Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace k zamýšlenému záměru o prodeji id. 17/24 domu v Křižíkově ulici č.p. 208. Zajímá nás především rozpis bytových a nebytových prostorů s výškou nájemného a podlahovými plochami, proto bychom rádi nahlédli do znaleckému posudku oceňované nemovitosti.

Odpověď:

Žadatel se osobně dostavil na odbor správy majetku, informace mu byly poskytnuty, žadateli byla předána kopie znaleckého posudku.


(04.12.2017, řešil odbor správy majetku)
Zveřejněno: 18.12.2017