Žádost o informaci týkající se privatizace bytového domu v ul. Poznaňská – sdělení výše dlužného na nájemném v určitých bytových jednotkách.

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(16.10.2009)