Žádost o informaci jaké jsou náklady na provoz a údržbu parku Grabovy vily, seznam prací a jejich cen podle měsíců.

Odpověď:

Zahrada okolo Grabovy vily se rozkládá na ploše 15.800 m2.

Běžně prováděné práce:

1. čtvrtletí:   založení a údržba kompostu
  úklid parku – vystříhání náletů
  stříhání vybraných druhů dřevin
  hnojení záhonů a travních ploch
  sekání (celá plocha 1x + reprezentační plocha 1x)

2. čtvrtletí:   sekání (celá plocha 3x + reprezentační plocha navíc 3x)
  stříhání ostatních druhů dřevin
  ruční odplevelení záhonů
  údržba parkových cest: postřik Roundap, ruční odplevelení, posyp Casoronem

3. čtvrtletí:   sekání (celá plocha 3x + reprezentační plocha navíc 3x)
 hnojení záhonů a travních ploch
  ruční odplevelení záhonů a vystříhání náletů
  údržba parkových cest: dtto II. čtvrtletí

4. čtvrtletí:  sekání (celá plocha 2x + reprezentační plocha navíc 2x)
  průběžný úklid listí
  řez a stříhání vybraných dřevin

Cena za celoroční údržbu zahrady (viz. výše uvedený přehled prací) je na základě smlouvy 597.600,- Kč.

Práce mimo běžnou údržbu:

2011  duben  58.680,- Kč  prořez stromů
  duben  34.080,- Kč  záhony - kompostovaný kůrový substrát
  říjen  58.200,- Kč  prořez stromů, seštěpování, odvoz a likvidace odpadu
  prosinec  46.680,- Kč  zakůrování

  Celkem:  197.640,- Kč  +  597.600,- Kč  =  795.240,- Kč

  Částka není konečná, v měsíci prosinci dojde k pokácení 1 stromu v havarijním stavu.

Stromy v zahradě jsou staré několik desítek let, proto je 1-2x ročně nutný jejich prořez tak, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se v zahradě (zahrada je během dne veřejně přístupná). Práce jsou prováděny pomocí vysokozdvižné plošiny, lanové techniky a žebříku.

Květinové záhony jsou obnovovány průběžně dle potřeby.

(22.12.2011, řešil odbor hospodářské správy)