Žádost o informaci ohledně odcizení osobního vozidla, jeho zlikvidování jako vraku.

Odpověď: Městská  část  Praha 8 není a nebyla kompetentní k likvidaci vraků.  Do roku 2006 vedla evidenci o vracích Technická správa komunikací hl. m.  Prahy, od roku 2007 je evidence vraků ve Správě služeb Městské policie hl. m. Prahy (dnes Správě služeb hl. m. Prahy), oddělení evidence vraků, Kundratka  19, 180  00 Praha 8.

 (20.11.2009, řešil odbor dopravy)