Žádost o informaci, z jakého důvodu nebyl do privatizace zařazen bytový dům v ul. Čimická 767/92,...

Žádost o informaci, z jakého důvodu nebyl do privatizace zařazen bytový dům v ul. Čimická 767/92, Praha 8, a zda se v budoucnu o tom uvažuje.

Odpověď:

Městská část Praha 8 nemá v úmyslu prodat všechny bytové domy, které jsou jí Hlavním městem Prahou svěřeny do správy. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 na svém jednání dne 19. září 2007 schválilo Seznam vybraných bytových domů, navržených k prodeji, spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8. Jedná se cca o polovinu stávajícího bytového fondu Městské části Praha 8.

  V informačním materiálu Městské části Praha 8, resp. v úvodním článku říjnového vydání novin Městské části Praha 8 „Osmička“, byly obecně zmíněny bytovém domy, kterých se nabídka na prodej oprávněným nájemcům bytů nedotkne. Nejedná se však o striktní kritéria, ale pouze o skutečnosti, které byly uvažovány jako výchozí při sestavování Seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji oprávněným nájemcům bytů.

Bytový dům v ulici Čimická čp. 767/92 skutečně do výše zmíněného prodeje zařazen nebyl. Důvodem je skladba bytů v tomto domě, kdy se jedná převážně o malometrážní byty.

Městská část Praha 8 v současné době nepřipravuje prodej dalších bytových domů za výše uvedených podmínek.

(20.11.2007, řešil majetkový odbor)