1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  26.06.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se neprojednání záměru stavby bytového domu Nad Rokoskou par. č. 1132, 1133/2, 1133/1 s Institutem plánování a rozvoje, a to: […] 2. Na základě, jakých důvodů došlo k udělení souhlasného závazného stanoviska ohledně souladu záměru s platným územním plánem, když je očividné, že záměr je v rozporu s charakterem dané lokality a nesplňuje požadavky kladené na záměry ve stabilizovaném území?
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  26.06.2022
  Žádost o poskytnutí informace o poskytnutí informací týkajících se zařazení cest nacházejících se v katastrálním území Dolní Chabry, jedná se o: […] 6. zaslání stavební dokumentace k projektu na parc. č. 1308/45, v obci Praha, v k. ú. Dolní Chabry. Důvodem žádosti je podezření protiprávního jednání ‐ na stavbu na černo a neoprávněný zásah do vlastnických práv – vývod/branka na soukromý pozemek parc. č. 1308/12 v k. ú. Dolní Chabry.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  26.06.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se zajištění pokácení stromů a možnosti odprodeje části pozemku parc. č. 57, k. ú. Bohnice
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  26.06.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se případné zástavby pozemků parc.  704/7 a 704/1 a případné rekonstrukce komunikace, nacházející se na pozemku č. parc. 896, vše k. ú. Bohnice, obec Praha, a to: […] 7. Je plánováno nějaké veřejné prodiskutování plánované výstavby s občany a obyvateli lokality, případně kdy?
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  26.06.2022
  Žádost o poskytnutí informace o pronájmu bytu či nebytového prostoru u městské části Praha 8, týkající se fyzické osoby.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  26.06.2022
  Žádost o poskytnutí informace o provedených správních úkonech k reklamnímu poutači (LED obrazovce) umístěnému na objektu restaurace Lapák na adrese Kyselova 1657/6, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, v období od 01.03.2022 do 06.06.2022.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  26.06.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se záměru nové výstavby v okolí ulice Cafourkova směrem ke starému Bohnickému náměstí. […] 3. Kdy MČ Praha 8 plánuje veřejně projednat s místními obyvateli plánované zahuštění zástavby v okolí ulici Cafourkova, včetně zrušení stávajících placených a neplacených parkovacích ploch?
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  09.06.2022
  Žádost o poskytnutí informace o potřebném počtu podpisů občanů potřebného dle ust. § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí pro podání kandidátky sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva městské části Praha 8 v roce 2022.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  09.06.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se místní dopravní úpravy v ulici Lodžská při výjezdu z hromadných garáží „U jezevčíka“ (k č. výjezdové komunikace 827/229) na ulici Lodžská, kde byla vymezena parkovací místa v pravém jízdním pruhu na základě vypracovaného projektu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  09.06.2022
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Počet územních, stavebních a společných řízeních za období roků 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, tj. od 01.01. do 31.12. daného roku a za rok 2022 za I. čtvrtletí 2022, tj. od 01.01. do 31.03.2022, týkající se: […] 2. Informace o personálním zajištění stavebního úřadu v daných obdobích, tj. o počtu odborných pracovníků (odborných referentů včetně vedoucích pracovníků“.
1234>