Žádost o informaci týkající se zateplení a úprav ZŠ Na Šutce, Praha 8 –– poskytnutí smlouvy a dodatků.

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(4.10.2011, řešil odbor zakázek a investic)