Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti odboru územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) v období let 2015 až 2019:
 • počtu podnětů, podání a stížností týkajících se stavebně-technických závad, vyskytujících se na stavbě/ bytovém domě, domě či bytě, ohrožujících život a zdraví osob, obdržených od občanů v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet pro každý druh podání a každý rok samostatně)
 • počtu zahájených správních řízení na základě obdržených podání a počtu zahájených řízení z moci úřední v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet pro každý druh podání a každý rok samostatně)
 • počtu vydaných výzev k účastí na kontrolní prohlídce podle § 132 a §133 odst.2 písm. c)
 • počtu uskutečněných kontrolních prohlídek stavby na základě výzvy podle § 132 a § 133 odst.2 písm. c)
 • počtu vydaných výzev ke zjednání nápravy podle § 134 odst.2
 • počtu vydaných rozhodnutí ke zjednání nápravy podle § 134 odst.3
 • počtu stížností na postup odbor územního rozvoje a výstavby ve smyslu § 175 v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet pro každý druh podání a každý rok samostatně)
 • počtu uložených pokut, průměrné hodnoty pokuty, souhrnné výši pokut v CZK za nesplnění výzvy a nesplnění rozhodnutí
 • průměrné délce správního řízení týkajícího se stavebně-technických závad, vyskytujících se na stavbě/ bytovém domě, domě či bytě, ohrožujících život a zdraví osob,
 • počtu správních řízení/úkonů správního orgánu v nichž nebyla dodržena lhůta 30 dní pro vyřízení podání, podnětu, stížnosti
 • počtu správních řízení/úkonů správního orgánu u nichž byla odvolacím/nadřízeným správním orgánem konstatována
 • nečinnost správního orgánu
 • nesprávný úřední postup

Odpověď:

Na základě ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť povinný subjekt nemá požadované informace k dispozici a nemá ani povinnost je vytvářet, evidovat je a disponovat jimi.(01.11.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 13.11.2019