1 2 3 4 5 
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  21.03.2023
  Žádost o poskytnutí informace týkající se pronájmu pozemků a příspěvků kynologickým organizacím.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  21.03.2023
  Žádost o sdělení, v jaké fázi se nachází řízení o odstranění stavby pro reklamu umístěné bez platného povolení pro stavbu na pozemku 1710/9 k. ú. Ďáblice? K jakým úředním úkonům a který den došlo od vaší poslední odpovědi ze 04.10.2022?
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  21.03.2023
  Žádost o poskytnutí informace, jaká byla celková výše nákladů na přípravu, tisk a distribuci radničního zpravodaje (novin, občasníku) v roce 2022 (resp. týkajících se roku 2022), kolik čísel vyšlo v roce 2022 a jakou formou byla jednotlivá tištěná čísla distribuována občanům.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  21.03.2023
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stavebních úprav, přístavby a nástavby bytového domu Primátorská 38, č. p. 296, k. ú. Libeň, obec Praha, a to, zda byla podána žádost o zahájení stavebního řízení v období od 09.01.2023 ke dni vyřizování žádosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  20.03.2023
  Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  20.03.2023
  Žádost o poskytnutí informace týkající se údajů z registru obyvatel, řešení přestupků fyzických osob.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  20.03.2023
  Žádost o poskytnutí informace, zda je Městská část Praha 8 vlastníkem pozemků, na kterých stojí garáže ve vlastnictví osob odlišných od Městské části Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  15.03.2023
  Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s demografickým vývojem MČ Praha 8 - nárůstu počtu dětí ve věku 5–14 let, a to, jaké další kroky chystá MČ Praha 8 pro to, aby i v budoucích letech dostála Praha 8 své zákonné povinnosti zajistit dostupnou základní školní docházku?
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  15.03.2023
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby pro reklamu umístěné na pozemku parc. č. 4014/1, k. ú. Libeň, a to, v jaké fázi se nachází řízení o prodloužení doby jejího užívání.
 • Žádost o poskytnutí informace 2023

  15.03.2023
  Žádost o poskytnutí informace týkající se rekonstrukce a následné kolaudace budovy na adrese Křižíkova 102/95 Praha - 8 Karlín, která se nachází v památkové zóně.
1234>