1 2 3 4 5  > 
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  02.01.2024
  Žádost o poskytnutí informace ke správnímu řízení týkající se rušení nočního klidu v lokalitě tzv. Kasáren Karlín. „Kulturní“ centrum zde provozuje zájmové sdružení Pražské centrum, IČO: 04300696, se sídlem Pod Žvahovem 39/56, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  02.01.2024
  Žádost o poskytnutí informace tykající se umístění DZ Z11h Baliseta (dále jen baliseta) do ulice Trojská, u domu číslo 211/110, před a za přechod pro chodce, na dvojitou podélnou čáru souvislou V1b.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  02.01.2024
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby parc. č. 471, obec Praha, k. ú. Karlín.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  19.12.2023
  Žádost o poskytnutí informace, zda bylo učiněno podání nebo žádost, která se týká domu Primátorská č. p. 296 nacházející se na pozemku č. 203, k. ú. Libeň, obec Praha.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  14.12.2023
  Žádost o sdělení informací týkajících se stavby pro reklamu umístěné na pozemku 1182/16 k.ú. Libeň na přibližné GPS lokaci 50.1190522N, 14.4654297E.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  13.12.2023
  Žádost o poskytnutí informace. Důvody odebrání nádoby na plasty ze stanoviště v Paláskově ulici, které se uskutečnilo přibližně před měsícem.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  13.12.2023
  Žádost o sdělení, kolik žen (resp. rodičů za dítě/děti ženského pohlaví) v období od 01.01.2022 do 30.09.2023 požádalo zdejší úřad o uvedení jejich příjmení v mužském tvaru v souladu s § 69a zákona č. 301/2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s rozlišením na ženy a děti, a zda všem žádostem bylo vyhověno.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  13.12.2023
  Žádost o zaslání veškerých stanovisek, územních souhlasů, územních rozhodnutí, stavebních povolení či jakýchkoli jiných správních aktů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  13.12.2023
  Žádost o poskytnutí informace ve věci žádosti o stavební povolení podané dne 20.12.2021 ze strany společnosti Nové Chabry Development (IČO: 02627558) na pozemcích parc. č. 1374/32, 1374/36, 1374/37, 1374/40, 1374/42, 1374/60, 1374/141, 1374/151, 1374/243, 1374/294, 1374/303 a 1374/304, vše v k. ú. Dolní Chabry, obec Praha.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  04.12.2023
  Žádost o poskytnutí informace: Zda byla povolena demolice celého OC Odra na pozemku parc. č. 588/1, 588/2, 588/3, k. ú. Bohnice?
1234>