Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace

  1. Jaká nejvyšší úhrada za poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byla ÚMČ Praha 8 vyžádána od 1. 1. 2016 dosud.
  2. Jaká nejvyšší úhrada za poskytnutí informací od uvedeného data byla žadatelem o informace uhrazena.

Odpověď:

Povinný subjekt v souvislosti s poskytováním informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádal po žadateli uhradit částku ve výši 1.760 Kč. Za žadatelem uvedené období, tj. od 01.01.2016 dosud, se jednalo o nejvyšší částku, kterou povinný subjekt požadoval od žadatele uhradit a současně se jednalo i o nejvyšší částku, která byla žadatelem uhrazena.(08.12.2017, řešil odbor právních služeb)
Zveřejněno: 18.12.2017