Žádost o informaci, zda bylo společností Ridera Bohemia, a.s., (dříve Tchas Trade) žádáno o stavební povolení na stavbu venkovního výtahu na fasádě domu čp. 84 v k.ú. Karlín, Praha 8, ul. Thámova.

Odpověď:  V období let 2001 – 2009 žádost společnosti Ridera Bohemia, a.s., (dříve Tchas Trade),  týkající se výše uvedené věci, stavební úřad neobdržel. Zároveň daná záležitost nebyla na stavebním úřadě ani projednávána.

(3.11.2009, řešil odbor výstavby)