Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informace, k jakému účelu užívání je povolena stavba č.p. 787, na pozemku parc. č. 1095 k. ú. Libeň. Tuto informaci potřebujeme pro projekční přípravu stavebního záměru na sousedním pozemku č.parc.l097 k.ú.Libeň, konkrétně pro prokázání dodržení technických požadavků na stavby uvedených v nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, § 45 Proslunění denní a umělé osvětlení.

Odpověď:

Dle stavebního povolení č. j. OÚR/27878/94-3053/Lj ze dne 18.05.1994 a kolaudačního rozhodnutí č. j. 95/12364-3052 ze dne 09.10.1995 je předmětná stavba, na kterou se ve své žádosti žadatel dotazuje, zkolaudována jako hotel, včetně restaurace, vinárny a kuchyně, ubytovacích prostor a dvou bytových jednotek, kotelny a strojovny vzduchotechniky v podkroví objektu.

(06.12.2016, řešil odbor územního rozvoje a výstavby a odbor kancelář tajemníka)
Zveřejněno: 12.12.2016