Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o sdělení zda, a pokud ano, v jaké výši byla požadována a uhrazena úhrada za poskytnutí informací u následujících žádostí o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejněných na webu městské části Praha 8:

1/
https://www.praha8.cz/Zadost-o-poskytnuti-informace-2017-70.html

2/
https://www.praha8.cz/Zadost-o-poskytnuti-informace-2017-82.html

3/
https://www.praha8.cz/Zadost-o-poskytnuti-informace-2017-88.html


Odpověď:


K odkazu č. 1) žádosti:

Úhrada za poskytnuté informace nebyla povinným subjektem od žadatele požadována, neboť konkrétní žadatelem požadované dokumenty byly v době vyřizování této žádosti hned dostupné v úřadovně vyřizující žádost, tzn. v kanceláři odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha (dále jen „stavební úřad“), se sídlem na adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8.

Referent, který zpracovával tuto žádost, nebyl povinen navštívit oddělení správy dokumentů a ochrany informací odboru kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „správní archiv“), který se nachází na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 – Čimice, tedy odděleně od úřadovny vyřizující tuto žádost.

K odkazu č. 2) žádosti:

Stejně tak i v tomto případě vyřizování žádosti o poskytnutí informace nebyla úhrada za poskytnuté informace povinným subjektem od žadatele požadována, neboť opět konkrétní požadované dokumenty měl stavební úřad hned k dispozici, dokumenty byly v době vyřizování této žádosti dostupné v úřadovně vyřizující žádost, tj. v kanceláři stavebního úřadu se sídlem na adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8, nikoliv tedy odděleně od úřadovny vyřizující žádost.

Tudíž opět nebylo potřeba, aby referent, který zpracovával tuto žádost, navštívil správní archiv.


K odkazu č. 3) žádosti:

Úhrada za poskytnuté informace nebyla povinným subjektem od žadatele požadována, neboť na základě upřesnění žádosti, žadatel nepožadoval zaslat kopie konkrétních dokumentů, nýbrž pouze vypsaný seznam dokumentů, který povinný subjekt žadateli poskytl.(18.12.2017, řešil odbor právních služeb)
Zveřejněno: 20.12.2017