Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí podkladů (zejména pro rozhodnutí zda je cena přípustná – předpoklad nabídky dalších firem - o profesionálních kvalitách firmy) na základě nichž bylo rozhodnuto o zakázkách pro společnost Atelier Tecl, s.r.o., zejména ve dvou případech:
a) Zakázka podle smlouvy „Vypracování architektonické studie - změna bývalé sauny na klubovnu, MŠ Dolákova, Dolákova 598/3, Praha 8 - Bohnice" (v registru smluv: https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/3204450)
b) Zakázka podle smlouvy „Architektonická studie dětského klubu Karlík" (v registru smluv: https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/3571592)

Odpověď:


K zakázce pod bodem a) žádosti:

Výběr zhotovitele pro zakázku s předmětem plnění „Vypracování architektonické studie - změna bývalé sauny na klubovnu, MŠ Dolákova, Dolákova 598/3, Praha 8 – Bohnice“ byl proveden v souladu se Směrnicí Úřadu městské části Praha 8 pro zadávání veřejných zakázek a Směrnicí pro postup organizací zřízených městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek.

Postupem podle výše uvedených Směrnic byla zjištěna cena v místě a čase obvyklá. Z nabídek byla vyhodnocena jako cenově nejvýhodnější nabídka společnosti ATELIER TECL, s. r. o. Cenovou hladinu lze ověřit například pomocí srovnávacích tabulkových hodnot dle Výkonového a honorářového řádu ČKA/ČKAIT.

K zakázce pod bodem b) žádosti:

Veřejná zakázka s předmětem plnění „Architektonická studie dětského klubu Karlík“ byla rovněž v souladu se Směrnicí Úřadu městské části Praha 8 pro zadávání veřejných zakázek z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky zadána společnosti ATELIER TECL, s. r. o. Cenovou hladinu lze ověřit například pomocí srovnávacích tabulkových hodnot dle Výkonového a honorářového řádu ČKA/ČKAIT.

K pojmu „profesionální kvality firmy“ Úřad městské části Praha 8 sděluje, že se jedná o subjektivní kategorii, ke které není kompetentní se vyjadřovat.


(13.12.2017, řešil odbor právních služeb, odbor správy majetku a Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8)
Zveřejněno: 20.12.2017