Žádost o informaci, na kterých místech a v kterých dnech je v Městské části Praha 8 letos plánován pouliční vánoční prodej kaprů

Odpověď:

Úřad  Městské části Praha 8, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40, odst. 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, vydal povolení na zvláštní užívání komunikace na pouliční prodej kaprů v následujících lokalitách a termínech:

Sokolovská -  u výstupu z metra Florenc směr DC (u bývalých mezinárodních hodin),

k. ú. Karlín
Termín: 21. 12.-23. 12. 2011

Burešova – areál Ládví, k. ú. Kobylisy
Termín: 17. 12.-23. 12. 2011

Šimůnkova – před supermarketem Billa, k. ú. Kobylisy
Termín: 19. 12.-23. 12. 2011

Přemyšlenská – u křižovatky s ul. Horňátecká, k. ú. Kobylisy
Termín: 20. 12.-23. 12. 2011

Zenklova – před Komerční bankou Palmovka, k. ú. Libeň
Termín: 20. 12.-23. 12. 2011

Zenklova 26/286 – před drogerií Schlecker, k. ú. Libeň
Termín: 21. 12.-23. 12. 2011

Na Hrázi 121/1 – před Českou spořitelnou, a.s., k. ú. Libeň
Termín: 20. 12.-23. 12. 2011

Lodžská – u křižovatky s ul. Hlivická, k. ú. Bohnice
Termín: 20. 12.-23. 12. 2011

Zhořelecká – u křižovatky s ul. Feřtekova (konečná BUS), k. ú. Bohnice¨
Termín: 20. 12.-23. 12. 2011

(8.12.2011, řešil odbor dopravy)