavbu navržen plynový zásobníkový ohřívač vody Quantum Q7EU-600-VENT-C o výkonu 24 kW. Jako zdroj tepla pro vytápění kanceláří v 2.NP je navržen nový závěsný plynový kondenzační kotel CerapurAcu ZWSB 22/28-3 E o výkonu 20.9 kW s integrovaným stratifikačním 42 l nerezovým zásobníkem pro přípravu TV a splňující emisní třídu NOx 5.  
15.10.2023 Ing. arch. Gabriela Brzobohatá, Hausmannova 3047/18, 143 00 Praha 12 - ModřanyZávazné stanovisko  k územnímu řízení – novostavba bytového domu Střížkovská s 12 bytovými jednotkami, umístěná na pozemcích parc. č. 1947/1, 1947/2 Libeň Jako zdroj tepla pro teplovodní vytápění a ohřev TV je strojovna UT osazená dvojicí plynových závěsných kondenzačních kotlů o jednotkovém jmenovitém výkonu 35,0 kW (celkový jmenovitý výkon kotlů je 70 kW).  Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden, avšak musí splňovat min. emisní třídu NOx 5.  
18.10.2023 Plancraft s.r.o., Ing. David Zumr, Bratislavská 206/21, 602 00 Brno Závazné stanovisko k SP – Snížení energetické náročnosti RD, Na Truhlářce 2032/60, Praha 8 Libeň Nově je navržený hlavní zdroj tepla pro vytápění i ohřev TV plynový kondenzační kotel, který je pro ohřev TV napojen na akumulační nádrž o objemu 200 litrů. Na střeše bude umístěno 14 FV panelů. Přesný název kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.  
17.08.2023 Maxmilián Sup, DD Final consult s.r.o., Vyšehradská 320/49, Praha 2 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – bytový dům Bohnice s 25 bytovými jednotkami, ul. Bohnická Bohnice Zdrojem tepla bude kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB162-70 V2. Jmenovitý výkon každého z kotlů při teplotním spádu 80/60°C je 13,0 až 62,6 kW, jmenovitý tepelný výkon kaskády kotlů je celkem 125,2 kW,. Kotle jsou zařazeny do emisní třída NOx 5.  
21.08.2023 Ing. Petr Šulc, Ph.D., Zenklova 531/211, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – půdní vestavba a úpravy RD v ul. Žalovská 12, č.p. 110 Čimice Jako doplňkový zdroj tepla k elektrickým přímotopným kabelům je v přízemí objektu umístěna krbová vložka.  
31.07.2023 Ing. arch. Ladislav Svoboda, Pakoměřická 51/1793, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko  ke stavebnímu řízení – stavební úpravy rodinného domu v ul. Vehlovická 684/66, pozemek parc. č. 881/175 Čimice Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je v každé ze tří samostatně užívané jednotce navržen plynový kombinovaný kondenzační kotel např. Vaillant VUW 26CS/1-5 ioniDetect pro o výkonu 23 kW pro ohřev TV a 19,7 kW pro vytápění, vykazující emisní třídu NOx 6.  
01.08.2023 Ing. Jan Moravec, MO Atelier s.r.o., Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba rodinného domu v ul. Na Jabloňce, umístěného na pozemku parc. č. 645/10 Troja Jako doplňkový zdroj tepla k TČ budou v obývacím pokoji umístěna krbová kamna s příkonem do 4 kW.  
25.07.2023 Ing. arch. Miroslav Stach, atelier Boq architekti s.r.o., Sokolovská 1/67, 186 00 Praha 8 Závazné stanovisko  ke stavebnímu řízení – stavební úpravy RD, pozemek parc. č. 1220/6. Ďáblice Jako sekundární zdroj tepla budou nově v obývacím pokoji umístěna krbová kamna.
 
04.07.2023 Ing. arch. Ondřej Žák, Mládežnická 1032/16, 674 01 Třebíč Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba RD v ul. Podhořská 71, umístěný na pozemních parc. č. 114, 115, 116
Dolní Chabry Jako doplňkový zdroj tepla k TČ bude v obývacím pokoji umístěn krb na dřevo.  
17.07.2023 Ing. Jitka Lazarčíková, Schnirchova 1253/3, 170 00 Praha 7 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba BD Na Slovance (8 bytových jednotek), umístěna na pozemcích parc. č. 1815/1, 1815/2 Libeň Jako zdroj tepla jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle na zemní plyn De Dietrich MCA 45 o jmenovitém výkonu každého kotle 43 kW, splňující emisní třídu NOx 5.  
19.07.2023 Mgr. Pavel Hříbek, Olštýnská 607/1, 181 00 Praha 8 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba RD Na Labuťce II, místo stavby na pozemcích parc. č. 2593/12, 2593/13, 2593/14, 2593/27 Libeň Jako sekundární zdroj tepla  k TČ bude sloužit ocelová vestavěná krbová vložka Romotop Dynamic 2G 66.50.13N 2,4-6,2 kW, umístěná v obývacím pokoji.  
27.07.2023 Ing. Jiří Tománek, Ke koupališti 32/6, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko k územnímu řízení – změna stavby RD v ul. Na pecích 34, umístěný na pozemku parc. č. 1281 – nástavba 3.NP Kobylisy Jako zdroj tepla je navržen kotel na zemní plyn splňující požadavky na emise NOx v Praze. Přesný typ plynového kotle není v dokumentaci uveden a bude upřesněn v dalším stupni PD pro stavební řízení.  
03.07.2023 ORESTA spol. s r.o., U Třešňovky 2, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko ÚR+SP – Novostavba RD, ul. U Školské zahrady, parc.č. 522/1, 522/5, 521 Kobylisy Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo. Systém bude zásobovat ohřev TUV a přípravu topné vody pro radiátorové a podlahové vytápění. Pro občasné použití je navržen krb/krbová vložka v obývacím pokoji, která je napojena na komín.  
 19.06.2023 Ing. arch. Petr Babák, Bělehradská 461/26, 120 00 Praha 2 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu   řízení – přístavba a nástavba objektu čp 39/9, ul. Na hlavní, pozemek parc. č.107 a 108, kde vznikne nízkopodlažní bytový dům o čtyřech bytových jednotkách Březiněves Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je navržen plynový kondenzační kotel BUDERUS o výkonu 24 kW, umístěný v 1.PP a splňující emisní třídu NOx 5.  
13.06.2023 Ing. Karel Němeček, Povltavská 5/74, 171 00 Praha 7 - Troja Závazné stanovisko  k územnímu   řízení – revitalizace usedlosti Bendovka,- novostavba objektu údržby a moštárny, umístěné na pozemcích parc. č. 525/1, 626, 627, 628 Bohnice V kombinace  s TČ je uvažováno se zdrojem tepla plynovým kondenzačním kotlem a to v každém objektu (celkem dva plynové kotle), splňující min. emisní třídu 5, s min. jmenovitým výkonem každého kotle 50 kW. Přesný název kotlů ani přesný jmenovitý výkon kotle není v dokumentaci uveden.  
26.05.2023 Ing. Lubomír Pilný, GOIA town s.r.o., Nový Zlíchov 3172/6, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko  ke stavebnímu řízení – stavební úpravy a změna nebytového prostoru v Lodžské 598/3 na prádelnu. Troja V provozovně budou umístěny tři sušičky a jeden mandl s ohřevem využívajícím zemní plyn, celkový výkon všech plynových spotřebičů bude 83 kW. Přesný název plynových spotřebičů a jejich jednotlivé jmenovité výkony nejsou v dokumentaci specifikovány.  
31.05.2023 Jakub Viktora, spol. STUDIO AM s.r.o., Na Bojišti 24, 120 00 Praha 2 Závazné stanovisko  k územnímu   řízení – novostavba tří RD, umístěných na pozemku parc. č . 434/6 Březiněves
Jako doplňkový zdroj tepla bude v každém domě krb. 
30.05.2023 Roman Jankota, Ervin s.r.o., Andrštova 1078/7, 180 00 Praha 8 Závazné stanovisko  k územnímu   řízení – novostavba polyfunkčního domu na nároží ulic Zenklova a Na Dědince, úprava samoobslužných mycích boxů, reklamních panelů a zrušení placeného parkoviště a objektu rychlého občerstvení Libeň Sekundárním zdrojem tepla k TČ bude plynová kotelna III. kat. umístěná v 1.PP a osazena kaskádou nástěnných plynových kondenzačních kotlů o výkonu 4x80 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny je 320 kW a jsou navrženy čtyři plynové kotle Logamax plus GB 162-85 splňující emisní třídu NOx 5.  
26.05.2023 Ing. Elena Kukučková, FURE s.r.o., Hlubocká 710/4, 158 00 Praha 5 Závazné stanovisko  k územnímu řízení – novostavba tří menších bytových viladomů při ul. K Ládví, umístěných a prováděných na pozemcích parc. č. 1039, 1046/1, 1060, 1119/1, 2352/1 Čimice Jako záložní zdroje  k tepelným čerpadlům jsou navrženy dva plynové kotle o výkonu každého 45 kW (celkový výkon 90 kW), které budou splňovat emisní třídu NOx 5. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden.  
10.05.2023 Zdeněk Svěchota, Bendovka s.r.o., Povltavská 5/74, 171 00 Praha 7 Závazné stanovisko  k územnímu řízení – revitalizace viniční usedlosti Bendovka – obnovení objektu viničního domu a Lesnického objektu umístěných na pozemcích parc. č. 631, 632, 633/1, 633/2, 633/3, 634/1 Bohnice Jako zdroj tepla bude v kombinaci k tepelným čerpadlům s elektrokotlem umístěn v každém z objektů plynový kondenzační kotel, splňující min. emisní třídu NOx 5 nebo vyšší, s výkonem každého kotle max. 50 kW. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden.  
11.05.2023 Ing. arch. Martin Pácha, Prins spol. s r.o., Badeniho 5/29, 160 00 Praha 6 Závazné stanovisko  ke stavebnímu řízení – stavební úpravy, přístavba a nástavba domu Primátorská  č. 296/38, Praha 8, na pozemku parc. č. 203 Libeň
Jako zdroj tepla pro vytápění je navržena sestava dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů Vaillant VU 486/5-5, o výkonu 8,5 - 46,6 kW každého kotle s jedním centrálním nepřímotopným zásobníkem TUV Vaillant VIH R 500/3 BR o objemu 490 litrů. 
10.05.2023 Ing. arch. Jiří Horák, Dostojevského 26, 746 01 Opava Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – rekonstrukce domu Spořická 249/38, pozemek parc. č. 582/2, 583,2 Dolní Chabry Jako zdroj tepla pro vytápění  je v 1.PP navržena dvojice nízkoemisních plynových kondenzačních kotlů BAXI LUNA DUO-TEC MF 1.50 – výkon každého kotle 45 kW, vykazující emisní třídu NOx 6. 
03.05.2023 Ing. Veronika Škvorová, spol. URBIA s.r.o., Králodvorská 16, 111 21 Praha 1 Závazné stanovisko  ke změně územního rozhodnutí – novostavba apartmánového hotelu v ul. Pernerova, umístěný na pozemcích parc.č .397/1, 399 Karlín Jako doplňkový zdroj pro pokrytí špičkové spotřeby a to zejména pro dohřev teplé vody je k tepelným čerpadlům navržen plynový kotel o výkonu 177 kW při 80°C. Přesný název kotle není v dokumentaci uveden.  
26.04.2023 Lucie Šťastná, Kosmonautů 2839/3, 276 01 Mělník Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba bytového domu s komerční částí na pozemcích parc.č . 726, 727 Čimice Jako topný zdroj bude použit kondenzační plynový kotel Geminox THRS 10-50C o jmenovitém výkonu 48,7 kW, který bude umístěn v technické místnosti v suterénu objektu. Ohřev TV bude pro komerce řešen el. průtokovými ohřívači a byty budou zásobovány TV z nepřímotopného zásobníku o objemu 500 litrů, který bude napojen na plynový kondenzační kotel.  
27.04.2023 Ing. arch. Martin Pácha, PRINS spol. s r.o., Badeniho 5/29, 160 00 Praha 6 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – stavební úpravy domu, nástavba a přístavba výtahu v ul. Křižíkova 81/č.p. 328 Karlín Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV jsou v nové centrální plynové kotelně navrženy dva kondenzační plynové kotle Vaillant VU656/5-5, 12,2 – 63,5 kW. Celkový výkon kotelny je 127 kW. Navržené kotle splňují 6. emisní třídu NOx.  
27.04.2023 Ing. Vladimír Pošvic, Design&Build s.r.o., Bořivojova 748/73, 130 00 Praha 3 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – stavební úpravy a přístavba rodinného domu v ul. Klecanská 872/27 Kobylisy Jako doplňkový zdroj tepla je v obývacím pokoji v 1.NP navržena krbová vložka o jmenovitém výkonu 6 kW.  
24.04.2023 Ing. arch. Martin Horáček, Architektonický ateliér ULTRA, Novoškolská 2, 190 00 Praha 9 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – stavební úpravy, přístavba a nástavba domu v ul. Vosmíkových 832/28 Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV ve třech nově vzniklých bytových jednotkách bude v každé jednotce umístěn závěsný kondenzační plynový kotel BUDERUS Logamax Plus GB172-24 T50, jmenovitý tepelný výkon každého jednotlivého kotle v režimu vytápění je 7,3 -23,6 kW, pro přípravu teplé vody 29,7 kW. Kotel je zařazen do 5. třídy NOx.  
20.04.2023 Ing. arch. Martin Josek, JSME ARCHITEKTI s.r.o., Osadní 799/22, Praha 7 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – stavební úpravy objektu č.p. 660 v ul. Uzavřená vč. půdní vestavby Kobylisy Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV pro dvě rekonstruované bytové jednotky je navržen pro každou bytovou jednotku nový závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/7-2 eco TEC pure, maximální výkon každého 20 – 29,9 kW, emisní třída NOx 6.  
03.04.2023 Ing. Jakub Dušátko, JD-Stavební inženýrství, s.r.o., Nová 209/13, 276 01 Mělník Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba zděného patrového rodinného domu v ul. Pod křížem, pozemek parc. č. 1235/35 Dolní Chabry Jako doplňkový zdroj tepla bude v obývacím pokoji osazena krbová vložka BEF FEEL 6 CP s výkonem 5 kW.  
30.03.2023 Ing. Libor Nedvěd, Korunní 1972/121, 130 00 Praha 3 Závazné stanovisko ÚR+SP – Novostavba RD, parc.č. 1646/19  ĎábliceV obývacím pokoji RD bude umístěna krbová vložka Bef therm 8CL na dřevo pro občasné zvýšení tepelné pohody.  
23.03.2023 Atelier MM projekt s.r.o., J.V. Sládka 700, 391 81 Veselí nad Lužnicí Závazné stanovisko k SP - Novostavba rodinného domu a stavební úpravy garáže, parc.č. 415, 416/1, 416/2 Dolní Chabry Objekt RD bude primárně vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, ohřev TV bude též technologií plynového kondenzačního kotle do akumulační nádrže o objemu 200 litrů. Přesný název kotle, tepelný příkon kotle ani jeho emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.  
22.03.2023 Starý a partner s.r.o., Ing. Michaela Palatá, Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1 Závazné stanovisko ÚR+SP - Půdní vestavba a rekonstrukce domu Peckova 277/7 Karlín Jako zdroj vytápění a ohřevu TV jsou navrženy pro BJ 6.1 a 6.4 – dva plynové kondenzační kotle, např. Vaillant ecoTEC plus ioniDetect VUI 26 o výkonu 2,7-21,0 kW a pro BJ 6.2 a 6.3 – dva plynové kondenzační kotle, např. Vaillant ecoTEC plus ioniDetect VUI 15 o výkonu 5,2-15,3 kW.  
08.03.2023 Ing. arch. Petra Hlubučková, U stanice 592/9, 161 00 Praha 6 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Rekonstrukce bytového domu v ul. V Holešovičkách, poz. parc. č. 906, 907 Libeň Jako doplňkový zdroj tepla bude v přízemí umístěna krbová vložka.
14.03.2023 Ing. Martin Gabzdyl, Radim čp. 385, 281 03 Radim Závazné stanovisko ÚR+SP - Novostavba rodinného domu, ul. Zářijová, parc.č. 1729/521, 1729/115 Ďáblice Zdrojem tepla pro vytápění RD bude 2x plynový kondenzační kotel s nuceným odtahem spalin, třída NOx 5, o výkonu 1,8 – 19,0 kW s nepřímoohřívaným zásobníkem TV o objemu 125 litrů. 
27.02.2023 Ing. Vítězslav Vondra, RYSIK Design s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 Závazné stanovisko  ke stavebnímu řízení – Stavební úpravy za účelem změny v užívání jednotky v ul. Andrštova 1338/6, 180 00 Praha 8 Libeň Jako zdroj tepla je navržen nový nízkoteplotní konvenční závěsný plynový kotel Junkers Ceraclass ZW 24-2 LHKE pro vytápění, s průtokovým ohřevem TUV, 24 kW, umístěný v místnosti WC + koupelna. 
25.02.2023 Adam Štěpán, Riegrova 943,289 12 Sadská Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu RD v ul. Větrušická 848/14, Praha 8 Kobylisy Jako dodatečný zdroj tepla jsou navržena v zimní zahradě 1.NP RD krbová kamna s výkonem do 13 kW. 
13.02.2023 Ing. arch. Radka Dosedlová, Anastázova 10/16, 169 00 Praha 6 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy (dostavba komínu) rodinný dům Ďáblice, Heřmanická 1161/17, Praha 8Ďáblice Jako sekundární zdroj tepla budou v obývacím pokoji umístěna nová krbová kamna Schiedel SARGAS 1 s výkonem 6,2 kW.
14.02.2023 Ing. Petr Jančík, Luhovská 1730/5, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Demolice stáv. domu s garáží a výstavba nového rodinného domu v ul. Nad Úvozem 9/144, Praha 8 Dolní Chabry Jako zdroj tepla bude sloužit plynový kondenzační kotel Vaillant VU 20/CS/1-5 eco  TEC plus ioniDetect o jmenovitém výkonu pro vytápění 2,4 a 19,7 kW (při teplotním spádu 80/60°C) a o výkonu 24 kW pro přípravu TV. Emisní třída kotel je NOx 6. 
10.02.2023 Mgr. Taťána Václavková, MSc., Solaris Production s.r.o., Lesní 311, 152 18 Úhonice Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Nová budova kanceláří a skladů Fyzikálního Ústavu AV ČR v ul. Pod Vodárenskou věží, Praha 8  LibeňNapojení záložního napájení bude provedeno z motorgenerátoru. Technologie dieselagregátu bude kapotovaný stroj, předpokládaný výkon 63 kVA/50kW. 
13.02.2023 Ing. arch. Martin Pácha, PRINS spol. s.r.o., Badeniho 5/29, 160 00 Praha 6 Závazné stanovisko  k územnímu řízení – Novostavba bytového domu v ul. Bořanovická, umístěna na pozemku parc. č. 1362  KobylisyJako zdroj tepla pro vytápění je navržen společný závěsný plynový kotel o výkonu 45 kW, emisní třídy NOx 5. Přesný název plynového kotle není v dokumentaci uveden. 
22.02.2023 Ing. arch. Andrea Hůlová, Borského 667/7, 152 00 Praha 5 Závazné stanovisko ÚR+SP - Březiněves – IV. etapa, ul. Na Poli a ul. K Březince Březiněves Zdrojem vytápění 3 viladomů budou plynové kondenzační kotle typu BOSCH s jednotlivým výkonem 48 kW a 52 RD budou tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle typu BAXI s výkonem 2,2 - 12 kW. Použité kotle musí splňovat požadovanou 5. emisní třídu NOx. 
09.02.2023 Lukáš Hanžl, Czech Building, s.r.o., Ostrovského 1213/23, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – Stavební úpravy BD, nástavba a přístavba v ul. Zenklova 465/31
Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro restauraci  a byty v nadzemních podlažích bude sloužit soustava tří plynových kotlů, každý o výkonu 26 kW, umístěných v 1. PP, které budou nahřívat centrální zásobníky TV a budou zařazeny do emisní třídy NOx 5. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden. 
16.01.2023 Bc. Antonín Borýsek, bbp design s.r.o., Sádek 237, 763 11 Zlín Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – výstavba tří bytových domů s nebytovými prostory v přízemí v ul. Braunerova Libeň Jako zdroj pro vytápění a ohřev TV je v každém ze dvou bytových domů navržena kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB192-50i s výkonem v rozmezí 6,3 až 49,9 kW (celkový výkon jedné kaskády kotlů je 99,8 kW) a ve třetím bytovém domu je rovněž kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB192-35i s výkonem každého 4,9 až 33,7 kW (celkový výkon kaskády kotlů je 67,4 kW). Veškeré kotle jsou zařazeny do emisní třídy NOx 5, emise NOx podle Ecodesignu 46 mg/kWh. 
30.01.2023 Ing. Daniela Dolenská, DD final s.r.o., Pravá 1, 147 00 Praha 4 Závazné stanovisko k územnímu řízení – novostavba bytového domu s nájemními obchodními jednotkami v přízemí mezi ul. Na Kopečku a Pod Plynojemem LibeňAlternativně je navržena plynová kotelna II. kat., kde budou instalovány 4 závěsné kondenzační plynové kotle s topným výkonem 4x 150 kW při teplotním spádu 70/50°C. Celkový topný výkon kotelny bude 600 kW. Kotle budou splňovat emisní třídu NOx 5. Přesný název kotlů není v dokumentaci uveden. Plynová kotelna bude realizována pouze v případě, že nebude technicky možné napojit objekt na horkovod Pražské teplárenské.
31.01.2023 Ing. Alena Dohnalová Táboříková, U Křížku 402, 251 01 Světice Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba domu pro individuální bydlení se třemi bytovými jednotkami v ul. Na Okrouhlíku, pozemek parc. č. 1216, 1217 Libeň Jako doplňkový zdroj tepla budou v objektu umístěny tři krbové vložky BEF Therm 8CL, každý s jmenovitým tepelným výkonem 8 kW.
01.02.2023 Ing. Alena Dohnalová Táboříková, U Křížku 402, 251 01 Světice Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba domu pro individuální bydlení se třemi bytovými jednotkami v ul. Na Okrouhlíku, pozemek parc. č. 1214, 1215 Libeň Jako doplňkový zdroj tepla bude v objektu umístěna jedna krbová vložka Hoxter ECKA 60/35/50SR o výkonu 7 kW.
20.01.2023Ing. Lubomír Pilný, GOIA town s.r.o., Nový Zlíchov 3172/6, 150 00 Praha 5Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení –  změna užívání prostoru komerční jednotky z prodejny na prádelnu v budově v ul. Lodžská 598/3 Troja V provozovně budou nově umístěna zařízení s plynovým ohřevem sloužící k sušení a žehlení prádla a to jeden korytový žehlič GIRBAU PS 3219 s plynovým ohřevem o výkonu 28 kW a dva bubnové sušiče GIRBAU ED-260 s plynovým ohřevem o výkonu každého 18 kW. 
05.01.2023
Ing. arch. Radek Zykan, architekti ADIKON, s.r.o., Plavecká 403/8, 128 00 Praha 2
Závazné stanovisko  k územnímu řízení – Novostavba bytového domu v proluce v ul. Světova, Na Hrázi, na pozemcích parc. č. 2862, 2863, 2864
Libeň
Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TUV jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle splňující třídu NOx 5, každý o výkonu 111,9 – celkový výkon kotelny 223,8 kW. Přesné názvy kotlů nejsou v předložené dokumentaci uvedeny.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 12.01.2023