Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí aktuálního znění nájemních smluv týkajících se nebytových prostor domu Thámova 115/22, který je v majetku bytového družstva.

Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty požadované smlouvy o nájmu nebytových prostorů, kterými odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 8 disponuje.(29.11.2017, řešil odbor správy majetku)
Zveřejněno: 05.12.2017