Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí naskenovaných stran č. 6, 8 -12, 14, 18, 19, 23 -26 z dokumentu:
„Zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu na území MČ Praha 8, s ohledem na možnosti zřízení zón placeného stání, nadzemních i podzemních parkovacích domů a optimalizace provozní efektivity placených parkovacích ploch"

Část díla: Projekt organizace dopravy v klidu a provozně organizačního zabezpečení zóny placeného stání na části území MČ Praha 8.


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty.


Přílohy:

(12.12.2016, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 20.12.2016