Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o zaslání neveřejné přílohy k usnesení RMČ č. Usn RMC 0671/2016 ze dne 9. 12. 2016 (seznam udělených odměn ředitelům škol).

Odpověď:


Informace byla žadateli poskytnuta.

(15.12.2016, řešil odbor právních služeb)
Zveřejněno: 20.12.2016