Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Žádám o sdělení a vysvětlení z jakého zákonného důvodu a účelu využil úřad dne 15.10.2015 záznamy v registru obyvatel o mé osobě.
  2. Žádám o sdělení a vysvětlení jaká „evidence a spisová dokumentace“ je u úřadu vedena v souvislosti s mou osobou – viz důvod uvedený v poskytnutí údajů z registru obyvatel ze dne 15.10.2015.
  3. Žádám o sdělení informaci o zpracování mých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.

Odpověď:

Informace byla žadateli poskytnuta.

(12.12.2016, řešil odbor živnostenský a správních činností, odbor informatiky a odbor sociálních věcí)
Zveřejněno: 19.12.2016