Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace formou kopie následujícího dokumentu:
Ve vztahu ke změně stavby č. p. 1343 na pozemku parc. č. 788 v k. ú. Libeň, obec Praha, z rodinného domu na bytový dům, žádám o kopii kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu z roku 2019.

Odpověď:

Žadateli byla zaslána v anonymizované podobě kopie požadovaného dokumentu.

Jedná se o kolaudační souhlas vydaný odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 dne 27.08.2019, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby nazvané „stavební úpravy rodinného domu spojené se změnou užívání na bytový dům“ Praha, Libeň č. p. 1343, Nad Rokoskou 12.


(14.11.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 19.11.2019