Volby do Zastupitelstva městské části Praha 8 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 zveřejněném dne 31. května 2018 ve Sbírce zákonů č. 85/2018, částka 45 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 23, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 8 a byly stanoveny na tyto dny:

pátek
5. října 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota  6. října 2018od 08.00 hodin do 14.00 hodin


Volby do Zastupitelstva městské části Praha 8

Území městské části Praha 8
Počet volených členů zastupitelstva: 45
Počet volebních obvodů: 1

Funkci registračního úřadu plní Úřad městské části Praha 8 se sídlem Praha 8 – Libeň, Zenklova 35, PSČ 180 48 – konkrétně JUDr. Martina Tikalová, zástupce vedoucího odboru živnostenského a správních činností ÚMČ Praha 8, pracoviště (tzv. Bílý dům) U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň, 1. patro, kanc. č. 122, tel. 222 805 532, 222 805 530 a Jitka Dvořáková, vedoucí správního oddělení odboru živnostenského a správních činností ÚMČ Praha 8, pracoviště U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň, kanc. č. 114, tel: 222 805 543.


Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 8 a Zastupitelstva hl. m. Prahy
Úřad městské části Praha 8 vede Dodatek stálého seznamu voličů, a to pro voliče, státní občany jiných členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu, popř. mají přechodný pobyt v městské části Praha 8.

Právo volit do ZMČ Praha 8 a ZHMP mají kromě státních občanů ČR i státní občané členských států EU, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let, jsou v městské části Praha 8 přihlášeni k trvalému pobytu, popř. zde mají přechodný pobyt, a nejsou u nich překážky výkonu volebního práva a jsou zapsáni v Dodatku stálého seznamu voličů. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti.
Lhůta pro podání této žádosti končí 3. října 2018 v 16.00 hodin.

Žádosti o zápis vyřizuje:
ÚMČ Praha 8, odbor živnostenský a správních činností, pracoviště u Meteoru 6, Praha 8 – Libeň (tzv. Bílý dům), referentka Stanislava Ciprová,1. patro, kanc. č. 131, tel.: 222 805 555.

Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže.*
Pokud si volič podal tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí, neboť je v dodatku veden stále již od předchozích voleb.

*Podrobněji – informace k volbám na stránkách Ministerstva vnitra, a to včetně informací k právu být volen.Navigace do volebních místností

(kliknutím na obrázek dojde k přesměrování na volební aplikaci na stránkách http://iprpraha.cz)

IPR navigace – volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských části, Senátní volby konané 5. a 6. 10. 2018

Výsledky voleb


Související informace a dokumenty

  • Volby ZMČ 2018 – seznam registrovaných  (PDF, 1,4 MB)


    Volby do Zastupitelstva městské části Praha 8 konané ve dnech 5. a 6. října 2018 – přehled zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do ZMČ Praha 8
  • Volební speciál MČ Praha 8  (PDF, 1,7 MB)


    Informace o volbách do Senátu Parlamentu České republiky, do Zastupitelstva městské části Praha 8 a do Zastupitelstva hlavního města PrahyMohlo by vás také zajímatZveřejněno: 22.06.2018   |   Aktualizováno: 08.10.2018