Násilná trestná činnost

LOUPEŽE, KRÁDEŽE S NÁSLEDNÝM UŽITÍM NÁSILÍ, ZNÁSILNĚNÍ

Loupež je násilným trestným činem, se kterým přijde nejčastěji občan do styku. Obecně bývá charakterizován termínem „přepadení“. Níže uvedená doporučení jak předcházet riziku přepadení lze aplikovat i na další násilné trestné činy.
Každého v této souvislosti napadne, že nejohroženější skupinou jsou v tomto případě senioři, invalidé, ženy a děti. Tedy ti, u kterých pachatel předpokládá, že se nebudou bránit nebo že jejich obrana bude zcela chabá.

Jak tedy předcházet riziku přepadení?
Všeobecně lze doporučit zásady bezpečného chování, neboť pachatelé útočí nejčastěji na osoby osamocené na místech odlehlých, skrytých veřejnosti, tedy všude tam, kde je možná míra rizika jejich dopadení  snížena na minimum.

Znamená to:
 • Vyhýbejte se místům s kumulací kriminálně závadových osob, mezi které můžeme počítat i některé bezdomovce nebo narkomany.
 • Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
 • Kabelku nebo tašku je lépe nosit v ruce či na rameni směrem od ulice, aby ji nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
 • Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel.
 • Při  vstupování do domu se rozhlédněte a nikdy nevstupujte s nikým neznámým. To samé platí o výtahu.
 • Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do bytu.
 • V případě pocitu ze sledování se snažte co nejdříve dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, kde je možno cítit se bezpečněji.
 • Nevystavujte na odiv drahé oblečení, šperky, ale i třeba mobilní telefon.
 • Pokud lze, noste v peněžence jen menší část finančních prostředků, ostatní peníze je lépe ukrýt spolu s doklady jinde na těle.  
 • V případě napadení křičte i tehdy, když v blízkosti není nikoho vidět. Pomoc se může skrývat třeba za rohem.
 • Snažte se vyhnout čekání na liduprázdných zastávkách, především v časných ranních a večerních hodinách.
 • V prázdné tramvaji nebo autobusu seďte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo může řidič v případě obtěžování či napadení rychleji pomoci.
Pokud se stanete obětí nebo jste svědky loupeže či jiného závažného trestného činu, je nutné vždy co nejdříve věc oznámit policii na linku 158 případně 156 a poškozenému zajistit, pokud je zraněn nebo v šoku, osobní i – vyžaduje-li to situace – lékařskou pomoc. Pachatelé loupeží a jiných násilných trestných činů se podle zkušeností policie nejlépe stíhají bezprostředně po tzv. horké stopě.