Žádost o poskytnutí dokumentů souvisejících s dekontaminací prostor ZŠ Na Šutce.

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(14.11.2011, řešil odbor zakázek a investic)