Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí kopie znaleckého posudku č. 1688-34/03 vypracovaného Ing. Alenou Weberovou, dne 19. 3.2003. Jedná se o znalecký posudek o ceně obvyklé obytného nájemního domu čp. 675 s garáží, a s příslušnými pozemky, na k. ú. Kobylisy a na adrese Na Pěšinách 17, Praha 8.

Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace.

(06.12.2016, řešil odbor správy majetku)
Zveřejněno: 12.12.2016