Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informace, zda proti p. …… neprobíhá u Vašeho úřadu přestupkové řízení proti občanskému soužití.

Odpověď:


Informace byla žadateli poskytnuta.

(27.12.2016, řešil odbor živnostenský a správních činností)
Zveřejněno: 29.12.2016