Majetková trestná činnost

JAK SE VYHNOUT PODVODU
 • Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k našim penězům. Chtějí vniknout do bytu své oběti a pokud z ní nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak je ukrást.
 • Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do bytu.
 • Nikdy neotvírejte dveře pokud nevíte kdo je za nimi.
 • Pořiďte si panoramatické kukátko, které umožní návštěvu si prohlédnout. Dobré je instalovat na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené a je tak možno vyřídit si své věci bezpečněji.
 • Zvoní li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho služební průkaz nebo ještě lépe zavolejte na instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že nabízená služba není předmětem zájmu.
 • Nepodléhejte lákavé vidině zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí je třeba odmítnout – v naprosté většině jde o podvod.
 • Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší
 • Důležitá telefonní čísla – policie, hasiči, záchranná služba mějte poblíž telefonu.
 • Nepodvolujte se nátlaku k podpisu závažných dokumentů, např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pohodě promyslete.
 • Závažná rozhodnutí o majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od věrohodných osob. Navíc většina institucí a nevládních organizací, které poskytují pomoc seniorům, má i bezplatnou právní poradnu.


KAPESNÍ KRÁDEŽE

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí (nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.). Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou! Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vyřizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních telefonů apod.

Snažte se dodržovat následující rady:

 • Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí.
 • Svá zavazadla nikdy nespouštějte s očí. Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontrolujte.
 • Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte.
 • Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zadrhovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou.
 • Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek.
 • Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot.
 • Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo.
 • Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst.
 • Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty.
 • Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN.
 • Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné si všímat svého, okolí, zejména pak zda tuto činnost někdo nepozoruje.
 • Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě.
 • Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru. 
 • Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále na očích.
 • Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku, restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oblečení a zavazadla pod kontrolou.
 • V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle.
 • Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete. Auto není trezor! 
 • Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte na něj ostrahu, prodavače či řidiče.
 • Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte.
 • Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek může svým včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události.
 • Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou.
 • V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte.
 • V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu.
 • V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR.


KRÁDEŽ AUTOMOBILU

Zlodějům aut je jedno koho okradou. Společnost, která se specializuje na operativní leasing automobilů, proto na základě čtyřleté studie pojistných událostí v jím spravovaném vozovém parku připravila desatero pro všechny firmy, ale i běžné motoristy, kteří chtějí riziko krádeže automobilu omezit. Ukazuje se, že krádež je možné ztížit dodržením několika jednoduchých zásad:

Věnujte pozornost výběru vozidla
Nejvíce se kradou automobily, které jsou na trhu nejpočetněji zastoupené. Chcete-li tedy minimalizovat riziko krádeže, podřiďte tomu svůj výběr vozového parku. Riziko krádeže ale závisí i na dalších faktorech – v menší míře se například kradou japonské vozy, zřejmě kvůli méně známým a složitějším technologiím. Důležitá je i motorizace – například pokud jste jezdili v letech 2005 až 2009 s Fabií 1.4, existovalo riziko cca 1:200, že vám ji za tuto dobu ukradnou. U Fabie 1.9 už ale toto riziko činilo 1:100.

Znesnadněte identifikaci vozidla
Mnoho vozidel je odcizeno tzv. na zakázku, to znamená, že pachatelé hledají konkrétní značky a typy vozidel, pro které mají v danou chvíli odbyt. Pokud např. necháte ze svého vozu odstranit označení motorizace, rozhodně tím zlodějům znesnadníte práci. Samozřejmě zloděj „profesionál“ si i s tímto poradí, ale automobily rozhodně nekradou pouze zkušení zloději.

Nenechávejte ve vozidle technický průkaz ani náhradní klíče
Nechávat ve vozidle např. technický průkaz nebo náhradní klíče je hazard, který vám přidělá problémy navíc při likvidaci pojistné události u pojišťovny. Pojistitel totiž může po přezkoumání věci pojistné plnění snížit, nebo dokonce i odmítnout. Pokud tyto věci ve svém vozidle necháváte, uvědomte si, že velice usnadňujete zloději další legalizaci vozidla. V případě náhradních klíčů se navíc pravděpodobně dočkáte toho, že pachatel, který chtěl původně „pouze“ odcizit autorádio, nakonec ukradne vozidlo celé. Zmíněnou neopatrností se vyznačují hlavně firemní řidiči.

Přemýšlejte o tom, kde své vozidlo parkujete
Zamyslete se nad tím, kde své vozidlo zaparkujete. Některá tmavá zákoutí zajišťují pachateli naprosto nerušený klid pro „práci“. Pravděpodobně najdete ve svém okolí řadu míst, která jsou buď pod dohledem kamer, nebo kolem nich častěji projíždí policejní hlídka, či jsou v nejhorším alespoň v dohledu nějakého obytného domu. Pár kroků navíc v tomto případě určitě stojí za větší klid. Ideální je samozřejmě garáž či hlídané parkoviště, máte-li tuto možnost.

Věnujte pozornost základnímu zabezpečení svého automobilu
Každé vozidlo by mělo být vybaveno nějakým zabezpečením. Cena těchto zabezpečovacích prvků se vám často vrátí na slevách, které při jejich instalaci do vozidel většina pojišťoven nabízí. Pro příklad: u standardního vozidla Škoda Octavia se pořizovací cena kombinace vyleptání VIN kódu a mechanického zamykání převodovky může vrátit v závislosti na ceně vozidla už za 4 roky. Pro případného zloděje toto zabezpečení sice neznamená nepřekonatelnou překážku, ale určitě mu maximálně znesnadní další nakládání s vozidlem. Zloděj si proto raději vybere vedle stojící automobil, který podobnou ochranu nemá.

Zvažte „nadstandardní“ zabezpečení
Jedná se o různá dodatečně montovaná elektronická zabezpečovací zařízení nebo vyhledávací a monitorovací systémy, kde sice musíte počítat s vyšší pořizovací hodnotou a určitými náklady za přenos dat, ale na druhou stranu vám tyto přístroje zaručí přesnou informaci o pohybu vašeho vozidla. V některých případech je lze v případě firemních vozidel navíc spojit s elektronickou knihou jízd, čímž lze podstatně ušetřit celkové náklady na provoz vozidel.

Pokud už ve vozidle zabezpečovací zařízení máte, používejte jej
Na první pohled se jeví toto doporučení jako zbytečné, ale studie ukázala, že velké procento řidičů v případě krátkodobého zastavení vůbec zabezpečení neaktivuje. Nejčastěji se jedná o uzamykání řadicí páky.

Nenechávejte své vozidlo bez dozoru odemčené
Opět možná pro někoho zbytečné doporučení, ale je s podivem, kolik vozidel je ročně odcizeno poté, co je řidič nechal odemčené, někdy i nastartované, byť jen na malou chvilku. Například při odstraňování sněhu ze skel nechává řada řidičů automobil nastartovaný, aby se vytopil vnitřní prostor. Nebo si jdou něco uložit do zavazadlového prostoru a klíčky si nevezmou s sebou. Ano, i takto se kradou auta. Drzost a rychlost některých pachatelů je opravdu nepředstavitelná.

Nikomu nesvěřujte klíče od automobilu
Vždy si dobře rozmyslete, komu klíče od svého automobilu dáte do ruky. Nebezpečné mohou být například různé „nadstandardní“ služby, kdy vám "zdarma" vozidlo přivezou, odvezou a podobně. Udělat kopie klíčů je dnes otázkou minut.


ZABEZPEČENÍ BYTU

Pravidla bezpečného chování

Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že bude dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, která nevyžadují žádné finanční náklady. Měli bychom znát užitečná pravidla a osvojit si dobré návyky, které bude pečlivě dodržovat:
Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.

Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.

Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku. 

Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.

Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu. Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.

Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.

Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.
Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
 • Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte zbrkle do objektu. Mohl by tam být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo by mohl dokonce ve stresu použít i zbraň.
 • Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. 
 • Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu.
 • Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí.