Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace – kolik bylo od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2013 uzavřeno mezi Vaším úřadem a případným žadatelem veřejnoprávních smluv o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, které nahrazují územní rozhodnutí (dle současného ustanovení § 78a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, resp. dle příslušného ustanovení podle doby uzavření veřejnoprávní smlouvy ve spojení s obecnou úpravou veřejnoprávních smluv obsaženou v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád).


Odpověď:

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 8 sděluje, že neuzavřel v daném termínu žádnou veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, které nahrazují územní rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.


(14.10.2013, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 13.11.2013 – Tomáš Vlk