Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informací:
a) jaké pravidlo bylo základem pro výběr míst, na kterých je povoleno provozování loterií na území městské části Praha 8
b) kolik výherních hracích přístrojů bylo povoleno na území Prahy 8 v roce 2013
c) kolik výherních hracích přístrojů je povoleni na území Prahy 8 pro rok 2014

Odpověď:

Ad 1)
Usnesení Rady hlavního města Prahy v příloze č. 745 ze dne 07.05. 2013, Příloha č. 3.

Ad 2)

Na rok 2013 bylo v souladu se zvláštními právními předpisy povoleno ekonomickým odborem Úřadu městské části Praha 8 – 319 výherních hracích přístrojů (k 18.11.2013).

Ad 3)
Na rok 2014 bylo v souladu se zvláštními právními předpisy povoleno ekonomickým odborem Úřadu městské části Praha 8 – 88 výherních hracích přístrojů (k 18.11.2013).
(21.11.2013, řešil ekonomický odbor)
Zveřejněno: 04.12.2013 – Tomáš Vlk