1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  06.01.2023
  Žádost o poskytnutí dokladů k bytu žadatele, jako spoluvlastníka bytu, pro potřeby soudního znalce.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  03.01.2023
  Žádost o doplnění odpovědi o další metodické pokyny, kterými by se mělo oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 8 v oblasti kolizního opatrovnictví řídit, v případě, že žádné další dokumenty nebo instrukce neexistují, žádost o explicitní sdělení této skutečnosti a poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  03.01.2023
  Žádost o zaslání metodického pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí MPSV-2022/11251-250 a všech dalších metodických pokynů (externích i interních), kterými se kolizní opatrovnictví na oddělení sociálně-právní ochrany dětí řídí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  29.12.2022
  Jaký je celkový počet zaměstnanců úřadu ke dni podání žádosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  29.12.2022
  Žádost o poskytnutí informací, které se týkají rekonstrukce či jiných oprav, údržbových prací nebo změn Libeňského soumostí („Libeňský most“).
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  29.12.2022
  Žádost o poskytnutí informace, zda již došlo ke kolaudaci “Obytného souboru Zenklova”.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  29.12.2022
  Žádost o poskytnutí informace o stavu zůstatků na účtech městské části Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  29.12.2022
  Žádost o poskytnutí informace ke stavbám reklamních zařízení nacházejících se na pozemcích parc. č. 430/1, 2673, 4104/4, 3709/8, 13/32, 2/2, 2600/4, 4026/4, 2999 a 2992/1, vše v k. ú. Libeň, obec Praha.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  21.12.2022
  Žádost o poskytnutí informace o neobsazených nebytových prostorech.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  21.12.2022
  Žádost o poskytnutí informace o funkčním období ředitelů ZŠ a MŠ.
1234>