Povodeň

V okamžiku, kdy nám voda zaplavuje dům, bývá na většinu opatření již pozdě. Neměli bychom tedy podceňovat varování a je lepší se připravit předem. To je samozřejmě možné pouze v případě přirozené povodně, která přichází pozvolna.

MAPY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ


AKTUÁLNÍ HYDROMETEOROLOGICKÉ INFORMACE

Informace – zdroj ČHMU  ODKAZ
Výstrahy  http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html 
Hlásná a předpovědní služba  http://hydro.chmi.cz/hpps/ 
Pozemní srážkoměrné stanice  http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php?day_offset=0&fkraj=4&ok=Vyhledat 
Aktuální srážky  http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php 
Aktuální radarová data  http://radar.bourky.cz 
Indikátor přívalových povodní  http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg 


CO DĚLAT

Už v okamžiku, kdy začíná stoupat hladina a je velké riziko zaplavení našeho obydlí, bychom měli provést několik věcí:

 • zásobit se potravinami a pitnou vodou
 • připravit svítilnu, rozhlasový přijímač a náhradní baterie
 • odstranit nebo řádně upevnit všechny věci, které by mohla voda odnést (žebříky, zahradní nářadí)
 • přesunout cenné věci ze sklepů a přízemních prostor
 • zabezpečit chemické látky, které by mohly ohrozit životní prostředí
 • přeparkovat automobily do vyšších míst
 • připravit pytle s pískem na utěsnění oken a dveří
 • začít připravovat evakuační zavazadlo
Po celou dobu bychom měli sledovat místní sdělovací prostředky, kde se dozvíme aktuální situaci a hlavně prognózu. Informace nám mohou být předány také prostřednictvím místních rozhlasů a vozů složek IZS.
Bude-li situace opravdu vážná, budeme na nebezpečí upozorněni prostřednictvím sirén.


STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY:

 • 1. stav bdělosti – vyhlašuje se v okamžiku rizika vzniku povodně
 • 2. stav pohotovosti – 2. stupeň bývá vyhlašován v okamžiku, kdy riziko přerostlo v povodeň
 • 3. stav ohrožení – povodeň začíná ohrožovat životy a majetek

Nadále už nemáme příliš možností, jak situaci ovlivnit. Zbývá nám tak pouze dodržovat několik důležitých zásad:
 • sledovat aktuální situaci a řídit se pokyny orgánů krizového řízení a záchranářů
 • nepodceňovat nebezpečí, tedy nesnažit se dostat k rozbouřeným tokům, nebo je dokonce sjíždět a považovat za adrenalinovou zábavu
 • neodmítat případnou evakuaci a chápat ji jako opatření pro naše bezpečí, ne jako omezování našich práv

Neměli bychom myslet pouze na sebe, ale pokud je to možné také pomoci starším a nemocným lidem.