Závazná stanoviska a povolení 2024

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.


Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8


Datum podáníIdentifikace žadatelePředmět žádosti
Katastrální území
Specifikace zdroje
28.06.2024 Tomáš Sekanina, Terronská 19, 160 00 Praha 6 Závazné stanovisko – Novostavba bytového domu, Zenklova 344/107 Libeň Primárním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude kaskáda dvou tepelných čerpadel vzduch-voda CS5000 o výkonu 2x 22 kW. Jako bivalentní zdroj tepla jsou navrženy 2 plynové kondenzační kotle Buderus GB192-35i o výkonu 2x 35 kW.  
28.06.2024 Iagupov Maksym a Iagupova Natalia, U Švehlova altánu 1647/23, 102 00 Praha 10 Závazné stanovisko – Odstranění stávajících staveb RD a novostavba bytového domu, ulice Rozšířená 1856/9, Praha 8 Libeň Vytápění bude řešeno centrálně dvojicí plynových kotlů, které budou umístěny v technické místnosti v rámci 1. NP. Přesný název kotlů, jejich jmenovitý tepelný příkon ani emisní parametry nejsou v dokumentaci specifikovány.  
26.06.2024 PANco s.r.o., Bělohorská 659/198, 160 00 Praha 6 Závazné stanovisko – Vestavba obytného podkroví a zateplení rodinného domu Legionářů 722/, Praha 8 – Ďáblice Ďáblice Pro vytápění a ohřev TV byl navržen plynový závěsný kondenzační kotel s nepřímým ohřevem TV typu De Ditrich AMC 25/BS130.  Jmenovitý tepelný příkon kotle ani emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.  
28.06.2024 Sinpps, s.r.o., Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 Závazné stanovisko – Stavební úpravy bytového domu Na Truhlářce č.p. 1583, přístavba garáže Libeň Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV bude řešeno pomocí nástěnného plynového kondenzačního kotle Viessmann Vitodens 222-W pro každou bytovou jednotku (8 bytů) samostatně s regulovatelným výkonem 1,9 – 19,0 kW. Součástí plynového kotle je zásobník teplé vody o objemu 46 litrů. Navržené kotle budou splňovat 5. emisní třídu NOx.  
26.06.2024 OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Na Závodí 631, 396 01 Humpolec Závazné stanovisko – Novostavba RD, ul. Květnová, parc.č. 847, 848, Praha 8 - Ďáblice Ďáblice Zdrojem tepla i chladu bude tepelné čerpadlo vzduch-voda. Jako doplňkový zdroj budou sloužit krbová kamna o maximálním jmenovitém tepelném výkonu 5 kW.  
17.06.2024 Ing. Zuzana Kvapilová, Chráněná 63, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko – Novostavba RD na parc.č. 364 a 365/1, Praha 8 Březiněves Objekt bude vytápěn pomocí hybridního solárního termického systému Viessmann a plynového kondenzačního kotle Viessmann Vitodens 100-W o výkonu 32 kW se zásobníkem na TUV – třída NOx 5. Jako doplňkový zdroj tepla je navržena krbová vložka DOVRE VISTA 801 o nominálním výkonu 12 kW.  
06.06.2024 Ing. arch. Jan Jaroš, Ph.D., U garáží 1436/6, 170 00 Praha 7 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – přístavba a nástavba rodinného domu v ul. U Váhy 536/2, Praha 8, pozemek par. č. 849, 850, 848/2 Dolní Chabry Jako zdroj tepla je navržena sestava plynového kondenzačního kotle THRs 1-10 C výrobce Geminox o výkonu 1-10 kW, solární smaltový zásobník TV o objemu 300 litrů a vakuové solární kolektory Gemelios Tmax 20DF. Plynový kondenzační kotel splňuje emisní třídu Nox 5.  
10.06.2024 Ing. Zuzana Kvapilová, Chráněná 63, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – demolice stávajícího RD a následná výstavba novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami, ul. Myslivecká 321/6, Praha 8, pozemky parc.č . 726, 727 Ďáblice Jako zdroj tepla je pro každou bytovou jednotku navrženo tepelné čerpadlo, ke kterému jsou jako doplňkový zdroj tepla v každé ze dvou bytových jednotek umístěna krbová kamna o jednotném max. tepelném výkonu 10 kW.  
11.06.2024 Ing. arch. Jan Marx, Za Sídlištěm 2145/11, 143 00 Praha 4 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 675/1 Troja Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je navržen závěsný plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W o regulovaném výkonu 1,9-19 kW.  
19.06.2024 Ing. Anežka Všetečková, Javorová 309, 252 42 Vestec Závazné stanovisko – Přestavby kanceláří na byty ve 2. NP bytového domu Turnovská 379/7, Praha 8 Libeň Byty č. 1 a 2 budou vytápěny stávajícím způsobem plynovými topidly – vafky. Nové byty č. 3, 4 a 5 budou vytápěny novou teplovodní soustavou, kdy zdrojem tepla bude společný plynový kondenzační kotel. Přesný název kotle, jmenovitý tepelný příkon kotle, ani emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány.  
10.06.2024 David Kratochvíl, Třeboradická 1274/5, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko – Přestavba a nástavba RD, Pakoměřická 370/41, Praha 8 Kobylisy Zdrojem tepla pro vytápění bude závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 18 kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. Jako doplňkový zdroj bude krb umístěný ve 2.NP objektu.  
28.05.2024 archibase s.r.o., V Benátkách 2350/6, 149 00 Praha 4 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba bytového domu s 58 byty v ul. Zenklova 531/211, Praha 8, pozemky parc. č. 1101/1, 1103, 1104, 1105, 1107/3 Libeň Jako záložní zdroj k tepelným čerpadlům vzduch – voda je instalována sestava tří závěsných plynových kondenzačních kotlů Vaillan VU656/5-5 eco TEC plus o jmenovitém výkonu každého kotle 12,2 – 63,5 kW (celkový výkon kotlů 190,5 kW), zařazené do emisní třídy NOx 5.  
24.05.2024 ABM architekti s.r.o., Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1 Závazné stanovisko k územnímu   řízení – novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách a se dvěma ateliéry, ul. Davídkova, Praha 8, parc. č. 1874/15, 3982/1 Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je pro každou bytovou jednotku navržen plynový kotel o výkonu 25 kW. Přesný název kotlů není v předložené dokumentaci uveden. Kotle budou splňovat emisní třídu NOx 5.  
16.05.2024 ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk Závazné stanovisko k ÚR+SP – Stavební úpravy stávajícího objektu – ulice Na Pěšinách 73/58 a ulice U Školské zahrady, Praha 8 Kobylisy Vytápění objektu bude zajišťovat nový závěsný plynový kondenzační kotel umístěný v technické místnosti v 1.NP objektu např. typ BOSCH CONDENS GC870 30 o jmenovitém výkonu 3,2-31kW. Emisní parametry kotle nejsou v dokumentaci specifikovány. Ohřev TV bude zajištěn pomocí nepřímo ohřívaného zásobníku TV např. typ ACV SMART Line SL 320 o objemu 263 litrů.  
14.05.2024 Ing. arch. Adam Pokorný, Havlovská 1195/41, 160 00 Praha 6 Závazné stanovisko k ÚR+SP – Půdní vestavba řadového domu, Křižíkova 102/95, Praha 8 Karlín Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je navržen pro každý z bytů (7 bytů) nástěnný kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172i v provedení GB172i.2-24 KDW H (výkon 24 kW) s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody – emise NOx 47 mg/kWh (třída NOx 6).  
21.04.2024 Ultramarine s.r.o., Na Pískách 116/996, 160 00 Praha 6 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba viladomu s jednou bytovou jednotkou v ul. Pod Křížem, pozemek parc. č. 1235/3Dolní Chabry Jako doplňkový zdroj tepla pro vytápěné je umístěna krbová vložka Hoxter UKA 37/125/37/57h o jmenovitém výkonu 13 kW.  
29.04.2024 Ing. Eva Dočekalová, Pod Vysokou 878, 252 44 Psáry Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – rekonstrukce rodinného domu se třemi bytovými jednotkami v ul. Nad Rokoskou 25, č.p. 1323, pozemky parc. č. 1045, 1046/1, 1046/2, Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je v každé bytové jednotce instalována sestava plynového kondenzačního kotle Vaillant exoTEC plus ioniDetect VU 20CS/1-5 s výkonem 2,4 – 19,7 kW.  
10.05.2024 Lukáš Hartman, Kettnerova 2055/14, 155 00 Praha 5 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba rodinného typového domu Rezidence na pozemku parc. č. 1580/45 Ďáblice Jako doplňkový zdroj tepla jsou v obývacím pokoji umístěna krbová kamna Haas+Sohn Adria mini II.  
16.04.2024 Markéta Větrovská, DiS, Engineers CZ s.r.o., V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7 Markéta Větrovská, DiS, Engineers CZ s.r.o., V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7 Závazné stanovisko k územnímu řízení – rekonstrukce půdních prostor a vestavba bytových jednotek (celkem 7 nových mezonetových bytů) u bytových domů v ul. Na Rokytce 1114/10, 1113/12, 1112/14, Praha 8 Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je pro každou bytovou jednotku navržen samostatný plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 s tepelným výkonem do 24 kW. Přesný názvem kotlů není v dokumentaci uveden.  
18.04.2024 Ing. Jakub Křepelka, spol. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 750 01 Zlín
Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba souboru tří bytových domů (A,B,C) s celkem  103 byty a 4 nebytovými prostory, ul. Braunerova Praha 8, umístěných na pozemcích parc. č. 170/1, 171, 168/16 Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je v každém z objektů BD A a BD C navržena kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB192-50i, s jednotlivým výkonem každého kotle 6,3 až 49,9 kW.  Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV v BD B je rovněž navržena kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB192-35i s jednotlivým výkonem každého kotle 4,9 až 33,7 kW.  Kotle jsou zařazeny do emisní třídy Nox 5.  
21.04.2024 Jitka Průšová, Pečice 59, 262 32 Pečice Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – půdní vestavba v ul. Zenklova 1234/177, Praha 8, pozemek parc. č. 1166, k.ú. Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění rozšířené bytové jednotky a přípravu TV je navržen nový plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus ioniDetect 26 CS/1-5 o výkonu 2,7 – 21 kW, splňující emisní třídu Nox 5.  
08.04.2024 Ing. Alexandra Vítová Bystřická, Štorchova stezka 3864, 276 01 Mělník Závazné stanovisko k ÚR+SP – Stavební úpravy bytového domu Březinova 523/25, Praha 8 Karlín Vytápění 6 nových bytů je pomocí plynových kotlů. Bytové jednotky č. 10, 11, 12 a 13 mají plynový kotel Viessmann VITODENS 222‐W s průtokovým ohřevem TUV. Bytové jednotky č. 14 a 15 mají navržený plynový kotel VITODENS 200‐W s ohřevem vody v zásobníku. Oba dva typy plynových kotlů mají výkon 1,9‐19 kW a jsou v emisní třídě NOx 5.  
05.04.2024 Ing. Jiří Tománek, Ke koupališti 32/6, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko k ÚR+SP – Změna stavby před dokončením – RD Okrouhlická čp.129, Praha 8 Kobylisy Stávající kotel na uhlí je nahrazen kotlem na zemní plyn, tím dojde ke snížení emisní zátěže. Jako doplňkový zdroj tepla pro vytápění budou v obývacím pokoji instalována teplovzdušná kamna na pevné palivo Tartu 5, výrobce ABX s regulovatelným výkonem 2,5 – 7 kW.  
02.04.2024 Ing. Jan Šefl, U kašny 6/13, 155 00 Praha 5 Závazné stanovisko k ÚR+SP – Stavební úpravy a nástavba objektu Sokolovská 129/50, Praha 8 Karlín Jako zdroj tepla pro vytápění je navržena kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB272 – 100 H o výkonu 2x 94,5 kW = 189 kW. Kotle jsou zařazeny do emisní třídy NOx č.6 dle ČSN EN 483.  
25.03.2024 P6PA + Architects s.r.o., Podskalská 6, 128 00 Praha 2 Závazné stanovisko – Půdní vestavba a rekonstrukce objektu Křižíkova 62/93 Karlín Zdrojem tepla bude kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB272-70 H. Jmenovitý tepelný výkon kaskády kotlů je 139 kW – emisní faktor NOx = 34 mg/kWh (emisní třída NOx č.6).  
14.02.2024 URBIA, s.r.o., Králodvorská 16, 110 00 Praha 1 Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – novostavba polyfunkčního domu v ul. Pernerova, míst stavby pozemky parc. č. 397/1, 399, 826/1 Karlín Jako další zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV bude k TČ sloužit kondenzační plynový kotel Hoval UltraGas 2 (190), s jmenovitým topným výkonem 177 kW )při 80/60 °C), splňující emisní třídu NOx 6.  
12.02.2024 ABC Studio s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a  stavebnímu řízení – nástavba bytového domu se čtyřmi novými bytovými jednotkami, ul. V zahradách 819/10, Praha 8, pozemek parc. č. 2280 Libeň Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je navržen pro každý nový byt plynový kondenzační kotel a to 2x kondenzační set Thermona THERM 18 KDZ + THERM 80/S o jednotlivém výkonu 1,8 – 19 kW a 2x kondenzační set THERM 18 KDZ + OKH 125 NTR/HV o jednotlivém výkonu rovněž 1,8 – 19 kW, emisní třída NOx 6.  
06.03.2024 FURE, s.r.o., Elena Kukučíková, Hlubocká 710/4, 158 00 Praha 5 Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a  stavebnímu řízení – novostavba bytového domu s třiceti byty, ul. K Ládví, Praha 8, místo stavby pozemky parc. č. 1039, 1046/1, 1060, 1119/1, 1352/1 Čimice Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je navržena kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů s výkonem každého 60 kW, celkový instalovaný výkon činí 120 kW, referenční výrobek Viessmann Vitodens 200-W B2HA-60, zařazení do emisní třídy NOx 6.  
11.03.2024 Ing. Petr Šimoník, V Roháči I. 1255, 252 42 Jesenice Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba rodinného domu, ul. Na Terase 133/3, Praha 8, pozemky parc. č. 181/1, 181/2 Ďáblice Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je navržen plynový kondenzační kotel Bosh Condens 8 700i W s jmenovitým tepelným výkonem 30 kW, zařazen do emisní třídy NOx 6. Jako doplňkový zdroj tepla jsou navržena kompaktní kamna na dřevo či krbová vložka typu Jotul F 100 ECO LL SE s nominálním výkonem 5.5 kW.  
20.03.2024 Jana Csibová, Sládkovičova 21/1233, 142 00 Praha 4 Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba rodinného domu s třemi byty, místo stavby ul. Květnová 69/7, Praha 8, pozemky parc.č. 698 a 699 Ďáblice Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je navržen v každém z bytů závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant typ VU 15 CS/1-5 ecoTEC plus o jednotlivém výkonu každého kotle 3,3- 25 kW, emisní třída NOx 6.  
12.02.2024 Lukáš Hanžl, Czech Buildings, s.r.o., Ostrovského 1213/23, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – změna zdroje vytápění pro jednotku č. 607/388 , ul. Olštýnská TrojaJako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV bude v jednotce restaurace instalován nový závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 172-24i o max. výkonu 24 kW, splňující emisní třídu NOx 5.  
01.02.2024 Ing. Josef Fencl, JFAI.CZ s.r.o., Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha - Běchovice Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba rodinného domu, ul. Nad Vavrouškou/K Haltýři, pozemek parc. č. 1110/8, 1110/11 Troja Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je navržen plynový kondenzační kotel Geminox THRs 2-17 B 120 DC o výkonu 17 kW, splňující emisní třídu NOx 5. Jako doplňkový zdroj tepla bude v obytném prostoru instalována krbová vložka.  
15.02.2024 Ing. Radek Lavička PhD., Krumlovská 23, 370 07 České Budějovice Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – stavební úpravy a změna nevyužívané dokončené stavby na objekt s krátkodobým ubytováním, ul. Šaldova 632/7a, Praha 8, pozemek parc. č. 454/1 Karlín Jako zdroj tepla pro vytápění objektu a přípravu TV je navržena kaskáda tří nástěnných plynových kondenzačních kotlů Baxi Luna DUO-TEC MP+1.90 o celkovém výkonu 270 kW, splňující emisní třídu NOx 5.  
15.02.2024 Haas Fertigbau s.r.o., Klostermannova 629, 342 01 Sušice Závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – novostavba rodinného domu umístěného na pozemcích parc. č. 426/93, 390/3 Březiněves Jako zdroj tepla pro vytápění objektu a přípravu TV je navrženo tepelné čerpadlo vzduch/ voda ke kterému jsou jako doplňkový zdroj tepla v centrální místnosti umístěna krbová kamna s výkonem 4-5 kW.  
22.01.2024 Jiří Smola, spol. JASMOLA s.r.o., V Pitkovičkách 327, 104 00 Praha 10 Závazné stanovisko  k územnímu řízení – novostavba bytového domu v ul. U Rokytky, pozemky parc. č. 2691, 3869/1, 3869/4, 3869/10  LibeňJako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV bude použita kaskáda dvou plynových závěsných  kotlů s jednotlivým výkonem 35 kW (celkový výkon 70 kW), vykazující emisní třídu NOx 6. Přesný název kotlů není v dokumentaci specifikován.  
16.01.2024 Ing. Kateřina Lejková, Jilmová 162, 250 66 Zdiby Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a  stavebnímu řízení – I.etapa revitalizace objektu bývalého pivovaru na kulturní centrum v ul. U českých loděnic 4/2158, pozemky parc. č. 5/1, 5/3 a 4  Libeň Jako zdroj vytápění bude v objektu osazena sestava dvou nových nástěnných kondenzačních plynových kotlů o výkonu každého 45 kW (celkový výkon 90 kW). Přesný název kotlů není v dokumentaci specifikován. Jako doplňkový zdroj tepla budou sloužit peletová kamna. 
22.01.2024 Dessier plan s.r.o., Bohúňova 1339/7, 149 00 Praha 4 - Chodov Závazné stanovisko  ke sloučenému územnímu a  stavebnímu řízení – novostavba typového RD Canaba Ideal City, pozemek parc. č. 1580/54  ĎábliceJako hlavní zdroj tepla pro vytápění objektu a přípravu TV je navržen plynový kondenzační kotel BAXI LUNA PLATINUM+24 o topném výkonu 24,7 kW, splňující emisní třídu NOx 6. Jako doplňkový zdroj pro vytápění budou osazena automatická akumulační peletová kamna zn. Kalor Petite 6 s jmenovitým tepelným příkonem 5,53 kW, palivo dřevěné pelety.  
19.01.2024 Ing. arch. Lukáš Ballek, ASLB spol. s.r.o., Fikerova 2157/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – novostavba bytového domu v ul. Na Úbočí 1966,, pozemky parc. č. 793/1. 793/2, 793/3  LibeňJako zdroj tepla pro vytápění objektu a přípravu TV jsou navrženy dva plynové kondenzační nástěnné kotle zapojené do kaskády. Jako referenční standard je uvažováno s kotli Viessmann Vitodens 200-W, velikost 26 s regulovatelným výkonem 2x 3,5 – 32,5 kW při teplotním spádu 50/30°C. Kotle budou splňovat emisní třídu NOx 5.  
18.01.2024 Ing. Antonín Gahura, Na Štěpnici 1654/21, 182 00 Praha 8 Závazné stanovisko – Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD, Na Štěpnici 1654/21, Praha – Libeň LibeňJako hlavní zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda typ Mitsubishi Electric PUDSWM60VAA. Doplňkovým zdrojem vytápění je krbová vložka umístněná v prostoru č. 1.01 obytného prostoru. Ohřev TV bude probíhat v integrovaném zásobníku TV o objemu 300 litrů, který je součástí vnitřní jednotky tepelného čerpadla..  
22.01.2024 Ing. arch. Jan Žižka, Na Zástřelu 137/5, 169 00 Praha 6 Závazné stanovisko – Změna užívání stavby – bytový dům, Vítkova 265/14, Praha 8 Karlín Jako hlavní zdroj tepla jsou navrženy dva kondenzační kotle Bosch 9000 iW (emisní třída NOx 5) o součtovém výkonu 99,8 kW se zásobníkovým nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV o objemu 750 litrů. 
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 25.01.2024