Projekt Bezpečná osmička

MAPY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ


Projekt Bezpečná Osmička je postaven na výstavbě kamerových systémů a jejich následné integraci do Městského kamerového systému a na spolupráci s bezpečnostními a záchrannými složkami na území Prahy 8.

Realizace integrovaného bezpečnostního systému na území Prahy 8, tzv. projektu Bezpečná Osmička, byla ve spolupráci s MHMP zahájena v roce 2007. V roce 2008 byla uzavřena Dohoda o partnerství k projektu Bezpečná Osmička mezi MČ Praha 8 a Policií ČR, zastoupenou Místním oddělením Libeň, která se v 2010 rozšířila na území celé Prahy 8. Mj. byla zpracovaná bezpečnostní mapa Prahy 8, vyhodnocující ohniska kriminality a problémové lokality pro zvýšení bezpečnostních opatření, zejména v oblasti distribuce drog, krádeží a vykrádání vozidel a porušování veřejného pořádku. Projekt Bezpečná Osmička podporuje od roku 2011 i HZS hl. m. Prahy, jehož dojezdovou oblastí je Praha 8.

První kamerový systém nechala radnice nainstalovat jako pilotní projekt v roce 2008 v MŠ Kotlaska a postupně byl rozšířen na všechny školské objekty a objekty sociálního a zdravotnického charakteru. Monitorovaná místa ve veřejných budovách jsou ve většině případů osazena nejen kamerovým systémem, ale i systémem elektronického zabezpečení a systémem protipožární signalizace – s tím, že systémy jsou napojeny na centrální dispečink.

Veškeré kamerové systémy jsou postupně integrovány do Městského kamerového systému hl. m. Prahy.

Osmá městská část pokračuje v budování Integrovaného bezpečnostního systému, který je součástí projektu Bezpečná Osmička.

Kamerové systémy byly v první fázi instalovány na veřejných objektech (např. na budovách mateřských a základních škol) a postupně integrovány do Městského kamerového systému hl. m. Prahy.

V dalších letech radnice Prahy 8 pokročila v rozšiřování projektu a nechala umístit první kamerové systémy také v dosahu problematických veřejných ploch.

V současné době je do projektu integrována většina základních, mateřských škol a dalších zařízení na území městské části.


SEZNAM OBJEKTŮ PROJEKTU:

Objekty a zařízení městské části
Centrum Palmovka Sokolovská 264
Gerontologické centrum Benákova Benákova 1100
Gerontologické centrum Šimůnkova Šimůnkova 1600
Jesle Mirovická Mirovická 1282
KD Krakov Těšínská 600
KD Ládví Burešova 1661
Poliklinika Mazurská Mazurská 484
Mateřské školy
MŠ Sokolovská Sokolovská 513
MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí Lyčkovo náměstí 460
MŠ Bojasova Bojasova 1242
MŠ Dolákova Dolákova 598
MŠ Chabařovická Chabařovická 1349
MŠ Klíčanská Klíčanská 1677
MŠ Korycanská 12 Korycanská 394
MŠ Koryčanská 14 Korycanská 395
MŠ Kotlaska Kotlaska 30
MŠ Krynická Krynická 490
MŠ Lešenská Lešenská 548
MŠ Libčická Libčická 398
MŠ Lindnerova Lindnerova 575
MŠ Na Pěšinách Na Pěšinách 1720
MŠ Na Přesypu Na Přesypu 441
MŠ Na Slovance Drahorádova 530
MŠ Poznaňská Poznaňská 462
MŠ Řešovská Řešovská 490
MŠ Šimůnkova Šimůnkova 1599
MŠ Šiškova Šiškova 1223
MŠ Štěpničná Štěpničná 1964
MŠ U Sluncové U Sluncové 135
MŠ U Školské Zahrady U Školské zahrady 1030
MŠ Ústavní Ústavní 414
MŠ Za Invalidovnou Za Invalidovnou 579
Základní školy
ZŠ Burešova Burešova 1130
ZŠ Strozziho Za Invalidovnou 579
ZŠ U Školské Zahrady U Školské zahrady 1030
ZŠ Zenklova Zenklova 286
ZŠ Dolákova Dolákova 555
ZŠ Glowackého Glowackého 555
ZŠ Hovorčovická Hovorčovická 1281
ZŠ Libčická Libčická 658
ZŠ Mazurská Svídnická 599
ZŠ Na Slovance Bedřichovská 1960
ZŠ Na Šutce Na Šutce 440
ZŠ Palmovka Palmovka 468
ZŠ U Školské Zahrady - jídelna U Školské zahrady 1030
ZŠ Ústavní Hlivická 400
ZŠ Žernosecká Žernosecká 1597
ZŠ a MŠ Na Korábě Na Korábě 350