Nabídka členství ve volební komisi

Máte-li zájem pracovat při volbách do Evropského parlamentu jako člen okrskové volební komise na území městské části Praha 8, kontaktujte – s uvedením vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu a telefonního čísla – občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8 na telefonním čísle: 222 805 550 nebo e-mailu monika.lojkova@praha8.cz.

Podmínka: 

  • státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU
  • dosažení věku 18 let nejpozději k 29. dubnu 2014   
Odměna člena komise činí: 1.300 Kč (předseda 1.600 Kč)

Na základě projeveného zájmu budete zařazen do seznamu zájemců o členství v okrskové volební komisi a o případném členství budete včas informováni.